Art in an Unsettled Time

Art in an Unsettled Time

Právě vychází publikace "Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450)" editovaná Miladou Studničkovou a Marií Theisen. Třináct studií v anglickém a německém jazyce ukazuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně, a zkoumá, jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského období ovlivnily podobu rukopisných knih. Badatelé se zaměřují na vztah obrazu a textu, funkci vyobrazení, výzdobu hojně opisovaných Viklefových traktátů a kladou si otázku, co je husitská ikonografie. Zvlášní pozornost je věnována astronomickým, astrologickým a biblickým rukopisům. Sborník seznamuje s některými dosud nepublikovanými či málo známými bohemikálními památkami, jako je skvostně zdobený list antifonáře, který zakoupilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

Publikace vychází v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR.
Autoři textů: Barbara Drake Boehm (New York), Pavol Černý (Ostrava/Olomouc), Lara Fortunato (Neapol/Berlin), Tomáš Gaudek (Praha), Jan Gromadzki (Wrocław), Alena Hadravová (Praha), Petr Hadrava (Praha), Hana Hlaváčková (Praha), Kateřina Horníčková (Krems/Salzburg/České Budějovice), Ulrike Jenni (Vídeň), Kateřina Kubínová (Praha), Irina von Morzé (Vídeň), Lenka Panušková (Praha), Daniela Rywiková (Ostrava), Maria Theisen (Vídeň)


Publikace je před Vánoci dostupná v knihovně Ústavu dějin umění AV ČR (Husova 4, Praha 1), knihkupectvích  Academia, Karolinum a Juditina věž.
Od ledna 2019 bude k dostání také v knihkupectvích Kosmas a na dalších místech.

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku