CZ EN
   
 
Klára Mezihoráková

Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D.

Department of Art-Historical Topography

phone: +420 221 183 598
e-mail: mezihorakova@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Art-Historical Topography.

Klára Mezihoráková studied art history at the Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc (Ph.D. 2011). Since 2001, she has been working at the Department of Topography, IAH CAS. She is the co-editor of a series cataloging heritage monuments (Umělecké památky Prahy, completed in 2017; Umělecké památky Moravy a Slezska, the fourth volume is currently in preparation). Mezihoráková's research interests include medieval architecture, in particular the monastic buildings of female orders and their functioning in both liturgy and everyday activities. In 2016–2020, she was a co-investigator for the grant projects A Transformation of Rural Architecture with Emphasis on the Development of the 19th and 20th Centuries (NAKI II) and Art of the Gothic and Early Renaissance Periods in the Eastern Bohemia Region. Research, interpretation, presentation (NAKI II).

Research outputs (selection):

Klára Mezihoráková – Ludmila Hůrková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II., Praha 2020.

Klára Mezihoráková – Jan Dienstbier – Lenka Panušková, Ženské kláštery a jejich obrazy, in: Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století I, Praha 2019, pp. 104–141.

Klára Mezihoráková, Řeholní pravidla klarisek a jejich odraz v české řádové architektuře, in: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění, Praha 2019, pp. 131–148.

Klára Mezihoráková – Ludmila Hůrková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby, Praha 2019.

Klára Mezihoráková – Ludmila Hůrková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., exh. cat., Praha 2018.

Klára Mezihoráková, [hesla], in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, V–Ž, Praha 2017.

Klára Mezihoráková, „... nástroj okrúhlý, kterýžto kolo nazýváme...“ Rota a její funkce v ženském klášteře, in: Daniela Rywiková – Roman Lavička (eds.), Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění, Ostrava 2017, pp. 87–96.

Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví, Praha 2016.

Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě, Praha 2016.

Klára Mezihoráková, Fenomén sdruženého kláštera ve středověku a jeho projevy v architektuře minoritů a klarisek, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, Český Krumlov 2015, pp. 75–87.

Klára Mezihoráková, „Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století, Zprávy památkové péče LXXIV, 2014, pp. 115–123.

Klára Mezihoráková, [hesla], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A–L, Praha 2012.

Klára Mezihoráková, Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek, Zprávy památkové péče LXXII, 2012, pp. 170–175.

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.