CZ EN
   
 
Ludmila Hůrková

Mgr. Ludmila Hůrková, Ph.D.

Department of Art-Historical Topography

phone: +420 221 183 365; +420 221 183 518
e-mail: hurkova@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Art-Historical Topography.

Ludmila Hůrková studied theory and history of art at the Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc. She received her Ph.D. from the Faculty of Architecture, CTU in Prague (2011–2019). Since 2004, she has been assistant researcher and later associate researcher at the IAH CAS focusing on architecture of 19th to 21st centuries. Hůrková co-authored the publication Umělecké památky Prahy. Velká Praha and is currently working on her texts for Umělecké památky Moravy a Slezska. In her research, she focuses on the transformation of village architecture in Bohemia, Moravia and Silesia and on theory of heritage conservation.

Research outpusts (selection):

Ludmila Hůrková, Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?, in: Pavla Machalíková – Taťána Petrasová – Tomáš Winter (eds.), Zrození lidu v české kultuře 19. století, Praha 2020, pp. 239–248.

Ludmila Hůrková, Památková hodnota venkovské architektury a její místo v edici Umělecké památky, in: Ludmila Hůrková – Dalibor Prix (eds.), Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století, Praha 2019, pp. 37–47.

Ludmila Hůrková, Hostouň čp.112 (Středočeský kraj); Sedlec, místní část Křešic, čp. 8; Stvolínky čp. 85, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby, Praha 2019, pp. 13–27; 113–125; 137–149.

Ludmila Hůrková, Ludkovice (Zlínský kraj); Rašov (Jihomoravský kraj), in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I, Praha 2018, pp. 57–73; 137–153.

Ludmila Hůrková, [hesla], in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.

Ludmila Hůrková, [hesla], in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 2. V–Ž, Praha 2017.

Ludmila Hůrková, [hesla], in: Rostislav Švácha – Michal Kohout (eds.), Česká republika – moderní architektura – Čechy, Praha 2014.

Ludmila Hůrková, Jan Patočka a hledání přirozeného světa v architektuře šedesátých let, in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary – formy – ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, pp. 201–215.

Ludmila Hůrková, Pre-Sial and an attempt to humanise architecture, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Liberec Association of Engineers and Architects. 1958–1990: Czech architecture against the stream, Praha, Olomouc 2012, pp. 16–39.

Ludmila Hůrková, Městské divadlo Kladno, Krušnohorské divadlo Teplice, Městské divadlo Most, in: Igor Kovačević (ed.), Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe, Prague 2010, pp. 296–301, 316–321, 444–449.

Ludmila Hůrková, Kde budeme žít zítra, in: Vít Havránek (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, Praha 1999, pp. 114–145 (in collaboration with Rostislav Švácha).

Current projects:

Metamorphoses of Village Architecture with an Emphasis on the 19th and 20th Centuries (NAKI II, No. 190/DG16P02H023/D) – principal investigator

Umělecké památky Moravy a Slezska (ÚDU AV ČR) – co-author

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)