CZ EN
   
 
Jan Dienstbier

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.

Department of Medieval Art

phone: +420 221 183 507
gsm: +420 732 813 069
e-mail: dienstbier@udu.cas.cz

Editor of the journal Umění, researcher and colaborator of the Department of Medieval Art

Jan Dienstbier studied mathematical statistics at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University (Ph.D. 2011) and history of art at the Faculty of Arts, Charles University (Ph.D. 2018). Between 2009 and 2011, he worked as a researcher-pedagogue at the Technical University in Liberec and between 2016 and 2020 he was an assistant professor in the Medieval Studies program at the Faculty of Humanities, Charles University. Since 2016, he has been employed at IAH CAS as an investigator of various grant projects connected with medieval art (GAČR: Imago, imaginesImage/s in Přemyslid era: Contexts and Forms, Reflecting Jerusalem in Medieval Czech Lands; NAKI: The Image of the Enemy: Visual Manifestations of Antisemitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present. Beginning in 2017, Dienstbier simultaneously works as an editor of Umění / Art journal. He specializes in medieval wall painting and iconography of medieval art.

Research outputs (selection):

Jan Dienstbier, Profánní umění a jeho různé funkce, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století II, Praha 2019, pp. 514–539.

Jan Dienstbier, Neidhart’s Pranks and Mural Paintings in Medieval Bohemia, Umění / Art LXV, 2017, pp. 438–459.

Jan Dienstbier, Vain and Transitory Love. Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors, Umění / Art LXV, 2017, pp. 2–25.

Jan Dienstbier, The Image of the Fool in Late Medieval Bohemia, Umění / Art LXIV, 2016, pp. 354–370.

Jan Dienstbier [16 katalogových hesel, část jedné z úvodních statí, editorská spolupráce], in: Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2015, pp. 110, 154–155, 165, 170–171, 242–243, 299, 376, 384, 389, 439–440, 644–645, 556, 582, 596, 611, 630–631, 662.

Jan Dienstbier, Král nebo konvent? Otázky nad ikonografií emauzského typologického cyklu, in: Kateřina Kubínová et al. (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, Praha 2017, pp. 128–148.

Jan Dienstbier, Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (eds.), Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Praha 2016, pp. 125–138.

Jan Dienstbier – Ondřej Faktor, Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století, Umění / Art LXIII, 2015, pp. 434–457.

Jan Dienstbier, Znovu nalezení objednavatelé? Heraldické památky a malby v Krušnohoří, in: Michaela Ottová – Aleš Mudra (edd.), Trans Montes, Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, pp. 205–222.

Petr Skalický – Jan Dienstbier: Mezi vzpomínkou, exemplem a obrazem. Nástěnné malby v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem, Umění / Art LX, 2012, pp. 109–126.

Current projects:

Image/s in Přemyslid era: Contexts and Forms (GAČR 19-21654S) – co-investigator

Reflecting Jerusalem in Medieval Czech Lands (GAČR, 19-12859S) – co-investigator

The Image of the Enemy. Visual Manifestations of Anti-Semitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present Day (NAKI II (2018–2021)) – co-investigator

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)