Lectures ’The Middle Ages in Motion‘

Since 2010 the Department of medieval art has been organising a cycle of workshops "The Middle Ages in Motion" in order to supply the opportunity to speak about new as well as already established point of views and findings in the field of the art from 9th until 16th centuries. Workshops always take place on last Tuesdays in every odd months at 4 p.m. The cycle also includes special lectures mostly of foreign scholars.

Up

2018

30.1.
Petr Macek, The Franciscan Monastery in Kadaň as a “New Jerusalem”: Interpreting the Outcomes of the Recent Research (in Czech)

27.3.
Daniela Rywiková, Unseen Women: Culture of the Female Monastic Communities in Český Krumlov (in Czech)

24.4.
Alessandro Taddei, The Great Cities of Early Byzantine Greece (4-7 AD): Architectural Maintenance and Strategies of Transformation

Up

2017

31. 1.
Ivan Foletti (Université de Lausanne, Masaryk University in Brno) and his students
Migrating Art Historians: Art History As Embodied Experience (in Czech)

28. 3.
Petr Macek (Charles University)
On the Findings at the St Wenceslas Basilica in Stará Boleslav (in Czech)

24.10.
Vladislav Razím (National Heritage Institute for Central Bohemia)
Medieval Gotland – An Island of Forgotten Time (in Czech)

21.11.
Zuzana Frantová (Masaryk University in Brno)
Marble Market in the Mediterranean of the Late Antiquity: Architecture, Sarcophagi and "Global Art History“ (in Czech)

Up

2016

2. 2.
Ivan Foletti, Centre for Early Medieval Studies, Masaryk University Brno
Pozdně antická Gruzie: Orient oder Rom? [Late Antique Georgie: Orient oder Rom?]

29. 3.
Francesco Lovino, IAH CAS, Prague
Discovering Byzantium in the interwar years: the Seminarium Kondakovianum (1927–1938)

31. 5.
Dragos Nastasoiu
Cult and iconography of two Czech saint patrons St Vojtěch [Adalbert] and St Sigismund in the medieval Hungary

Attached file: Stredovek v pohybu 2016 (PDF)
Up

2015

27.1.

Zuzana Frantová, Universita v Lausanne a Seminář dějin umění FF MU
Zlatnictví a diplomacie západořímského dvora [Goldsmithery and Diplomacy of the Western Roman Court]

31.3.

Kateřina Kubínová, Ústav dějin umění AV ČR
Římský konzul nebo sv. Petr? Slonovinová destička na vazbě evangeliáře Cim 2 [A Roman Consul or St Peter? The Ivory Relief of the Gospels Cim 2]

26.5.

František Záruba, Katedra dějin křesťanského umění KTF UK
Aula magna – velký hradní sál [Aula Magna - A Large Chamber Room]

23.6.

Christoph Brachmann, University of North Carolina at Chapel Hill
The “Naumburg Master”: A German Myth Reconsidered

29. 9.

Jana Gajdošová, University of Cambridge
Vaulting Small Spaces: The Innovative Design of the Old Town Bridge Tower Vault

24.11.

Zdeněk Žalud (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích),
Rozkvět astrologie ve střední Evropě v 15. století [Flourishing of the Astrology in Central Europe in the 15th Century]

Up

2014

28.1.

Alžběta Filipová, Université Lausanne a Seminář dějin umění FF MU
Ampule ze Svaté země a jejich historická paměť [Ampulae from the Holy Land and their Historical Memory]

26.3.

Dalibor Prix, Ústav dějin umění AV ČR a Univerzita v Opavě
Zamyšlení nad architekturou kolem roku 1300 [Reflections on Architecture Around 1300]

29.4.

Štefan Valášek, Uniwersytet Jagielloński, Krakow
Nástenné maľby v kostole Všetkých svätých v Ludrovej pri Ružomberku [The Murals in the Church of All Saints in Ludrová near Ružomberok]

13.5.

Denise Zaru, Université Lausanne
Visualising the Eucharist: Altarpieces for Dominican Observants in Venice

27.5.

Jan Dienstbier, Ústav pro dějiny umění FF UK
Téma středověkých moralit v nečekaných souvislostech [Medieval Moralities in an Unexpected Context]

4.9.

Evelin Wetter, Abegg-Stiftung, Riggisberg
Oriental Silks at the Court of the Bohemian Kings

4.11.

Francesco Lovino, Universita Padova
Byzantium beyond Byzantium: the Italo-Greek Manuscripts of the Biblioteca Nazionale Marciana of Venice (X-XIII c.)

25.11.

Monika Brenišínová, Středisko iberoamerických studií FF UK
Kukuřiční lidé: Umění evangelizace Nového Španělska 16. století [Corn People: The Art of Evangelization of New Spain in the 16th century]

Up

2013

20.2.

Ivan Foletti, Section d'histoire de l'art 'L'Anthropole', UNIL Lausanne a Seminář dějin umění FF MU
Dveře kostela Santa Sabina v Římě [The Wooden Door of Santa Sabina in Rome]

26.3.

Jan Hrdina, Archiv hl. města Prahy
Nové nálezy pražského poutního odznaku a jejich středoevropský kontext [New Findings of the Prague Pilgrim Badge in the Central European Context]

30.4.

Tomáš Gaudek, Ústav dějin umění AV ČR
Iluminované rukopisy druhé třetiny 14. století z fondu někdejší roudnické kanonie: otázky a úvahy [The Illuminated Manuscripts of the Second Third of 14th century from the Canonry of Roudnice: Questions and Reflections]

28.5.

Ivo Hlobil, Ústav dějin umění AV ČR
O zvláštnostech zobrazení Ukřižovaného Krista v lucemburské době [About the Specifics of Crucifix in the Luxembourgian Era]

24.9.

Julie Jančárková, Slovanský ústav AV ČR
Obraz Proměnění Páně na hoře Tábor v byzantském a ruském uměmní [The Transfiguration of Lord on the Tabor Mount in the Byzantian and Russian Art]

29.11.

Evelin Wetter, Abegg-Stiftung, Riggisberg
Bride of Christ and Groom of the Church: Liturgical Clothing in Consecration Rites

Up

2012

31.1.

Maria Theisen, Abteilung für Schrift- und Buchwesen, Institut für Mittelalterforschung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Spotlight on the Anonymus: Illuminators and their Social Networks in the City of Prague

at the Time of King Wenceslas IV, c. 1380–1420

27.3.

Kateřina Horníčková, IMAREAL Österreichische Akademie der Wissenschaften

Místa a lidé: K významu prostředí na středověkých obrazech

25.9.

Milena Bartlová, UMPRUM, Katedra teorie a dějin umění a FHS UK

Skutečná přítomnost: Debata nad knihou Mileny Bartlové

27.11.

Klára Mezihoráková, Ústav dějin umění AV ČR

Zpověď a přijímání v podmínkách klausury: Problematika specifických stavebních úprav v klášterních kostelích dominikánek

Up

2011

22.3.

Vít Mlázovský a Aleš Pospíšil, NPÚ

Heidenreichův klášterní chrám v Sedlci – podoba chóru

Up

2010

26.1.

Karel Otavský, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Karel IV. a hrob sv. Václava

 

30.3.

Petr Macek, Ústav pro dějiny umění FF UK a NPÚ

Poparléřovské proměny portálu

 

25.5.

Klára Benešovská, Ústav dějin umění AV ČR

Umělecké transfery: Mobilita umělců, mobilita předmětů

 

30.11.

Klára Benešovská, Ústav dějin umění AV ČR a Michal Rykl, Fakulta architektury ČVUT

Dům U kamenného zvonu

ÚDU na Facebooku