Roman Dykast

Nahoru Contact

Assoc. Prof. Roman Dykast, CSc.
Department of Musicology
A Puškin Square 447/9, 160 00 Prague 6
dykast.at.udu.cas.cz

Nahoru Personal profile

since 2019 Head of the Department of Musicology
since 2012 lecturer, Charles University in Prague, Faculty of Arts, Department of AEsthetics  
2007 Associate Professor, Academy of Performing Arts in Prague, Faculty of Music and Dance
1991 – 2016 lecturer, Academy of Performing Arts in Prague, Faculty of Music and Dance, Department of Theory and History of Music  
1988 – 1991 postgradual studies, Charles University in Prague, Faculty of Arts, Department of AEsthetics 
1983 – 1987 Musicology, Charles University in Prague, Faculty of Arts

Nahoru Research interests

Musical aesthestics and theory in the Renaissance and in the 17th–19th centuries

Nahoru Current projects

 • The Influences of Rhetoric and Poetics on the Development of Music Forms in the Classical Music Era (Standard project, Czech Science Foundation)

Nahoru Selected bibliography

Books, edited volumes

 • Antonín Rejcha – Pojednání o kontrapunktu, Praha 2016
 • Antonín Rejcha – Pojednání o harmonii, Praha 2014
 • Antonín Rejcha – Pojednání o melodii, Praha 2012
 • Antonín Rejcha – Hudba jako ryzí citové umění, Praha 2009
 • Harmonie a melodie. Hledání základního principu a původu hudby ve francouzské estetice 18. století, Praha 2007
 • Hudba věku melancholie, Praha 2005
 • Hudební estetika, Praha 1998, 2002 (2. vyd.) (spoluautor Jan Vičar)

Chapters in books

 • Hledání nových uměleckých forem v období hudebního klasicismu, in: Slávka Kopčáková, Adrián Kvokačka (eds.), Súradnice estetiky, umenia a kultúry III. Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia, Prešov 2018, s. 131–141.
 • Recepce tvorby J. Haydna v teoretických spisech A. Rejchy, in: Janka Kubandová, Juraj Jatim (eds.), Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí, Bratislava 2012, s. 187–198.
 • Rejchovo pojetí hudební myšlenky, in: Miloš Hons (ed.), Hudební teorie dnes a zítra, Praha 2010, s. 39–43.
 • Příroda a hudební harmonie, in: Karel Stibral, Ondřej Dadejík (eds.), Krása – krajina – příroda, Praha 2009, s. 117–127.
 • Svár artificiální a nonartificiální hudby, in: Vlastimil Zuska (ed.), Estetika na křižovatce humanitních disciplín, Praha 1997, s. 139–150.

Articles

 • Vliv mechanistické filosofie na formování základů hudební harmonie na pozadí dobového estetického sporu, Ars pro toto, 2016, V, č. 2, s. 5–11.
 • Rameauovo objevování hudební harmonie, Ars pro toto, 2012, I, č. 1–2, s. 5–12.
 • Otakar Zich – Aesthetic and Artistic Evaluation, Estetika. The Central European Journal of Aesthetics, 2009, XLVI /II/, č. 2, s. 179–188.
 • Hudba v Diderotově a d'Alembertově ‘Encyklopedii‘, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica, Musicologica Olomucensia, 2007, 9, s. 87–98.
 • Jan Racek a jeho "Slohové problémy italské monodie", Musicologica Brunensia, 2005, 54, s. 150–157.
 • Jak to humanisté mysleli s hudbou, Slovenská hudba, 2004, 30, č. 1–2, s. 95–108.
 • Modalita a rytmus jako základ výrazového principu v Janáčkově 1. smyčcovém kvartetu, Živá hudba, 2003, 13, s. 63–74.
 • Tóny jako čísla a proporce v renesanční teorii hudby, Živá hudba, 2003, 13, s. 95–108.
 • Chromatika jako barevný protiklad diatoniky, Živá hudba, 2002, 12, s. 95–108.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • member of the editorial board of the journals Hudební rozhledyActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica, Musicologica OlomucensiaAura musicaArs pro toto
 • member of the subject area board of the Ph.D. programme in musicology at Faculty of Arts in Olomouc as well as in Prague
 • member of the Czech Society of Aesthetics
ÚDU na Facebooku