Polana Bregantová

Nahoru Contact

PhDr. Polana Bregantová
Bibliography, room no. 205
A Institute of Art History, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic 
E bregantova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 506
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

1996 – present Institute of Art History, CAS, bibliographer
1986 – 1988 National Gallery in Prague, bibliographer
1978 – 1986 Institute for Art Theory and Art History, Czechoslovak Academy of Sciences, librarian
1974 – 1978 Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, librarianship and information sciences

Nahoru Research interests

20th-century Czech art historical bibliography; typography and graphic design

Nahoru Current projects

 • Database bibliography of the Czech art history. Project supported by the Programme for the Support of Targeted Research and Development, Czech Academy of Sciences https://sluzby.incad.cz/rw/cba/index.html
 • Bibliography of the journal Umění/Art
  www.intimate.cz/umeni/
 • a bibliography of Vratislav Effenberger (1923–1986)

Nahoru Selected bibliography

Bibliography since 1994

Books

 • Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008) [Dictionary of Art Historians, Critics, Theorists, and Publicists in Czech Lands (ca. 1800–2008)], edited by Lubomír Slavíček in cooperation with Polana Bregantová, Anděla Horová and Marie Platovská, Prague 2016, 1808 pp.
 • Olbram Zoubek. Jízdárna Pražského hradu, 29.11.2013-2.3.2014 (kat. výst.) [Olbram Zoubek. Prague Castle Riding School Tercce, 29.11. 2013-2.3. 2014 (exhib.. cat.)], Praha 2013.
 • Teď. Práce Evy Kmentové [Now. The Work of Eva Kmentová], Praha 2006, 303 pp. (co-author Ludmila Vachtová).

Chapters and bibliographies in books

 • Bibliography of Klára Benešovská 1977–2014, in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (eds.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Prague 2015, pp. 19–42.
 • Knižní tvorba I., in: Anna Pravdová – Tomáš Winter (eds.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Atonín Pelc (1895–1967), Prague 2015, pp. 148–165.
 • Knižní tvorba II., in: Anna Pravdová – Tomáš Winter (eds.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Atonín Pelc (1895–1967), Prague 2015, pp. 350–375.
 • Soupis knižní tvorby, in: Anna Pravdová – Tomáš Winter (eds.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Atonín Pelc (1895–1967), Prague 2015, pp. 406–418.
 • Bibliography of Beket Bukovinská 1970–2012, in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, pp.  22–35.
 • Bibliography of Rostislava Švácha 1977–2012, in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary – formy – ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Prague 2013, pp. 259–315.
 • Bibliography of Ivo Hlobil 1970–2012, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Prague 2012, pp. 635–672.
 • Topičův salon 1937–1949 (Bibliografie katalogů a recenzí výstav) [The Topič Salon 1937 - 1949: catalogues of exhibitions.], in: Milan Pech (ed.), Topičův salon 37–49, Prague 2011, pp. 156–216.
 • Bibliografie [Bibliography.], in: Alena Nádvorníková, Prague 2011, pp. 234–260.
 • Soupis typografického díla (knihy a periodika) [Inventory of typographical work (books and periodicals)], in: Karel Srp, Karel Teige a typografie. Asymetrická harmonie [Karel Teige and Typography. An Asymmetrical Harmony], Prague 2009, pp. 268–299.
 • Typografie [Typography] 1958–1970; Typografie 1970–1989; Typografie 1989–2000; Výběrová bibliografie [Select bibliography] (with Rostislav Švácha), in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění (VI/1–2) 1958/2000 [A History of Czech Visual Art (VI/1-2) 1958/2000], Praha 2007, pp. 356–365; 852–861; 1036–1041; 1043–1064.
 • Výstavy [Exhibitions]; Bibliografie [Bibliography], in: Lenka Bydžovská – Karel Srp, Jindřich Štyrský (1899–1942), Praha 2007, pp. 553–558; 559–582.
 • Typografie [Typography] 1939–1948; Typografie 1948–1958; Výběrová bibliografie [Select bibliography] (with Rostislav Švácha), in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění (V) 1939/1958 [A History of Czech Visual Art (V) 1939/1958], Praha 2005, pp. 271–275; 465–469; 471–484.
 • Šiřitelem úspěchu [Propagator of success]; Kreslířem na cestách [The artist on his travels]; Ilustrátorem pro školu i dům [Illustrator for school and home]; Adolf Hoffmeister v knihách [Adolf Hoffmeister in books]; Bibliografie [Bibliography]; Výstavy [Exhibitions], in: Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902–1973), Praha 2004; pp. 92–107; 214–219; 282–297; 362–375; 376–382; 384–388 (also published in English).
 • Typography, in: Erik Dluhosch – Rostislav Švácha (ed.), Karel Teige 1900–1951. L’enfant terrible of the Czech modernist avant-garde, Cambridge, Mass. 1999, pp. 72–91.

Bibliographies in periodicals

 • Bibliography of the journal Umění / Art 2003–2012, Umění, 61, 2013, Supplement to volume, 68 pp.
 • Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, Řada uměnovědná (F) / Opuscula historiae artium. Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis 6–55, 1957–2006, F 1–50: Bibliografie [Bibliography], Opuscula historiae artium LV, 2006, F 50, pp. 133–199.
 • Bibliography of the journal Umění 1953–2002, Umění, 50, 2002, pp. 27–363.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

member of The Fine Art Archive

Prize of the Academia Publishing House for Slovník historiků umění [Dictionary of the Art Historians] (2017; et al.); Prize of the Academy of Sciences of the Czech Republic for an outstanding research presented in the book Jindřich Štyrský (1899–1942) (2008; et al.); Prize of the Academy of Sciences of the Czech Republic for Dějiny českého výtvarného umění V (1939–1958) [A History of Czech Visual Art V (1939-1958)] (2006; et al.)

ÚDU na Facebooku