Martin Mádl

Nahoru Contact

PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Deputy Director for Research

Department of Early Modern Art, room no. 202 
A Institute of Art History AsCR, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E madl.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 551
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2003 PhD., Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

1994 – 2002 Art history, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

Art in the early modern period, especially 17th- and 18th-century painting

Nahoru Current projects

 • Nástěnné malby Johanna Hausdorfa (1668–1743) na Broumovsku [Johann Hausdorfs mural paintings (1668–1743) of Broumovsko], projekt v rámci podpory pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR pro rok 2015 (in co-operation with Civic association Omnium and Faculty of Restoration University of Pardubice in Litomyšl).
 • Baroque Ceiling Paintings in Benedictine Monasteries in the Czech Lands, Czech Science Foundation P409/12/12568, 2012-2014

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

 

Books, edited compilations

 • Tencalla I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích) [Tencalla I-II (Baroque ceiling painting in Czech lands)], Praha 2012–2013.
 • Detracta larva juris naturae. Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov [“Detracta larva juris naturae”: Reiner´s artistic epilogue in Břevnov monastery?] (together with Anke Schlecht and Marcela Vondráčková), Prague 2006. (Opera minora historiae artium 2)
 • Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (co-editors Michaela Šeferisová Loudová and Zora Wörgötter) (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005), Prague 2007.

 

Chapters in books

 • I soffitti barocchi bolognesi in Boemia [The Bolognese baroque ceilings in Bohemia.], in: Sabine Frommel (ed.), Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secolo XVIII), Bologna 2013, s. 343–364.
 • Kláštery v Břevnově a Broumově a jejich monumentální malířská výzdoba [Monasteries in Břevnov and Broumov and their monumental painterly decoration.], in: Ondřej Koupil (ed.), Jeroným Růžička, Dějepis kláštera břevnovského a broumovského, Praha 2013, s. 47–54.
 • Images of Turks in the Baroque ceiling decorations of the Czech Lands and their Central European context, in: Eckhard Leuschner – Thomas Wünsch (eds.), Das Bild des Feindes. Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege: Ostmittleuropa, Italien und Osmanisches Reich, Berlin 2013, s. 95–114.
 • Heiligkreuzlegenden in der böhmischen Wand- und Deckenmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts [The legends of the Holly Cross in Bohemian wall and ceiling painting in the 17th and 18th century.], in: Carla Heussler – Sigfrid Gensichen (eds.), Das Kreuz. Darstellung und Verehrung in der Frühen Neuzeit, Regensburg 2013, s. 262–286
 • Emblém "SINE MACULA" v kostele Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku [The "SINE MACULA" Emblem in the Church of the Visitation of the Virgin Mary in Svatý Kopeček.], in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 298–319.
 • Pozzo without Pozzo in Bohemia, in: Herbert Karner (ed.), Andrea Pozzo (1642–1709). Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten, Wien 2012, s. 129–137.
 • [Chapters], in: Martin Mádl (ed.), Barokní nástěnná malba v českých zemích. Tencalla I., Praha 2012, s. 17–24, 131–153.
 • Giuseppe Bragalli a boloňská nástěnná malba na Moravě a v Čechách 17. století [Giuseppe Bragalli and the Bologna wall painting in Moravia and Bohemia in the 17th century.], in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Olomouc 2012,  s. 147–178.
 • Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Paranormální jev v recepci barokní nástěnné malby [Truth and love must prevail over lies and hatred. The Paranormal in the reception of a baroque mural painting.], in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis III., Praha, s. 104–113, 209–213.
 • Nástěnné malby v kutnohorské jezuitské koleji [Ceiling paintings in the Jesuit College in Kutná Hora.], in: Jindřich Záhorka (ed.), Jezuitská kolej v Kutné Hoře. Stavba – dějiny – umělecká výzdoba, Kutná Hora 2011, s. 2443.
 • Quadratura in Bohemia. Reception and Adaptations, in: Matthias Bleyl – Pascal Dubourg Glatigny (eds.), Quadratura. Geschichte – Theorie – Technik, Berlin 2011, s. 165–178.
 • Legende und Geschichte im Bild. Die Freskenausstattung im Konventgebäude des westböhmischen Zisterzienserklosters Plass [The Legend and history in the picture.], in: Markwart Herzog – Huberta Weigl (eds.), Mitteleuropäische Klöster der Barockzeit. Vergegenwärtigung monastischer Vergangenheit in Wort und Bild, Konstanz 2011, s. 183–200.
 • Malířská výzdoba barokních šlechtických rezidencí v Čechách [Painterly decoration of baroque noblemen residences in Bohemia.], in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (eds.), Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby (Documenta Pragensia 28), Praha 2010, s. 241-275.
 • “Picturae elegantes” in der Prager St.-Ignatius-Kirche und der Maler Johann Ezechiel Wodniansky ["Picturae elegantes" in St Ignatius church in Prague and the painter Jan Ezechiel Vodňanský.], in: Petronilla Cemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556–2006 II, Praha 2010, s. 1387-1408.
 • Johann Joachim Becher and the Beginnings of Baroque Glassmaking in Central Europe, in: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Glass of the Alchemists. Lead Crystal – Gold Ruby, 1650–1750, Corning, N. Y. 2008, s. 96–105.

 

Articles

 • Giuseppe Bragalli and Bolognese ceiling painting in the Czech Lands in the 17th century, Umění 59, 2011, s. 350–379.
 • Between Meditation and Propaganda. Explicit and Implicit Religious Imagery in Baroque Ceiling Painting, Acta Historiae Artis Slovenica 16, 2011, s. 11–28.
 • "Mors et Vita, Hyems et Aestas, Longe et Prope". Carpoforo Tencalla´s Paintings in Náměšť nad Oslavou, Umění 59, 2011, s. 214–236.
 • Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: Poznámky z osmi pražských kostelů (with Jana Marešová), in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 85–102.
 • Giacomo Tencalla and Ceiling Painting in 17th Century Bohemia and Moravia, Umění LVI, 2008, s. 38–64.
 • The Celebration of the Losy of Losinthal Family on the Thesis Print from 1667 (with Petra Zelenková), Journal of the Lute Society of America 36/2003, 2007, s. 49–86.
 • Eiland: Georg Gundelach and the glassworks on the Děčín estate of count Maximilian Thun-Hohenstein (with Jerzy J. Kunicki-Goldfinger), Journal of Glass Studies 48, 2006, s. 255–277.
 • Handkeho skica ze Strahovské obrazárny a malba v olomoucké kapli Božího Těla [Handke’s sketch from the Strahov Gallery and his painting in the Holy Body Chapel in Olomouc], Umění XLIV, 2006, s. 504–512.
 • The destruction of Piuro and the rise of the Losy of Losinthal family on the thesis broadscheet after Johann Fridrich Hess of Hesice form 1667 / Zkáza Piura a vzestup Losyů z Losinthalu na univerzitní tezi podle Jana Bedřicha Hesse z Hesic z roku 1667 (with Petrou Zelenkovou), Bulletin of the National Gallery in Prague XII–XIII, 2003, s. 6–24, 110–123.
 • Kresby pražského malíře Jana Václava Spitzera (1711–1773), Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, LIII/, 1999.
 • Triumf, karneval, sv. Jakub. K interpretaci dřevěného kruhového štítu ze 16. století, Umění, XLVI, 1998, s. 83–99.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

Secretary of the Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe. Member of the Czech Association of Art Historians.

ÚDU na Facebooku