Klára Mezihoráková

Nahoru Contact

Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D.
Department of Topography, room no. 102
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E mezihorakova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 598

Nahoru Personal profile

2012 PhD., Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

2001– the present Institute of Art History, Czech Academy of Sciences

1999 – 2001 University lecturer at the Department of Art Education, Faculty of Education, University of Ostrava

1993 – 1999 Theory and history of art, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

Nahoru Research interests

medieval monastic architecture of female orders

Nahoru Current projects

 • participation in the project: A Transformation of Rural Architecture with Emphasis on the Development of the 19th and 20th Centuries, NAKI DG16P02H02H023, 2016–2020 (together with Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering)
 • Umělecké památky Moravy a Slezska IV. [The Artistic Heritage of Moravia and Silesia]

Nahoru Selected bibliography

Bibliography since 1993 (ASEP)


Books, editorial work

 • Památky Těšínského knížectví [The Artistic Heritage of the Duchy of Teschen], Praha 2016.
 • Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě [The architecture of the Gothic cloisters of the Dominican nuns in Bohemia and Moravia], Praha 2016.
 • Kostel sv. Albrechta v Třinci [Church of St Albert in Třinec], Praha 2016.
 • Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila [Artem ad vitam. The book in honour of Ivo Hlobil], Praha 2012. (co-editors Helena Dáňová and Dalibor Prix)

Chapters in books

 • "... nástroj okrúhlý, kterýžto kolo nazýváme..." Rota a její funkce v ženském klášteře " [... an orbicular tool, which we call wheel ..." Rota and its Function in a Female Convent], in: Daniela Rywiková – Roman Lavička (eds.), Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění, Ostrava 2017, pp. 87–96
 • [Entries], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha M-Ž [The Artistic Heritage of Prague. Greater Prague], Praha 2017.
 • Dům se sloupovou podsíní v Ropici [House with a Column Arcade in Ropice] (co-author Ludmila Hůrková), in: Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví [The Artistic Heritage of the Duchy of Teschen], Praha 2016, pp. 179–191.
 • Fenomén sdruženého kláštera ve středověku a jeho projevy v architektuře minoritů a klarisek [The phenomenon of the double monastery in the Middle Ages as demonstrated in the architecture of the Poor Clares and Minorite Friars], in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, Český Krumlov 2015, pp. 75–87.
 • Zaniklá kaple olomouckých dominikánek [Former chapel of the Olomouc Dominican nuns.], in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (eds.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, pp. 267–278.
 • Specifické funkční úpravy středověkých kostelů jeptišek na příkladu dvou našich dochovaných chrámů dominikánek [Functional arrangements characteristic of medieval nuns´ churches: an example of two preserved Czech Dominican churches], in: Ondřej Jakubec – Radka Miltová (eds.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění, Praha 2013, pp. 125–134.
 • [Entries] Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha. A - L [Artistic heritage sites in Prague. Greater Prague. A - L], Praha, 2012.
 • K podobě středověkých chórů jeptišek. Kostely dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci a sv. Anny na Starém Městě v Praze [The features of a medieval nuns´ choir - the Dominican convent churches of St. Catherine in Olomouc and St. Anne in Prague´s Old Town], in: Helena Dáňová - Klára Mezihoráková - Dalibor Prix (eds.),  Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, pp. 214–222.
 • Kostel Narození Panny Marie; Záběhlický zámek [Church of the Nativity of the Virgin Mary.; Záběhlice Castle.], in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Prahy 10, Praha 2009, s. 11–13, 34–37.
 • Architektura středověkého kostela dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci [The architecture of mediaeval St. Catherine Church of Dominican nuns in Olomouc], in: Dalibor Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, pp. 73–84.

Articles

 • Evangelický kostel v Třinci [Evangelic church in Třinec], Časopis slezského zemského muzea, série B, 65, 2016, s. 13–22.
 • "Zde bydlel W. A. Mozart". Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století ["W. A. Mozart lived here". On the construction history of the Bertramka estate home in the 19th and 20th centuries.], Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation 74, 2014, č. 2, pp. 115–123.
 • Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek [Church of St. Anne in Prague´s Old Town – Medieval interior layout as pertaining to the Dominican Order statutes], Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation 72, 2012, č. 3, pp. 170–175.
 • Středověké kostely řádu dominikánek v Čechách a na Moravě [Medieval churches of Dominican Nunneries in Bohemia and Moravia], Časopis slezského zemského muzea, série B, 58, 2009, pp. 207–219.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Conference organiser Monuments of Těšín Principality (International conference organized by IAH CAS, Academic conference center, Praha, 26 February 2015)
ÚDU na Facebooku