Klára Benešovská

Nahoru Contact

PhDr. Klára Benešovská, CSc.
Department of Medieval Art, room no. 207
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E benesovska.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 715
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2004 – 2019 Head of the Department of Medieval Art
2006 INHA Paris, stipendium Fondation de France
2005 scholarship of the British Academy, London, Courtauld Institute
2001 École Pratique des Hautes Études à la Sorbonne, Paris
1997 – 2001 scientific secretary Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague
1993 Kunsthistorisches Institut in Florenz
1989 – present Institute of Art History, CAS, Prague
1987 CSc., Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague
1974 PhDr., Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University, Brno
1970 – 1974 History of art and classical archaeology, Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University, Brno, and Faculty of Arts, Charles University, Prague

Nahoru Research interests

Medieval architecture and architectural sculpture in European context, Historiography of Art History

Nahoru Current projects

Nahoru Selected bibliography

Bibliography since 1993 (ASEP)

Books, editorial work

 • IMAGO, IMAGINES. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, I, II, Praha 2019 [I. Díl: Náboženská funkce obrazu; II. Díl: Reprezentativní a memoriální funkce obrazu] (co-editor Kateřina Kubínová)
 • A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg-1310, Praha 2011
 • V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011 (co-editor Jan Chlíbec)
 • Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský-1310 [A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg-1310], Praha 2010
 • Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Sborník statí k znovuotevření kostela Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech - Opatství Emauzy 2003 [Emauzy. The Benedictine Monastery Na Slovanech in the Heart of Prague], Prague 2007 (co-editor Kateřina Kubínová)

Chapters in books

 • Pohled zpět; Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském, in: Kateřina Kubínová a kol. (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, Praha 2017,  s. 1113, 110127.
 • Počátky kláštera a jeho architektura/ The Beginnings of the Monastery and its Architecture, in: Kateřina Kubínová (ed.), Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, Umění, Vzdělanost/ The Slavonic Monastery of Charles IV. Devotion, Art, Literary Culture, Praha 2016, s. 11–26 (spoluautor Kateřina Kubínová).
 • Osudy kláštera od 15. do 21. století/ The Fate of the Monastery from the 15th to the 21st Centuries, in: Kateřina Kubínová (ed.), Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, Umění, Vzdělanost/The Slavonic Monastery of Charles IV. Devotion, Art, Literary Culture, Praha 2016, s. 129–136.
 • Dne 9. prosince 1437. Znojemský chrám sv. Mikuláše v době smrti císaře Zikmunda, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (eds.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 279–297 (spolu s Janem Chlíbcem).
 • Tak blízké, tak vzdálené. Kubismus a sklípkové klenby [So Close, So Far. Cubism and Diamond Vaults], in: Lenka Bydžovská – Pavla Machalíková – Taťána Petrasová – Tomáš Winter (eds.), Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění [Rembrandt's Tram: Cubism, Tradition and "Other" Art], Plzeň 2015, pp. 86–97.
 • Dʼartistes exogènes en artistes établis: lʼexemple des Parler en Bohême (1356–1420) [A case of foreign master builders becoming established Bohemian builders: The Parlers, (1356-1420).], in: Jacques Dubois – Jean-Marie Guillouët – Benoit Van den Bossche (eds.), Les Transferts artistiques dans lʼEurope gothique. Repenser la circulation des artistes, des oeuvres, des thèmes et des savoir-faire (XIIe–XVIe siècle), Paris, 2014, p. 189–207.
 • Královské příbytky ve městech [Royal dwellings in towns], in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kolektiv, Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014, p. 477–480, 484–486.
 • Zlatnictví, klenoty, relikviáře, in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kolektiv, Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Prague 2014, p. 543–546, 551–558 (with Lenka Panušková).
 • Die Baukunst in der Königsaaler Chronik: Dichtung und Wahrheit [Architecture in the Chronicon Aulae Regiae: Poetry and Reality.], in: Stefan Albrecht (ed.), Chronicon Aulae Reginae – Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, Frankfurt am Main, P. Lang 2013, s. 225–246 (Forschungen zu Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 1).
 • [Chapters], in: F. Šmahel – L. Bobková – P. Mašková – R. Novotný (eds.),  Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 389–396.
 • Svědectví jednoho kamenného retáblu [The testimony of one stone retable.], in: Helena Dáňová, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 19–31.
 • Un capitolo nascosto della "rinascita romanica" nelle Terre boeme del XII secolo, in: M. Cepetić – D. Dujmović – V. Jukic – A. Nikoloska (eds.), Art History – The Futur is now. Studies in Honor of Professor Vladimir P. Goss. Rijeka 2012, s. 198–215
 • The Wedding of John of Luxembourg and Elisabeth Premyslid in Speyer; The Arrival of John and Elisabeth in Prague in December 1310; Architectonic sculpture of the Stone Bell House in the Period Context; Torsi of Statues from the Stone Bell House Façade; Peter of Aspelt as the Patron in Prague and His Archiepiscopate; Abess Cunegonde and St. George’s Convent; Queen Elisabeth Richenza and Aula Sanctae Mariae Cistercian Convent, in: Klára Benešovská (ed.), A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310, Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2011, s. 28–35; 54–69; 80–87; 88–99; 410–415; 480–485; 500–50.
 • Venceslas IV and the Chapel of the Corpus Christi in the New Town of Prague (with Zoe Opačić), in: Zoe Opačić and Achim Timmermann (eds.), Architecture, Liturgy and Identity, Brepols, Turnhaut 2011, s. 157-175.
 • Scéna ikonoklasmu (?) v Musée de Cluny-Musée national du Moyen Age, Paris [Scene of the iconoclasm (?) - in the Musée de Cluny - Musée national du Moyen Age, Paris.], in: Klára Benešovská-Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 115-120.
 • Forgotten Paths to "Another" Renaissance: Prague and Bohemia, c. 1400, in: Alexander Lee-Pit Péporté-Harry Schnitker (eds.), Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c. 1300-c. 1550, Brill, Leiden-Boston 2010, 289-310.
 • Magistri cum machinis: maestri commacini nebo Maestri campionesi v českých zemích 12. století [Magistri cum machinis, Maestri commacini or Maestri campionesi in the Czech Lands of the 12th century?.], in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů/Boemia plena est ecclesiis, Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Praha 2010, 228-244.
 • Hlava druhá, 1310-1420 a Hlava třetí 1420-1526 in: Klára Benešovská-Petr Kratochvíl (ed.)-Ivan P. Muchka-Taťána Petrasová-Dalibor Prix-Rostislav Švácha, Architektura, Praha-Litomyšl 2009 (Velké dějiny zemí Koruny české, tematická řada, 1), s. 105-216 a s. 283-309.
 • The Legacy of the last Phase of the Prague Cathedral Workshop. One more look at the "Weicher Stil", in: Jiří Fajt – Andrea Langer (edd.), Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhme und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, München 2009, pp. 157–172.
 • The House at the Stone Bell: Royal Representation in Early-Fourteenth-Century Prague, in: Zoe Opačić (ed.), Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009, pp. 48–63 (The British Archaeological Association, Conference Transaction, 32).
 • Architecture at the Crossroads: Three Examples from Bohemia circa 1300, in: Zoe Opačić – Alexandra Gajewski (edd.), The year 1300 and the Creation of a New European Architecture, Turnhout 2007, pp. 151–161.
 • Podobnost čistě náhodná? K italským komponentám v díle Benedikta Rieda [A purely coincidental similarity? The Italian components in the work of Benedikt Ried], in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit.Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného [Essays for Lubomír Konečný], Prague 2006, pp. 391–401.
 • Prague, capitale royale (1230–1346), in: Mark઼ta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, pp. 40–65 (co-author Jiří Pešek).
 • Prague, capitale aux aspirations imp઼riales (1346–1414), in: Mark઼ta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, pp. 66–113 (co-author Jiří Pešek).
 • De l`઼poque hussite au règne des Jagellon (1419–1526), in: Mark઼ta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, pp. 115–129 (co-author Jiří Pešek).
 • Entries in: The Story of Prague Castle, Prague 2003, pp. 18–21, 128–131, 132–135, 141–145, 151–158, 159–166, 167–172, 181–187, 192, 209–222, 223–227, 228–233, 236.

Article

 • Reviewing the Ideological Background of the Exhibitions and Conferences in 1978, Convivium IV/1, 2017, pp. 158–173.
 • Od Telče k Římu [From Telč to Rome], Akademický bulletin AV ČR [Academy Bulletin of CAS], 2015, no. 9, pp. 36–37 (with Ivanem Foletti).
 • Roman Lavička, Pozdně gotické kostely na rožmberském panství [Late Gothic Churches on the Rosenberg's Dominion], České Budějovice 2013 (review), Umění, 63, 2015, pp. 223–225.
 • De la circulation des „locis sanctis“– le Mons Sion à Prague [About the circulation of "locis sanctis" - Mons Sion in Prague.], Convivium I, 2014, no. 1, pp. 51–62.
 • Circulation as a factor of cultural aggregation: an Introduction, Convivium I, 2014, no. 1, pp. 17–18 (with Ivan Foletti and Serena Romano).
 • 5 x 100, Ateliér 25, 2012, no. 19, p. 7.
 • Europa Jagellonica 1386 - 1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců [Europa Jagellonica 1386 - 1572. Art and culture in Central Europe under the Jagiellonian dynasty.], Ateliér, 25, 2012, no. 16/17, pp. 12, 16 (with Jan Chlíbec).
 • Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Rekapitulace projektu z ročního odstupu [A Royal Marriage. Elisabeth Přemyslid and John of Luxembourg – 1310. A summary of the project one year after the event.], Časopis Společnosti přátel starožitností, 120, 2012, no. 1, pp. 12-26.
 • Putování za sv. Anežkou Českou [A Pilgrimage to St. Agnes of Bohemia.], Ateliér, 25, 2012, no. 5, p. 16.
 • La postérité de Mathieu d’Arras dans le Royaume de Bohême [The posterity of Mathias of Arras in the Bohemian Kingdom.], Revue de l’Art, 166, 2009, no. 4, pp. 55–66.
 • L'architecture gothique et ses enjeux nationaux en Europe après la seconde guerre mondiale. Points de vue de Philippe Araguas, Perspective 2007/1, pp. 81–82, 86, 88–87, 95–96 (co-authors Thomas Coomans, Peter Draper, Francesca Espa૧ol, Bruno Klein, Dany Sandron).
 • St George the Dragon-slayer at Prague Castle – the Eternal Pilgrim without a Home?  Umění/Art, 55, 2007, pp. 28–39, 93.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Prizes: 2015 „Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg“; 2011 Prize of the Czech Committee of ICOM for international benefits of the exhibition Royal Marriage: Elisabeth Přemyslid and John of Luxembourg 1310; 2005 Prize of the Czech Academy of Sciences for the permanent exhibition Prague Castle Story (et al.); 1997 Prize of Unipetrol, Film of the Year, for the series Ten Centuries of Architecture (together with its director Jaromil Jireš)
 • Membership: Perspectives, INHA Paris – member of the editorial board for the Middle Ages; CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova, Brepols – co-founder and member of the editorial board www.earlymedievalstudies.com/convivium.html; Associate member of the Board of Directors of ICMA; member of academic commissions at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague, member of academic councils for specific disciplines at the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Prague, and Masaryk University, Brno
 • Curator of exhibitions: Slavonic Monastery of Charles IV: Devotion, Art, Literary Culture (Emmaus Monastery in Prague, 6 May – 21 November 2016, organized by IAH CAS and Benedictine Abbey at Emmaus, co-curators Kateřina Kubínová, IAH CAS and Václav Čermák, Institute of Slavic Studies CAS); The Royal Marriage: Elisabeth the Přemyslid and John of Luxembourg 1310 (House at the Stone Bell, Prague, 4 November 2010 –6 February 2011); permanent exhibition The story of Prague Castle (Prague Castle, Old Palace 2004 — up to present); The Master Builders of the Cathedral: Petr Parléř (1399), Josef Mocker (1899), the part relating to Petr Parléř; Ten Centuries of Architecture (Prague Castle 2001 – Romanesque and Gothic architecture)
ÚDU na Facebooku