Others

Publications by staff of the Institute of Art History ASCR, 2007–2009 (apart from those published by ArteFactum)

 

An overview of the most important monographs, conference proceedings, and exhibition catalogues published by leading Czech and international publishing houses, in which staff of the Institute played an important part either as authors or editors. More details about the publications and articles of individual authors are to be found in the ASEP database:

http://www.lib.cas.cz/arl/index.php?institution=UDU-I

 

2009

 

Michal Anděl – Detlef Brandes – Jiří Pešek (edd.), Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland, Essen, Klartext 2009.

Vojtěch Lahoda

 

Austéja Čepauskaité – Helmutas Šabasevičius (edd.), Spalvu ir garsu dialogai. Mikolajus Konstantino Čiurlionio ir amžininku kuryba, Vilnius, Lietuvos dailes muziejus / Lithuanian Art Museum, 2009.

Vojtěch Lahoda

 

Jiří Fajt – Andrea Langer, Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, München, Deutscher Kunstverlag 2009.

Klára Benešovská Kateřina Kubínová Milada Studničková

 

Anna Fárová, Dvě tváře [Two faces], Praha, Torst 2009.

Polana Bregantová

 

Wendy Grossmann (ed.), Man Ray, African art, and the modernist lens (exhibition catalogue), Washington, International Arts & Artists 2009.

Tomáš Winter

 

Sirje Helme, Erinevad modernismid, erinevad avangardid. Kesk- ja Ida-Europa Kunstiproleemid pärast teist maailmasõda, Tallin, Eesti Kunstimuuseum – Kamu Kunstimuuseum 2009 (Eeesti Kunstimuuseumi toimetised, 4).

VojtěchLahoda

 

Jana Hrbáčová (ed.), Jindřich Zdík (1126–1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy [Jindřich Zdík (1126–1150). A Bishop of Olomouc in the centre of Europe], Olomouc, Muzeum umění Olomouc [The Olomouc Museum of Art] 2009.

Dalibor Prix

 

Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka [Orbis artium. A festschrift for Lubomír Slavíček], Brno, Masarykova univerzita [Masaryk University] 2009.

Polana Bregantová Beket Bukovinská Sylva Dobalová Kateřina Dolejší Ivo Hlobil Lubomír Konečný Martin Krummholz Vojtěch Lahoda Martin Mádl Jana Marešová Ivan Muchka Michal Šroněk Štěpán Vácha Tomáš Valeš

 

Linda Sedláková (ed.), Milan Grygar, Praha, Gema Art 2009.

Polana Bregantová

 

Zoë Opačić (ed.), Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe, London, British Archaeological Association and Maney Publishing 2009.

Klára Benešovská Jan Chlíbec Taťána Petrasová Milada Studničková

 

Taťána Petrasová (ed.), Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století [Body and corporeality in 19th-century Czech visual art] (exhibition catalogue), Plzeň, Západočeská galerie [Western Bohemian Gallery in Plzeň], 2009.

Taťána Petrasová

 

Dalibor Prix (ed.), Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci [The church of St. Benedict in Krnov-Kostelec], Ostrava, Národní památkový ústav [National Monuments Institute] 2009.

Dalibor Prix Zuzana Všetečková

 

Alexandr Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leva Ben Becalel kol. 1525–1609 [The path taken by a life. Rabbi Jehuda Leva ben Becalel (ca. 1525–1609)], Praha, Academia and Židovské muzeum [Jewish Museum] 2009.


Ivo Purš

 

Sborník z konference František Kupka [Proceedings from the František Kupka conference], Hradec Králové, Gaudeamus 2009.

Vojtěch Lahoda Tomáš Winter

 

Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno, Museum Langenargen am Bodensee –Masarykova univerzita [Masaryk University] 2009.

Tomáš Valeš

 

Eva Schlotheuber – Hubertus Seibert (edd.), Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert), München, R. Oldenbourg Verlag 2009 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 116).

Jiří Roháček

 

Karel Srp, Karel Teige a typografie. Asymetrická harmonie [Karel Teige and typography. An asymmetric harmony], Praha, Arbor vitae and Akropolis, 2009.

Polana Bregantová Lenka Bydžovská

 

Anja K. Ševčík (ed.), Haně Seifertové k 75. narozeninám [For Hana Seifertová on her 75th birthday], Praha, Národní galerie [National Gallery] 2009.

Beket Bukovinská Lubomír Konečný

 

Rostislav Švácha – Henrieta Moravčíková – Antal Puhl – Marta Lešniakovská, Czech architecture 1989–2007, Praha, Kant 2009.

Rostislav Švácha

 

Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723 [Charles VI and Elisabeth Christina. The Bohemian coronation in 1723], Praha – Litomyšl, Paseka and Národní galerie [National Gallery] 2009.

Štěpán Vácha

 

Patrik Zamazal et al. (edd.), Petr Keil. 15 let ateliéru AIII [Petr Keil. 15 years of the AIII Studio], Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová [Academy of Arts, Architecture and Design in Prague] 2009.

Petr Kratochvíl

 

 

 

2008

 

Milena Bartlová – Martina Pachmanová (edd.), Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění [Artemis and Dr. Faust. Women in Czech and Slovak art history], Praha, Academia 2008.

Kateřina Horníčková Lubomír Konečný

 

Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století [Foreign, different, exotic in Czech 19th-century culture. Proceedings from the 27th annual symposium on 19th-century issues], Praha, Academia a Koniasch Latin Press 2008.

Taťána Petrasová Tomáš Winter

 

Heiner Borggrefe – Lubomír Konečný – Vera Lüpkes – Vít Vlnas (edd.), Hans Rottenhammer: begehrt, vergessen, neu entdeckt, München, Hirmer Verlag 2008.

Sylva Dobalová Lubomír Konečný

 

Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (edd.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300 –1740 [Silesia – a land of the Bohemian Crown. History and culture 1300–1740]. Praha, Národní galerie [National Gallery] 2008.

Lubomír Konečný Ivo Kořán Martin Mádl

 

James Elkins – Robert Williams (edd.), Renaissance theory, New York, Routledge 2008.

Lubomír Konečný

 

Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii [The Schwarzenbergs in Czech and Central European Cultural History], České Budějovice, Národní památkový ústav [National Monuments Institute] 2008.

Martin Krummholz


 

Martina Handler (ed.), Writing Central European art history. PATTERNS - Travelling lecture set 2008/2009, Wien, ERSTE Stiftung 2008.

Vojtěch Lahoda

 

Historické zahrady Kroměříž 2008. Co ohrožuje historické zahrady? [Kroměříž historical gardens 2008. What threatens the historical gardens?], Kroměříž, Klub UNESCO Kroměříž 2008.


Sylva Dobalová Ivan Muchka

 

Mojmír Horyna – Robert Hugo – Martin Mádl – Pavel Preiss, Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském [The church of St. Catherine in Prague New Town], Praha, Karolinum 2008.

Martin Mádl

 

Attila Kiss – György E. Szőnyi (edd.), The Iconology of Gender I. Traditions and Historical Perspectives, Szeged, JATEPress 2008.

Lubomír Konečný

 

Martina Kostelníčková (ed.), Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek [Olomouc Picture Gallery III. Central European Painting from the 16th to the 18th centuries from the Olomouc collections], Olomouc, Muzeum umění Olomouc [The Olomouc Museum of Art] 2008.

Lubomír Konečný

 

Daniela Kramerová – Vanda Skáková (edd.), Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let [The Brussels dream. Czechoslovak participation in the Expo 58 world exhibition in Brussels and the lifestyle of the early 1960s], Praha, Arbor vitae 2008.

Vojtěch Lahoda

 

Petr Kratochvíl (ed.), Zelená architektura.cz [Green architecture.cz] (exhibition catalogue), Praha, Galerie Jaroslava Fragnera [Jaroslav Fragner Gallery] 2008.

Petr Kratochvíl

 

Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200–1330) a byzantské rukopisy 10.–13. století [Reference book for the study of mediaeval ornamentation. Italian manuscripts (1200–1330) and Byzantine manuscripts from the 10th to the 13th century], České Budějovice, Tomáš Halama 2008.

Viktor Kubík

 

Vojtěch Lahoda, Josef Sudek. Reklama [Josef Sudek. Advertising], Praha, Torst 2008.

Vojtěch Lahoda

 

Miroslav Masák (ed.), Architekti SIAL, Praha, Kant 2008.

Vendula Hnídková Rostislav Švácha

 

Mahulena Nešlehová, Pavel Nešleha – Nejen o zemi. Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů [Pavel Nešleha – Not only about the earth. From his cycles of drawings, photographs and pastels], Praha, Eskira 2008.

Mahulena Nešlehová

 

Dalibor Prix (ed.), Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403–1522 [The Krnov provincial public records. Volume I. 1403–1522], Opava, Zemský archiv v Opavě [State Provincial Archive in Opava] 2008.

Dalibor Prix

 

Klára Pučerová (ed.), New face of Prague. Současná architektura v Praze po roce 1989 [New face of Prague. Contemporary architecture in Prague since 1989], Praha, Galerie Jaroslava Fragnera [Jaroslav Fragner Gallery] 2008.

Petr Kratochvíl

 

Ivo Purš – Jakub Hlaváček (edd.), Alchymická mše. Sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství [The Alchemic Mass. A collection of texts on the connections between alchemy and Christianity], Praha, Malvern 2008 (Aurélie).

Ivo Purš

 

Jan Sedlák, Slavné vily kraje Vysočina [Famous villas in the Bohemian-Moravian Highlands region], Praha, Foibos 2008.

Petr Kratochvíl

 

Miloš Solař (ed.), Obnova památek 2008 – Restaurování. Sborník příspěvků k 8. ročníku conference [Renovation of monuments 2008 – Restoration. Proceedings from the 8th annual conference], Praha, Studio Axis 2008.

Martin Mádl

 

Petr Sommer – Vladimír Liščák (edd.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006 [Odoric of Pordenone: From Venice to Peking and back. Encounters on journeys through the Old World in the 13th and 14th centuries. Proceedings from an international conference in Plzeň, 13-14 November 2006], Praha, Centrum medievistických studií – Filosofia, 2008.

Kateřina Kubínová

 

Karel Srp – Marie Rakušanová (edd.), Sváry zření. Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918 [Disputes of beholding. Facets of modernity at the turn of the 19th and 20th centuries 1890–1918], Praha, Arbor vitae 2008.

Vojtěch Lahoda

 

Juraj Šedivý – Hana Pátková (edd.), Vocabularium parvum scripturae latinae, Bratislava –Praha, Juraj Šedivý 2008.

Jiří Roháček

 

Pavel Vlček et al., Slavné stavby Prahy 4 [Famous buildings of Prague 4], Praha, Foibos 2008.

Pavel Vlček

 

Word and Image, 1500–1900: Figure, Form and Function, Winchester, Winchester College 2008.

Lubomír Konečný

 

Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera [All is grace. A festschrift in honour of the 80th birthday of Ludvík Armbruster], Praha, Karolinum 2008.

Viktor Kubík

 

Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Glass of the alchemists. Lead crystal – gold ruby, 1650–1750, Corning, N. Y., The Corning Museum of Glass 2008.

Martin Mádl

 

Beatrix Basics – Ágnes Bakos – Peter Farbaky (edd.), Matthias Corvinus, the King. Tradition and renewal in the Hungarian royal court 1458–1490. Exhibition catalogue, Budapest, Budapest History Museum 2008.

Jan Chlíbec

 

 

 

2007

 

Barbara Balážová (ed.), Generationen, Interpretationen, Konfrontationen [Generations, Interpretations, Confrontations], Bratislava, Ústav dejin umenia SAV [Institute of Art History, Slovak Academy of Sciences] 2007.

Martin Krummholz

 

Milena Bartlová – Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (edd.), Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století [Libosad. Studies on Czech and European Baroque art. Work by the recipients of the Bader Scholarships for research on 17th-century painting], Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007.

Lubomír Konečný

 

Klára Benešovská – Kateřina Kubínová (edd.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Soubor statí věnovaných znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech. Opatství Emauzy 21. 4. 2003 [Emauzy: The Benedictine monastery Na Slovanech in the heart of Prague. A collection of articles devoted to the re-opening of the church of Our Lady and St. Jerome of the Benedictine monastery Na Slovanech. Emauzy Abbey, 21 April 2003], Praha, Academia 2007.

Klára Benešovská Kateřina Kubíková Zuzana Všetečková

 

Heiner Borggrefe – Vera Lüpkes – Lubomír Konečný – Michael Bischoff (edd.), Hans Rottenhammer (1564–1625), Marburg, Jonas Verlag 2007 (Studien zur Kultur der Renaissance, 4).

Sylva Dobalová Lubomír Konečný

 

Lenka Bydžovská – Karel Srp, Jindřich Štyrský, Praha, Argo 2007.

Polana Bregantová Lenka Bydžovská

 

Eva Doležalová – Robert Šimůnek (edd.), Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky [From princes to kings. A festschrift on the occasion of the 60th birthday of Josef Žemlička]. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007.

Kateřina Kubínová

 

Eva Erbanová – Milan Šilhan – Rostislav Švácha, Slavné vily Jihočeského kraje [Famous villas of the south Bohemian region], Praha, Foibos 2007.

Rostislav Švácha

 

Marcel Fišer (ed.), Josef Váchal. Sborník textů ze sympozia v Klatovech [Josef Váchal. Proceedings from a symposium in Klatovy], Klatovy, Galerie Klatovy / Klenová 2007.

Tomáš Winter

 

Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.), Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae? [Wallenstein. Albrecht von Wallenstein. Inter arma silent musae?], Praha, Academia 2007. (Also published in German)

Sylva Dobalová Lubomír Konečný Martin Krummholz Martin Mádl Ivan Muchka Michal Šroněk Štěpán Vácha

 

Alexandra Gajewski – Zoë Opačić (edd.), The year 1300 and the creation of a new European architecture, Turnhout, Brepols 2007.

Klára Benešovská

 

Martina Grmolenská – Radka Miltová – Petra Trnková (edd.), Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR [Current changes in Czech art history – Vision, revision, proclaiming of, and complaining against, the traditional. Proceedings from a conference of doctoral students on art history programmes in the Czech Republic], Brno, Masarykova univerzita [Masaryk University] 2007.

Tomáš Winter

 

Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha, Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let [Husák's "3 rooms + kitchen" apartments. Housing culture in the 1970s.] (exhibition catalogue), Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová [Academy of Arts, Architecture and Design in Prague] 2007.

Vendula Hnídková

 

Ondřej Jakubec (ed.), Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích [In perpetual memory. Painted Renaissance epitaphs in the Czech lands], Olomouc, Muzeum umění Olomouc [The Olomouc Museum of Art] 2007.

Michal Šroněk

 

Mateusz Kapustka – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski (edd.), Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 (Historia Sztuki, 24).

Ivo Kořán Dalibor Prix Zuzana Všetečková

 

Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas (edd.) (edd.), Slezsko – perla v české koruně. Historie – kultura – umění [Silesia – A jewel in the Czech crown], Praha, Národní galerie [National Gallery] 2007. (Also published in English, German and Polish versions)

Ivo Kořán Dalibor Prix

 

Martin Krummholz (ed.), Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura, výzdoba, život residence [The Clam-Gallas Palace. Johann Bernhard Fischer von Erlach. The architecture, decoration and life of a residence], Praha, Archiv hl. města Prahy [Prague City Archives] 2007.

Martin Krummholz

 

Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby [Poet and King. Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz in the mirror of the Jagiellon era], Praha, Správa Pražského hradu [Prague Castle Administration] and Kant 2007.

Ivo Hlobil Jan Chlíbec Lubomír Konečný

 

Vojtěch Lahoda, Emil Filla, Praha, Academia 2007.

Vojtěch Lahoda Tomáš Winter

 

Marcela Macharáčková (ed.), Jiří Kroha in changes of art during the 20th century (1893–1974). Architect, painter, designer, theoretician, Brno, Brno Municipal Museum and ERA 2007.

Rostislav Švácha

 

Bořivoj Nechvátal (ed.), Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci [Royal Vyšehrad III. Proceedings of the seminar Vyšehrad and the Přemyslids], Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2007.

Ivo Kořán Zuzana Všetečková

 

Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku [The piety of the Middle Ages], Praha, Filosofia 2007.

Michal Šroněk

 

Perspective 2007–1, Paris, Institut national d’histoire de l’art 2007.

Klára Benešovská

 

Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století [Neglect and unpopularity in 19th-century Czech culture. The official and the businessman. Proceedings of the 26th Plzeň symposium on 19th-century issues], Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2007.

Ivo Hlobil Helena Lorenzová Martin Mádl Taťána Petrasová

 

Lubi Pořízka – Pavel Vlček, Poklady pražských paláců [Treasures from Prague palaces], Brno, Littera 2007.

Pavel Vlček

 

Roman Prahl (ed.), Josef Bergler a grafika v Praze 1800–1830 / Joseph Bergler and Graphic art in Prague 1800–1830, Olomouc, Muzeum umění Olomouc [The Olomouc Museum of Art] 2007.

Pavla Machalíková Jana Tischerová

 

Roman Prahl – Tomáš Winter (edd.), Proměny dějin umění. Akta Druhého sjezdu historiků umění [Changes in art history. Proceedings of the Second Congress of Art Historians], Dolní Břežany, Scriptorium 2007.

Lubomír Konečný Vojtěch Lahoda Tomáš Winter

 

Marie Rakušanová (ed.), Křičte ústa! Předpoklady expresionismu [Cry out, mouth! Premises of expressionism], Praha, Academia 2007.

Vojtěch Lahoda

 

Jiří Šouša – Ivana Ebelová (edd.), Inter laurum et olivam, Praha, Karolinum 2007 (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1-2/2002. Z pomocných věd historických, 16).

Kateřina Kubínová

 

Jana Tischerová, František Ignác Weiss. Sochař českého pozdního baroka 1690–1756 [František Ignác Weiss. A Czech late Baroque sculptor], Praha, Rybka Publishers 2007.

Jana Tischerová

 

Pavel Vlček et al., Slavné pražské vily [Famous Prague villas], Praha, Foibos 2007 (3rd edition).

Marie Platovská Pavel Vlček

 

Alena Volrábová (ed.), Wenceslaus Hollar 1607–1677 and Europe between life and desolation, Prague, Národní galerie [National Gallery] 2007.

Lubomír Konečný

 

Michael Wellner-Pospíšil – Jean-Gaspard Páleníček (edd.), Culture tchèque des années 60, Paris, L’Harmattan 2007.

Mahulena Nešlehová

 

Tomáš Winter (ed.), Emil Filla, Z holandských zápisníků [Emil Filla, From Dutch Notebooks], Praha, Národní galerie [National Gallery] 2007.

Tomáš Winter

 

Zaostalí forever (exhibition catalogue), Praha, Gallery 2007.

Mahulena Nešlehová

 

ÚDU na Facebooku