CZ EN
   
 
Ivo Hlobil

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

Department of Medieval Art

phone: +420 221 183 504
e-mail: hlobil@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Medieval Art.

Ivo Hlobil has been a researcher at the IAH CAS since 1982. Between 1964 and 1969, he studied at the Department of Art History, Faculty of Arts, Charles University in Prague (thesis: Světelský oltář. K ikonografii Nanebevzetí Panny Marie a některým významovým problémům). Between 1969 and 1971, Hlobil was employed with the Regional Centre of the State Heritage and Nature Conservation in Ostrava. In 1971 he received his Ph.D. and in 1971-1974 he worked for the District Centre of the State Heritage and Nature Conservation in Olomouc. From 1974 to 1982 he was an assistant professor at the Department of Art Theory and Education, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc. In 1980 he received the title of CSc. (dissertation title: Problémy ochrany výtvarných památek. K teorii památkové péče v České socialistické republice). In 1992 he became an associate professor of theory and history of visual art (habilitation thesis: Počátky renesance na Moravě a olomoucký humanismus). Between 1993 and 2012 he taught at the Department of Art History, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc and was the department's deputy director. In 2002, he became a full professor. From 2006 to 2011, he took part in the European grant project Silesia, a Pearl in the Bohemian Crown. Between 2013 and 2018, Hlobil was professor emeritus at the Department of Art History in Olomouc.

Research outputs (selection):

Ivo Hlobil, Salcburské krásné madony z litého umělého kamene/Salzburger Schöne Madonnen aus gegossenem Kunsstein, in: Ivo Hlobil – Hermann Mayrhofer-Marius Winzeler-Štěpánka Chlumská, eds., Krásné Madony ze Salcburku- Litý kámen kolem 1400/ Schöne Madonnen aus Salzburg – Gussstein um 1400, Praha 2019, pp. 38-57.

Ivo Hlobil, Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbilder. Ein autochtones Motiv des böhmischen Schönen Stils und seine religiöse Funktion, Umění / Art LXVI, 2018, pp. 1-35.

Ivo Hlobil, K petrografické analýze bernské Piety a Piety v St. Petrersburgu/ Zur petrografischen Analyse der Berner Pietà und der Pietà in St. Petersburg, in: Susan Marti – Richard Němec – Marius Winzeler, edd., Pražská Pieta v Bernu. Předmět obchodu – modla – muzejní exponát/ Die Prager Pietà in Bern. Handelsgut – Götzenbild – Museumsexponat, Praha – Bern 2018, pp. 87 – 91.

Ivo Hlobil, Jan Volek, od kancléře k biskupovi; Mistr Michelské madony a madony na lvu; Huť Katedrály pod vedením Petra Parléře – nové tvůrčí centrum uprostřed Evropy (společně s Klárou Benešovskou); Ve znamení svatého Václava (společně s Klárou Benešovskou a Zuzanou Všetečkovou); Albrecht ze Šternberka – stavebník a donátor (společně s Hanou Hlaváčkovou a Lenkou Panuškovou); České krásné madony; Parléřovská pieta; Architektura a zlatnictví (společně s Klárou Benešovskou); Katolická Morava v husitské době; Vladislav II. Jagellonský – pokračovatel karlovských tradic (společně s Klárou Benešovskou a Janem Chlíbcem); Olomoucký mír a městská reprezentace; Ohlas italského quattrocenta na Moravě; Stanislav Thurzo a olomoucký humanismus na počátku 16. století (společně s Lubomírem Konečným); in: Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Řevnice: Arbor vitae societas – Praha: Artefactum 2017, pp. 155-157; 162-163; 182-185; 188- 190; 212-213; 234-235; s. 236-237; 252-253; 272-273; 309-311; 327-329; s. 332-333; 334-337.

Ivo Hlobil, Jan Volek, the Illegimate Son of Wenceslals II – From Cancellor to Bishop; The Master of the Madonna of Michle and the Madonnas on the Lions; St. Vitus´Cathedral and Peter Parler – A New Centre in the Middle of Europa (with Klára Benešovska); Under the Sign of St. Wenceslas (with Klára Benešovská and Zuzana Všetečková); Albrecht of Sternberg – Builder and Benefactor (with Hana Hlaváčková and Lenka Panušková); The Bohemian Beatiful Madonnas; The Parlesque Pietà; Microarchitecture and Goldsmith; Catholic  Moravia during the Hussite Period; Vladislav II Jagiellon – Continuing in the Traditions of Charles IV (with Klára Benešovská and Jan Chlíbec); The Peace of Olomouc and the City´s Representatives; An Echo of the Italian Quattrocento; Stanislas Thurzo and Olomouc Humanism in the Early Sixteenth (with Lubomír Konečný); in: Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Art in the Czech Lands 800–2000, Řevnice: Arbor vitae societas – Praha: Artefactum 2017, pp. 155-157; 162-163; 182-185; 188-190; 212-213; 234-235; 236-237; 252-253; 272-273; 309-311; 327-329; 332-333; 334-337

Ivo Hlobil, rec., Jiří Fajt – Markus Hörsch, Hg., Kaiser Karl IV. 1316 - 2016. Erste Bayerisch –Tschechische Landesausstellung (Ausst. Kat.), Umění / Art LXV, 2017, pp. 406-411.

Ivo Hlobil, Gotische Madonnen auf dem Löwen – „Löwenmadonnen“, Löwenmadonna (Leogang), Löwenmadonna (Wals), in: Magdalena Schmuck – Doris Frick – Johann Herzog, red., Für Salzburg bewahrt. Salzburger Kunst - und Kulturschätze, Bergbau- und Gotikmuseum Leogang. Ausstellung 2016, Leogang 2016, pp. 96-100, cat. Nos. 17, 17A, 17B.

Ivo Hlobil – Petr Chotěbor, Einige bislang ungelöste Fragen zu den Wappen und Kronen der Büsten im Triforium des Veitsdoms, in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić, eds., Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, pp. 135-150.

Ivo Hlobil, Challenge and Risk: The Parlerian Statues on the Old Town of Charles Bridge. A Reinterpretaion, Umění / Art LXIII, pp. 2-33, 139.

Ivo Hlobil, Gotické Madony na lvu – Klikaté cesty poznání/ Gotische Madonnen auf dem Löwen – Löwenmadonnen im Zick-Zack zur Erkenntnis, Trůnící Madona na lvu (klenební svorník)/ Thronende Löwenmadonna (Gewölbeschlussstein), Listina s pečetí kanonie premonstrátů v Kaiserslauternu/ Urkunde mit Konvent-Siegel der Prämonstratenser in Kaiserslautern, Madona na lvu z Łukowa/ Löwenmadonna von Łukowo/, Madona na lvu z Klosterneuburgu/ Löwenmadonna von Klosterneuburg/, Sv. Anna Samotřetí/ Die Hl. Anna Selbdritt, Madona z klášterního kostela v Broumově/Madonna aus der Klosterkirche von Braunau, Madonna z farního kostela v Broumově/ Madonna aus der Pfarrkirche in Braunau, Madona z Therasu/ Die Madonna von Theras, Madona a sv. Petr z Petrovic/ Madonna und Hl. Peter aus Petrowitz, Madona z Lokte/ Madonna aus Elbogen, Madona na lvu (Mnichov I)/ Löwenmadonna (München I), Madona na lvu (Mnichov II) /Löwenmadonna (München II), Madona na lvu (Leogang)/ Löwenmadonna (Leogang), Madona na lvu (Wals)/ Löwenmadonna (Wals), Madona na lvu (Louvre)/ Löwenmadonna (Louvre), Madona na lvu (Hamburk)/ Löwenmadonna (Hamburg), Madona na lvu (Berlín)/ Löwenmadonna (Berlin), Sedící Madona z Astenu/ Sitzende Madonna von Asten, Sedící Madona z Nonnbergu/ Sitzende Madonna von Nonnberg, Sedící Madona s holubicí/ Thronende Muttergottes mit Taube, Madona zv. Konopištská/ Madonna genannt von Konopischt, Stojící Madona (Salcburk)/ Stehende Muttergottes (Salzburg), Františkánská Madona/ Franziskaner-Madonna, Trůnní pečeť salcburského arcibiskupa Pilgrima II. z Puchheimu/ Thronsiegel des Salzburger Erzbischofs Pilgrim II. von Puchheim, Madona na lvu z kostela sv. Matěje ve Vratislavi/ Löwenmadonna aus der Kirche St. Matthias in Breslau, Madona na lvu (Chrzypsko Wielkie)/ Löwenmadonna (Seeberg), Madona (soukromý majetek)/ Madonna (Privatbesitz), Madona na lvu (Lubieszewo)/ Löwenmadonna (Ladekopp), Trůnící Madona z Nisy/ Thronende Madonna von Neisse, Trůnící Madona na lvech z Krosnowic/ Löwenmadonna auf dem Löwenthron von Rengersdorf, in: Ivo Hlobil – Jana Hrbáčová, eds., Gotické Madona na lvu / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli, Olomouc 2014, pp. 35-58, 63-65, 65-68, 68-69, 75-76, 76-78, 78-79, 79-80, 81-82, 83-85, 85-86, 86-88, 88-89, 89-91, 91-92, 93-94, 94-95, 97-100, 101-102, 102-103, 103-104, 104-105, 108, 112-113, 113-115, 116, 117-118, 118-120, 124-125, 128-130.

Ivo Hlobil, Turmwächter oder letzter Baumeister der Karlsbrücke?, Umění / Art LXII, 2014, pp. 163-164, 209.

Ivo Hlobil, Die Glorifikation des heiligen Wenzels – ein abgelehntes Werk des Wiener Malers Anton Petter aus dem Jahre 1844 für den Olmützer Dom, Journal of Humanities. Historia Artium II, 2014, pp. 148-159.

Ivo Hlobil, Der spätgotische Turmwächter des Altstädter Turms der Karlsbrücke?, Umění / Art LXI, 2013, pp. 257- 267.

Ivo Hlobil, Der Meister der Michler Madonna – Wege und Stand der Forschung, in: Marek Perůtka, ed., Czech and Slowak  Journal of Humanities. Historia Artium 1, 2012, pp. 24 – 41.

Ivo Hlobil, Mistr Michelské madony - druhý život, in: David Majer, ed., Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, pp. 433 - 450.

Ivo Hlobil, Katalog vystavených děl Mistra Michelské madony, David Majer, ed., Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, pp. 451 - 472.

Current projects:

Gothic and Early Renaissance in East Bohemia. Research, Interpretation and Presentation (NAKI II 2016-2020) – principal investigator

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.