Collaegium historiae artium 2009

9. 12. Martina Šárovcová (Prague): Podoba českého renesančního knižního malířství: Královéhradecké chorální rukopisy z konce 16. století

25. 11. Jan Fabry (Institute of Physics ASCR, Prague): Ke geometrickým vztahům v některých stavbách Jana Blažeje Santiniho

11. 11. Alena Janatková (Humboldt-Universität zu Berlin): Dějiny uměníi v protektorátu Bömen und Mähren

14. 10. Marie Rakušanová (Institute of Art History, Faculty of Arts, Charles University, Prague): Problematika českého a německéh expresionismu v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a filozofie

30. 9. Yvonne zu Dohna (Pontificia Universit à Gregoriana, Roma): The Language of Suffering in Renaissance and Modern Art

16. 9. Sylva Dobalová (IAH ASCR, Prague): Zahrada Rudolfa II. v Brandýse nad Labem

24. 6. Nicholas Sawicki (Lehigh University, Bethlehem, PA): Between Tradition and Reform: Academic Art and Education in Early-Twentieth-Century Prague

10. 6. Christine Magin (Arbeitsstelle Inschriften, Greifswald): Ablassinschriften des späten Mittelalters

28. 5. Jochen Martz (Wien & Nürnberg): The Gardens at the Hofburg in Vienna and the Development of the Cultivation of Citrus in the Sixteenth to Eighteenth Centuries

13. 5. Ilja Veldman (Amsterdam): From Devotional Image to Work of Art: Aspects of the Early Graphic Arts in the North

23. 4. Peter Martyn (Instytut Sztuki PAN, Warsaw): Metropolitan life and labor: indicators of terminal crisis in contemporary civilisation

8. 4. Martin Horáček (Brno University of Technology – Palacký University, Olomouc): Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře [Towards a more beautiful world: traditionalism in contemporary architecture]

25. 3. Wendy Grossman (International Arts & Artists): African Art through the modernist Camera Lens

11. 3. Tomáš Winter (IAH ASCR, Prague): Kanibalové a primitivismus v Čechách [Cannibals and primitivism in the Czech lands]

25. 2. Mirjana Repanić-Braun (Institute of Art History, Zagreb): St. John Nepomuk in the Baroque Painting and Sculpture of North Croatia

28. 1. Martin Mádl (IAH ASCR, Prague): Quadratura: Recepce a adaptace v Čechách [Quadratura: reception and adaptation in the Czech lands]

14. 1. Pavel Vlček (Faculty of Architecture, Czech Technical University): Trojský zámek a jeho francouzské vzory [The Troja chateau and its French models]

ÚDU na Facebooku