Články

Vyšel první svazek edice ars // philosophia / aesthetica / theoria
02 / 06 / 2020

Vyšel první svazek edice ars // philosophia / aesthetica / theoria

Dovolujeme si Vás upozornit na novou překladovou edici ars // philosophia / aesthetica / theoria, založenou Ústavem dějin umění AV ČR. Jednotlivé svazky připravují členové oddělení historiografie a teorie umění (viz úvodní fotografie), které vzniklo v rámcí ÚDU na počátku roku 2019. Úvodní knihou nové edice se stal titul Základní pojmy dějin umění Heinricha Wölfflina. Jde o nejproslulejší a nejdůležitější autorův titul, který vznikl v době, kdy se duchovní vědy začaly vyrovnávat s konkurencí přírodních věd. Kniha vyšla poprvé v Mnichově v roce 1915, německy byla dosud vydána devatenáctkrát. Přeložena byla do všech hlavních evropských jazyků. Po více než sto letech od svého prvního vydání vychází poprvé v češtině. Další informace k tomuto svazku i k edici viz v příloze.

Přiložený soubor: TZ_UDU_teorie_20_06_02_FINAL.pdf

Přiložený soubor: wollflin obálka academia.jpeg

Reportáž z přednášky o dělnické amatérské fotografii
01 / 06 / 2020

Reportáž z přednášky o dělnické amatérské fotografii

Nové techniky reprodukování fotografií znamenaly zvýšení vyprodukovaného množství tiskovin, rozvoj médií, zejména za účelem propagandy. Zároveň se zvyšovalo povědomí o politické situaci ve světě, a to mělo také svůj vliv na produkci almanachů, kalendářů, letáků a dalších ve službách politických stran. Všechno toto pak mohli komunisté využít ve svůj prospěch, a tak začali hledat a využívat amatérské fotografy z řad dělníků. Hnutí dělnické amatérské fotografie nejprve vzniklo v SSSR a Německu. Přednáška Christiana Joschkeho, odborného asistenta na univerzitě Paris-Nanterre, se zaměřila na téma amatérské fotografie zobrazující pracující třídu a vliv německých komunistů na její rozvoj a využití ve Francii. Reportáž připravila Barbora Wallenfelsová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Kniha Jdi na venkov! nejkrásnější odbornou publikací roku 2019
30 / 05 / 2020

Kniha Jdi na venkov! nejkrásnější odbornou publikací roku 2019

Publikace Jdi na venkov! zvítězila v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2019. Publikace získala první místo v kategorii Odborná literatura. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Editory publikace jsou Pavla Machalíková a Tomáš Winter, vydalo ji Artefactum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.
CFP: Památky a památková péče – prodloužení termínu
25 / 05 / 2020

CFP: Památky a památková péče – prodloužení termínu

Rádi bychom Vás vyzvali k přihlašování příspěvků na mezinárodní konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která se uskuteční 27. a 28. dubna 2021 v Akademickém konferenčním centru. Termín odevzdání příspěvků je nově prodloužen do 30. června 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_památková péče_2021.pdf

Obnovení provozu badatelen oddělení dokumentace a fototéky
20 / 05 / 2020

Obnovení provozu badatelen oddělení dokumentace a fototéky

Od 25. 5. bude možné za zpřísněných hygienických podmínek navšívit obě badatelny. U vstupu bude k dispozici dezinfekce rukou a jednorázové rukavice. Nutné je nošení roušek. Množství předkládaného materiálu může být přechodně omezeno.
Znovuotevření knihoven ÚDU
19 / 05 / 2020

Znovuotevření knihoven ÚDU

Vážení čtenáři, od 19. 5. 2020 budou v obou knihovnách (Knihovna ÚDU a Muzikologická knihovna ÚDU) znovu otevřeny studovny s možností prezenčního studia a využíváním příruční knihovny. Vzhledem k nutnosti nadále dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření a v zájmu maximální ochrany zdraví bude počet čtenářů omezen. Vstup do knihovny je umožněn vždy max. 5 (Knihovna ÚDU) nebo 6 osobám (Muzikologická knihovna ÚDU). Do knihovny je možný vstup pouze se zakrytými ústy a nosem, nutné je dodržování bezpečné vzdálenosti cca 2 m. U vstupu do knihovny návštěvník provede dezinfekci rukou, k dispozici jsou jednorázové rukavice.
Reportáž z přednášky o relikviářovém kříži z Roudnice nad Labem
13 / 05 / 2020

Reportáž z přednášky o relikviářovém kříži z Roudnice nad Labem

Relikviářový kříž z Roudnice nad Labem patří mezi výjimečné památky románského uměleckého řemesla na našem území, avšak doposud mezi nejméně studované. Jan Klípa přichází v rámci své přednášky s novými poznatky o okolnostech vzniku této pozoruhodné památky, o účelu jeho využití i jeho dalších osudech v průběhu staletí. Reportáž připravila Barbora Wallenfelsová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Zemřel fotograf Zdeněk Matyásko
11 / 05 / 2020

Zemřel fotograf Zdeněk Matyásko

S hlubokou lítostí oznamujeme, že zemřel fotograf a dlouholetý zaměstnanec fotoateliéru Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Zdeněk Matyásko.
Znovuotevření výstavy "Uprostřed Koruny české"
08 / 05 / 2020

Znovuotevření výstavy "Uprostřed Koruny české"

Unikátní výstava "Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550", která se koná v prostorách budovy muzea v Hradci Králové, bude znovu zpřístupněna od úterý 12. května 2020. V plném rozsahu potrvá až do 28. června 2020, poté bude část výstavy o měsíc prodloužena. Vzhledem k přípravě dalších výstav v muzeu bude uzavřen sál s expozicí archeologie a sál s expozicí uměleckého řemesla a rukopisů.
Přednáškové cykly ÚDU
04 / 05 / 2020

Přednáškové cykly ÚDU

Vážení návštěvníci přednášek cyklů Collegium historiae artium a Dialogo della musica, naše přednášková místnost zůstává do odvolání uzavřena, plánované přednášky připravujeme v náhradních termínech. Na záznam z poslední přednášky řady CHA, která se uskutečnila 11. března, se nyní můžete podívat zde:
Obnovení provozu knihoven ÚDU
29 / 04 / 2020

Obnovení provozu knihoven ÚDU

Vážení čtenáři, od 4. 5. 2020 budou obě knihovny (Knihovna ÚDU a Muzikologická knihovna ÚDU) otevřeny v omezeném režimu. Vzhledem k nutnosti nadále dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření budou umožněny pouze absenční výpůjčky a vracení knih bez možnosti prezenčního studia. V zájmu maximální ochrany bude vstup do knihovny umožněn vždy max. 3 osobám. Nutné jsou roušky a dodržování odstupů 2 metry. U vstupu bude k dispozici dezifekce rukou a jednorázové rukavice. Do knihovny bude možné vstoupit pouze na dobu nutnou k uskutečnění výpůjčky. Děkujeme za pochopení!
Právě vyšlo: Imago, imagines
28 / 04 / 2020

Právě vyšlo: Imago, imagines

Nakladatelství Akademia vydalo dvousvazkovou publikaci "Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století". Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická).
Reportáž z přednášky o proměnách venkovské architektury
03 / 04 / 2020

Reportáž z přednášky o proměnách venkovské architektury

Přečtěte si, jak se proměňovala venkovská architektura v poslední třetině 19. století a na začátku 20. století na příkladu pražské městské části Řeporyje. Reportáž připravila Barbora Wallenfelsová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Rozhovor: S Tomášem Murárem o výzkumu v oblasti historiografie a metodologie dějin umění
27 / 03 / 2020

Rozhovor: S Tomášem Murárem o výzkumu v oblasti historiografie a metodologie dějin umění

Přinášíme rozhovor s Tomášem Murárem z oddělení historiografie a teorie umění Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, pořízený v rámci nové série rozhovorů s mladými vědci. Přečtěte si, na čem aktuálně pracuje, jaké akce oddělení připravuje nebo co znamenají pojmy historiografie a metodologie dějin umění. Rozhovor připravila Kateřina Hrachová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
CFP: František Schmoranz starší
24 / 03 / 2020

CFP: František Schmoranz starší

Rádi bychom Vás informovali o další výzvě k přihlašování příspěvků, a to na konferenci "František Schmoranz starší (1814–1902): architekt, stavitel a památkář", která se uskuteční 11. a 12. listopadu 2020 v Regionálním muzeu v Chrudimi. Příspěvky je možné přihlašovat do 31. května 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_Schmoranz.pdf

CFP: Ženy v české hudební kultuře v 19. století
24 / 03 / 2020

CFP: Ženy v české hudební kultuře v 19. století

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na workshop "Ženy v české hudební kultuře v 19. století", který připravuje Ústav dějin změní AV ČR ve spolupráci se Sophie Drinker Institutem (Bremen, Německo). Workshop se uskuteční 23. října 2020 v Muzikologické knihovně ÚDU AV ČR na Puškinově náměstí v Praze. Své příspěvky můžete posílat do 31. května 2020. Podrobné informace viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_Ženy v české hudební kultuře_20_10_23.pdf

CFP: Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století
19 / 03 / 2020

CFP: Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století

Rádi bychom Vás vyzvali k přihlašování příspěvků na mezinárodní konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která se uskuteční 27. a 28. dubna 2021 v Akademickém konferenčním centru. Příspěvky je možné přihlašovat do 31. května 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_památková péče_2021.pdf

CFP: The Influence of the Vienna School of Art History II
19 / 03 / 2020

CFP: The Influence of the Vienna School of Art History II

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na pokračování mezinárodní konference The Influence of the Vienna School of Art History II: The 100th Anniversary of Max Dvořák’s Death, plánovanou na 15. a 16. dubna 2021. Příspěvky je možné přihlašovat do 30. června 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CALL FOR PAPERS_The Influence of the Vienna School of Art History II The 100th Anniversary of Max Dvořák%u2019s Death_April 2021.pdf

Baderovo stipendium
19 / 03 / 2020

Baderovo stipendium

Rádi bychom Vás informovali o nových držitelkách Baderova stipendia a jejich projektech pro období 2020/2021. Stipendium získaly: Tereza Johanidesová (Klíčové koncepty, pojmy a interpretační strategie české marxistické ikonologie), Michaela Hojdysz (Arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský: Přestavba a ochrana hradu Bouzov v kontextu sběratelství a památkové péče ve střední Evropě na konci 19. století) a Mariana Placáková (Zkušenost a emancipace. Feministické umění v období státního socialismu). Držitelkám gratulujeme!
Opatření kvůli koronaviru: zrušené přednášky a uzavřené knihovny a badatelna
12 / 03 / 2020

Opatření kvůli koronaviru: zrušené přednášky a uzavřené knihovny a badatelna

ÚDU AV ČR je s ohledem na epidemii koronaviru nucen zrušit přednášky v cyklu Collegium historiae artium v termínech 25. 3. a 8. 4. a také přednášku z cyklu Dialogo della musica 24. 3. 2020. S platností od 13. 3. 2020 jsou pro veřejnost rovněž uzavřeny Knihovna ÚDU a Muzikologická knihovna ÚDU. Uzavřena je rovněž badatelna oddělení dokumentace. Děkujeme za pochopení!
ÚDU na Facebooku