Články

Krásné piety kult – reprezentace – obchod
27 / 11 / 2019

Krásné piety kult – reprezentace – obchod

Srdečně Vás zveme na přednášku Ludmily Kvapilové-Klüsener (Diözesanmuseum des Erzbistums Bamberg)a Ivo Hlobila (Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.), která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 3. prosince 2019 v 16.00 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, místnost č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_48.pdf

Josef Cibulka (1886–1968). Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století
22 / 11 / 2019

Josef Cibulka (1886–1968). Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století

Srdečně Vás zveme na konferenci o Josefu Cibulkovi, která se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program a další podrobnosti naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Cibulka_program_FINAL.pdf

Aby Warburg’s and Fritz Saxl’s Assessment of the ‘Wiener Schule’
18 / 11 / 2019

Aby Warburg’s and Fritz Saxl’s Assessment of the ‘Wiener Schule’

Srdečně Vás zveme na přednášku Dorothei McEwan (The Warburg Institute, University of London) s názvem: „Aby Warburg’s and Fritz Saxl’s Assessment of the ‘Wiener Schule’", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 20. listopadu 2019 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20191120_McEwan.pdf

Bauhaus • ženy Československo
17 / 11 / 2019

Bauhaus • ženy Československo

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy „Bauhaus • ženy Československo“ v úterý 19. listopadu 2019 v 19 hodin v technickém podlaží vily Tugendhat v Brně. Autorkou výstavy je Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR), kurátorkami Barbora Benčíková & Lucie Valdhansová, autory architektonického a grafického řešení Pavlína Doležalová (Pixle) & Jozef Ondrík. Hlavním tématem výstavy jsou často tragické osudy studentek Bauhausu spjatých s Československem a jejich specifické zkušenosti na jedné z nejprogresivnějších uměleckých škol začátku 20. století. Rovněž se tato výstava snaží připomenout a vyzdvihnout roli Lilly Reichové, která podle Magdaleny Drosteové tvořila s Miesem van der Rohe „kreativní pár“. Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace v rámci otvírací doby.

Přiložený soubor: Untitled_20191121_014112 (1).pdf

Vincenc Kramář a avantgardní dějiny umění
12 / 11 / 2019

Vincenc Kramář a avantgardní dějiny umění

Při příležitosti Týdne vědy a techniky AV ČR si můžete mimořádně na webu Českého rozhlasu Vltava poslechnout pořad Vincenc Kramář a avantgardní dějiny umění. Tomáš Murár z Ústavu dějin umění AV ČR zde interpretuje myšlení a uměleckohistorickou metodu významného českého historika umění a teoretika kubismu na základě jeho publikovaných i archivních textů věnovaných tvorbě jeho současnosti i časů dávno minulých. Ukázky čte Petr Gojda. Poslouchejte on-line do 2. prosince 2019.
Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces
10 / 11 / 2019

Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy "Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces" ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 19 hodin ve Veletržním paláci. Autorem výstavy je Martin Krummholz (ÚDU AV ČR) a jedná se jeden z výsledků projektu "Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry" realizovaného v rámci programu NAKI s podporou Ministerstva kultury ČR. Vernisáž se koná v rámci slavnostního zahájení nové výstavní sezóny v Národní galerii. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: Sucharda Vystava Plakat.pdf

Rodinovy nové figury
07 / 11 / 2019

Rodinovy nové figury

Srdečně Vás zveme na přednášku Petra Wittlicha (Ústav pro dějiny umění FF UK) s názvem: „Rodinovy nové figury", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 13. listopadu 2019 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20191113_Wittlich.pdf

Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století
07 / 11 / 2019

Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století

Srdečně Vás zveme na přednášku Petra Daňka z oddělení muzikologie ÚDU AV ČR na téma Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století. Přednáška se koná ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Přednáška bude věnována třem pramenům, které dokládají bohatou a zajímavou hudební praxi literátského bratrstva při kostele sv. Gotharda ve Slaném. Prvým je ve Vlastivědném muzeu nedávno objevený misál z počátku 16. století, který patří k významným tištěným pramenům k dějinám liturgie a liturgické hudby v Čechách raného novověku. Druhým je rukopis českých jednohlasých písní, který si slánští měštané pořídili v devadesátých letech 16. století a který je dnes uložen v Národním muzeu v Praze. Posledním je tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona, který patří mezi největší a nejnákladnější předbělohorské tisky. I ten byl nalezen teprve v nedávné době. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací a zvukovými nahrávkami.

Přiložený soubor: plakat danek prednaska listopad 2019.pdf

Týden vědy a techniky
07 / 11 / 2019

Týden vědy a techniky

Dovolujeme si Vás upozornit na akce Ústavu dějin umění v rámci Týdne vědy a techniky. Mimo jiné Vás v Praze zveme na prohlídku kostela sv. Jakuba Většího, přednášku Rostislava Šváchy na téma "Transgas a další – problematická ochrana památek poválečné architektury", přednášku Petra Kratochvíla na téma "Městský veřejný prostor a politika" a workshopy. Brněnské pracoviště ÚDU pořádá besedu na téma Aktuální stav přípravy edice Umělecké památky Moravy a Slezska. Termíny a další podrobnosti naleznete v programu v příloze. Upozorňujeme, že na některé akce je nutná rezervace. Těšíme se na Vás!

Přiložený soubor: Program TVT 2019.pdf

Josef Sudek - výstavy v Ústí nad Orlicí
07 / 11 / 2019

Josef Sudek - výstavy v Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme na reprízu dvou výstav "Josef Sudek: V ateliéru" a "Sudek: Obrazy a odrazy" v Galerii Pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Vernisáž se koná ve čtvrtek 7. listopadu v 18 hodin. Výstavy můžete navštívit do 30. listopadu 2019. Více informací naleznete v pozvánce.

Přiložený soubor: 2019 GPR JS.JPG

Zrušená přednáška
07 / 11 / 2019

Zrušená přednáška

Velice se omlouváme, ale přednáška Milady Jonášové (ÚDU AV ČR) a Manfreda Hermanna Schmida (Eberhard Karls Universität Tübingen), plánovaná v rámci cyklu Dialogo della musica na úterý 19. listopadu 2019, musí být kvůli onemocnění přednášejícího přesunuta. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v náhradním - pravděpodobně lednovém - termínu, který bude včas ohlášen.
Přednáška Proměny venkovské architektury
01 / 11 / 2019

Přednáška Proměny venkovské architektury

Srdečně Vás zveme na přednášku Ludmily Hůrkové (ÚDU AV ČR) na téma "Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století. Didaktické perspektivy" v úterý 5. listopadu od 15 hodin na Pedagogické fakultě UJEP. Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě "Proměny venkovské architektury: Vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby" pořádané ve dnech 9. 10. – 9. 12. 2019 v Galerii Koridor.

Přiložený soubor: pozvanka definitivní.pdf

Bedřich Dlouhý: moje gusto.
18 / 10 / 2019

Bedřich Dlouhý: moje gusto.

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu "Bedřich Dlouhý: moje gusto. Výběr z díla", která probíhá v Galerii hlavního města Prahy od 1. 11. 2019 do 16. 2. 2020. Kurátorkou výstavy je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR). Na výstavu srdečně zveme!
Kolokvium k 85. výročí úmrtí Karla Chytila
18 / 10 / 2019

Kolokvium k 85. výročí úmrtí Karla Chytila

Dovolujeme si Vás upozornit na kolokvium s názvem „Pomník mě snad chtěli postaviti“, které je věnováno 85. výročí úmrtí historika umění Karla Chytila a proběhne 12. listopadu 2019 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: Chytil_program.pdf

18. zasedání k problematice sepulkrálních památek
18 / 10 / 2019

18. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně Vás zveme na 18. zasedání k problematice sepulkrálních památek s motem "Mors vitae initium", které se koná ve dnech 6. – 7. 11. 2019 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Zasedání zahrne i kulatý stůl na téma terminologie sepulkrálních památek. Kolokvium je organizováno v rámci grantového projektu „Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarném umění českého středověku“ (Grantová agentura České republiky, reg. č. 18-06201S). Mediálním partnerem konference je internetový portál PROPAMÁTKY. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Sepulkralia 2019_program_plakat_bez ramecku.pdf

Křest knihy "Jan Šépka: Inspirace"
18 / 10 / 2019

Křest knihy "Jan Šépka: Inspirace"

Srdečně Vás zveme na uvedení knihy "Jan Šépka: Inspirace" v úterý 29. října 2019 v 18 hodin v Café Jedna, Národní galerie Praha / Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47, Praha 7). Publikaci slavnostně uvedou rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. Jindřich Vybíral a editorka a autorka textu Vendula Hnídková z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Pozvánku naleznete v příloze.

Přiložený soubor: jš-pozvánka.pdf

CFP: konference "Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy"
18 / 10 / 2019

CFP: konference "Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy"

Centrum pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR připravuje v příštím roce konferenci na téma Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy, která se bude konat od 17. do 19. září 2020 v Praze. Návrhy na příspěvky můžete posílat do 28. února 2020 na e-mail: cvf.avcr@gmail.com. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: konference-CPV_0910-CZ.pdf

(Seba)sovietizácia a dejiny umenia na univerzite v Bratislave v 50. rokoch 20. storočia
16 / 10 / 2019

(Seba)sovietizácia a dejiny umenia na univerzite v Bratislave v 50. rokoch 20. storočia

Srdečně Vás zveme na přednášku Kataríny Kolbiarz Chmelinové (Univerzita Komenského v Bratislave) s názvem: „(Seba)sovietizácia a dejiny umenia na univerzite v Bratislave v 50. rokoch 20. storočia", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 30. října 2019 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20191030_CHA_Chmelinova.pdf

Nabídka práce - údržbář
16 / 10 / 2019

Nabídka práce - údržbář

Spoluvlastníci Areálu Akademie věd ČR Jilská – Husova (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.) vypisují výběrové řízení na pozici údržbář. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: Nabídka práce_Údržbář.pdf

Negativy a jejich uložení v (ne)sbírkách
14 / 10 / 2019

Negativy a jejich uložení v (ne)sbírkách

Dovolujeme si Vás upozornit na workshop "Negativy a jejich uložení v (ne)sbírkách", který se uskuteční 22.10.2019 od 9.30 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Jste srdečně zváni!
ÚDU na Facebooku