Tomáš Winter

Nahoru Contact

Assoc. Prof. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
Head of the Institute

Department of Art of the 19th to 21st centuries, room no. 105A
Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E winter.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 514
F +420 222 221 646

Nahoru Personal profile

since March 2017 head of the IAH
2018 – present Lecturer, Institute of Art History, Palacký University, Olomouc
2014 – 2018 Lecturer, Institute of Art and Cultural Sciences, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice
2008 – 2012 Lecturer, Department of Anthropology, Faculty of Arts, University of West Bohemia in Pilsen
2006 – the present Institute of Art History CAS
2006 Ph.D., Faculty of Arts, Charles University in Prague
1995 – 2001 Art history, Faculty of Arts, Charles University in Prague (Mgr.)
Nahoru Research interests

Modern art in the 20th century, primitivism, non-European art, caricatures

Nahoru Current projects

 • Preparing of the book and exhibition: Go to the Countryside! Visual Arts and Folk Culture in the Czech Lands from 1800 to 1960, together with Milan Pech (KTF UK), Pavla Machalíková (IAH CAS) a Vladimír Czumalo (KTF UK)
 • Preparing of the book and exhibition of sculptor Miloš Cvach
 • The coordinator of the research project CAS: Art as a Form of Communication

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie za rok 1993 (ASEP)

Books, editorial work

 • Cirkus pictus. Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1960 [Cirkus pictus – Wondrous Beauty and a Miserable Existence: The Visual Arts and Literature 1800–1950], Řevnice – Cheb – Praha, Artefactum 2017 (co-editor Pavla Machalíková)
 • Not a Single Snake in Sight: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Prague 2016 (co-editor Pavla Machalíková)
 • Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění [Rembrandt´s Tram. Cubism, Tradition, and ‘Other’ Art], Praha 2015 (co-editors Lenka Bydžovská, Pavla Machalíková, Taťána Petrasová).
 • Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967) [Senorita Franco and the Bloody Hound: The Painter, Cartoonist and Illustrator Antonín Pelc (1895–1967)], Praha 2015 (co-editor Anna Pravdová).
 • Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950 [Palms on the Vltava: Primitivism, Non-European Cultures, and Czech Fine Art, 1850–1950], Řevnice - Plzeň - Praha 2013.
 • Miloš Jiránek, Zápas o moderní malbu, 1875-1911 [Miloš Jiránek: The Struggle over Modern Painting, 1875–1911], Cheb - Řevnice 2012.
 • Lovesick Exoticism. The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister, Prague 2010.
 • Emil Filla: Archiv umělce / The Archive of the Artist, Kutná Hora 2010 (ed.).
 • Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800–1914 [The World of Felony: Crime and Punishment in the Czech Visual Art 1800–1914] (exh. cat.), Plzeň 2010 (co-editor Eva Bendová).
 • Amerika k sežrání. Nový svět v grafice 16.–19. století. / Savouring America. The New World in 16th –19th Century Prints (exh. cat.), Praha, Národní galerie v Praze 2009 (co-author Eva Bendová).
 • Emil Filla, Z holandských zápisníků [Emil Filla, From Dutch Notebooks], Praha, 2007 (ed.).
 • V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900–1950 [Fettered by Laughter: Caricature and Czech Art 1900–1950], Praha 2006 (co-editor Ondřej Chrobák).
 • Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953) [A Captive of Cubism. The Work of Emil Filla as Seen by Art Critics (1907–1953)], Praha 2004 (ed.).
 • František Tichý, Praha 2002.

Chapters in books

 • Magie lidového umění [Magic of Folk Art], in: Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová (eds), Věda a umění. Sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.–18. září 2015, Prague 2017, pp. 193–206
 • Sport as a Manifesto of Modernity, in: Rostislav Švácha (ed.), StArt. Sport as a Symbol in the Fine Arts, Řevnice 2016, pp. 137–191.
 • Ať žije Frištenský! S. K. Neumann, výtvarné umění a sport [Long Live Frištenský! S. K. Neumann, Fine Art and Sport], in: Erik Gilk (ed.), Almanach na rok 1914. Mezi modernou avantgardou, Praha 2016, pp. 134–142.
 • Europe, Czechs and Oceania: from Mythification to Artistic Creation, in: Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Gottfried Lindauer 1839–1926. Pilsen Painter of the New Zealand Māori, Řevnice – Plzeň 2015, pp. 130–139
 • Josef Lada a Bruno Paul / Josef Lada and Bruno Paul, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis V, Praha 2015, pp. 116–118, 172–173.
 • Thomas Theodor Heine (1867–1948), Květinový den, 1912 / Thomas Theodor Heine (1867–1948), Ein Blumentag, 1912, in: Aleš Filip – Roman Musil (eds), Mnichov. Zářící metropole umění 1870–1918 / München. Leuchtende Kunstmetropole 1870–1918, Lomnice nad Popelkou – Plzeň 2015, pp. 146–147.

 • Zrození, smrt a ztracené iluze karikaturisty. Tři případy Antonína Pelce / The Birth, Death and Lost Illusions of a Caricaturist: Three Chapters in the Life of Antonín Pelc, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis IV, Praha 2014, s. 90–100, 150–153 (co-author Anna Pravdová)
 • Obraz, který není [The Image that is not there.], in: Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha (eds.), Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013, s. 239–255.
 • Černoši a automobil [The Blacks and the car.], in: Pavla Machalíková – Taťána Petrasová (edd.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 23.–25. února 2012, Praha 2013, s. 145–154.
 • Hledání kontinuity. Miloš Jiránek a Osma [In search of continuity. Miloš Jiránek and Osma.], in: Marie Rakušanová (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 193–201.
 • Maison cubiste po česku [Maison cubiste in Bohemia.], in: Otto Urban – Petr Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha 2012, s. 100–110.
 • Dokumentace zločinců jako umělecký princip [Documentation of criminals as an artistic principle.], in: Lucie Peisertová – Václav Petrbok – Jan Randák (eds.), Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 25.–27. února 2010, Praha 2011, s. 301–307.
 • The Czech Avant-Garde and the Lens of Primitivism: African Art in the Photographs of Josef Sudek and Václav Zykmund, in: Wendy A. Grossman (ed.), Man Ray, African Art, and the Modernist Lens (exh. cat.), Washington 2009, pp. 104–105.
 • Chinese Art and Czech Modernism, in: Michaela Pejčochová, Masters of 20th-Century Chinese Ink Painting from Collections of the National Gallery in Prague, Prague 2008, pp. 38–54.
 • Exoticism, in: Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902–1973), Praha 2004, pp. 168–175.
 • The Political Orient, in: Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902–1973), Praha 2004, pp. 220–223.

Articles

 • A Fascination with Folk Art: Modernism and the Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913, Umění, 62, 2016, 3–4, pp. 240–253.
 • ‘A Hideously Vulgar Painting`: Flower Day by Thomas Theodor Heine / „Ohavně nevkusný obraz.“ Květinový den Thomase Theodora Heineho, Bulletin of the National Gallery in Prague, 24, 2014, pp. 35–39, 143–146.
 • Fotbal na malířském plátně v počátcích moderního umění [Football on canvas in the beginnings of modern art.], Dějiny a současnost, 36, 2014, 5, pp. 21–24
 • Od prostředí k objektu a zpět. Jak vystavovat „primitivní“ umění? [From the environment to an object and back. How to exhibit "Primitive" art?.], 69. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2013, pp. 49–55.
 • Ernst Ludwig Kirchner’s ‘Negerplastik’ and the Mistake of Czech Cubists, Umění/ Art, 61, 2013, pp. 356-361.
 • Nechtěné dítě se vrátilo do své kolébky. Muchova Slovanská epopej ve Veletržním paláci [Unintended child came back to Its cradle. Mucha´s Slav Epic in the Trade Fair Palace.], Dějiny a současnost, 35, 2013, pp. 34–36.
 • František Kupka - malíř mezi kanóny [František Kupka - Painter among the canons.], Dějiny a současnost, 34, 2012, pp. 32–35. (co-author Anna Pravdová)
 • Olověné koláčky. Spiritismus a české výtvarné umění první poloviny 20. století [Lead Little Cakes. Spiritualism and Czech Fine Art of the First Half of the Twentieth Century.], Dějiny a současnost, 33, 2011, 2, pp. 37–40.
 • The Group of Fine Artists and Primitivism in the Czech Lands, Centropa, 11, 2011, 1, pp. 19-33.
 • Cannibals in Bohemia, Umění / Art, 57, 2009, pp. 248–260.
 • Vodník a nevědomí [The Water Sprite and the Unconscious], Umění / Art, 56, 2008, pp. 206–220.
 • Contortionist, Caricature and the Grotesque Body, Umění / Art, 55, 2007, pp. 400–408.
 • Nebezpečné sousedství? Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté [Dangerous Proximity? Joe Hloucha, Emil Filla, and the Surrealists], Umění / Art, 53, 2005, pp. 76–86.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Josef Krása Prize (2014); Otto Wichterle Prize (2008)
 • member of the Editorial Boards of the journals Annals of the Náprstek Museum, Bulletin Moravské galerie, Dějiny a současnost, Umění/Art
 • member of Purchasing Commission of the National Gallery of Prague, member of Purchasing Commission of the Gallery of Fine Arts in Cheb, member of Purchasing Commission of the East Bohemian Gallery in Pardubice
 • author of the exhibitions: Lessons in Caricature – Cubism (UPM, Praha, House at the Black Madonna 2016–2017); František Tichý: Exhibition of the Body (Gallery of Fine Arts in Cheb 2016); František X. Naske, Football Match between English Football Club and Slavia in Prague, 1905 / Josef Koudelka, Soccer, 1907 (Gallery of Fine Arts in Cheb 2015); Thomas Theodor Heine: Flower Day / Ein Blumentag, 1912 (Gallery of Fine Arts in Cheb 2014); Palms on the Vltava: Primitivism, Non-European Cultures, and Czech Fine Art, 1850–1950 (West Bohemian Gallery in Pilsen 2013); Miloš Jiránek: The Struggle over Modern Painting, 1875–1911 (Gallery of Fine Arts in Cheb; Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem 2012)
 • co-author of the exhibitions: Cirkus pictus: The World of Cirque in the Czech Art from 1800 to 1950 (Gallery of Fine Arts in Cheb); Error. Allegorical Principle in the Czech Painting and Sculpture after WWII from the Collection of Aleš South Bohemian Gallery ( Aleš South Bohemian Gallery, České Budějovice 2017); Not a Single Snake in Sight: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč (Regional Art Gallery Liberec 2017); Rembrandt´s Tram. Cubism, Tradition, and ‘Other’ Art (West Bohemian Gallery in Pilsen 2015); On the Road against his Will: Antonín Pelc in Morocco, Martinique and America (1940–1945) (Gallery of Fine Arts in Cheb 2013); Emil Filla: Archive of the Artist (Gallery of the Central Bohemian Region Kutná Hora 2010); The World of Felony: Crime and Punishment in the Czech Visual Art 1800–1914 (West Bohemian Gallery in Pilsen 2010); Savouring America. The New World in 16th –19th Century Prints (National Gallery in Prague 2009); Fettered by Laughter: Caricature and Czech Art 1900–1950 (City Gallery Prague 2006)

Not a Single Snake in Sight: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Rembrandt´s Tram. Cubism, Tradition, and ‘Other’ Art

Palms on the Vltava: Primitivism, Non-European Cultures, and Czech Fine Art, 1850–1950

Miloš Jiránek: Struggle over Modern Painting 1875–1911

ÚDU na Facebooku