Rostislav Švácha

Nahoru Contact

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Department of Art in the 19th to 21st Centuries, room no. 208
A Institute of Art History ASCR, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E svacha.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 508

Nahoru Personal profile

2013 Head of the Department of Art History, Palacký University, Olomouc

2003 Professor of Art History, Philosophical Faculty, Palacký University, Olomouc

1997 Associate Professor of Art History, Philosophical Faculty, Palacký University, Olomouc

1992 University lecturer for the history of architecture, Academy of Fine Arts in Prague

1991 University lecturer in the Department of Art History, Philosophical Faculty, Palacký University, Olomouc

1987 CSc., Institute for Art Theory and Art History of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague

1985 – 1995 Editor-in-chief of the periodical Umění

1984 Research assistant, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

1977 – 1984 Independent specialist editor, Odeon publishing house, Prague

1977 PhDr., Philosophical Faculty, Palacký University, Olomouc

1971 – 1976 Art History, Philosophical Faculty, Palacký University, Olomouc

Nahoru Research interests

History of architecture in the 17th-20th centuries, history of art history, history of preservation of monuments

Nahoru Current projects

 • History of Liberec architectural association Sial
 • Baroque architecture in Olomouc
 • architecture in provincial towns in the Czech lands in the 20th century

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

Books, editorial work

 • Česká republika - moderní architektura [Czech Republic - Modern Architecture. Bohemia.], Zlatý řez, Praha 2014 (co-editor Michal Kohout)
 • Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění [From the Cabala to Titanic.], Praha 2013. (co-editor Lubomír Konečný and Anna Rollová)
 • Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012 [Naprej! Czech sports architecture 1567 - 2012.], Praha 2012.
 • Sial. Liberec Association of Engineers and Architects. 1958-1990: Czech architecture against the stream, Praha, Olomouc 2012.
 • Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958-2000 [A History of Czech Visual Art VI, 1958-2000], Praha 2007 (co-editor Marie Platovská).
 • Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958 [A History of Czech Visual Art,1939-1958], Praha 2005 (co-editor Marie Platovská).
 • Czech Architecture and Its Austerity: Fifty Buildings 1989-2004, Praha 2004.
 • The Prism, the Pyramid and the Arc: Czech Cubist Architecture, 1911-1923, Praha 2000.
 • Karel Teige, 1900-1951: L´Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde, Cambridge, Mass. – London 1999 (co-editor Eric Dluhosch).
 • The Architecture of New Prague, 1895-1945, Cambridge, Mass. – London 1995.

Chapters in books

 • The Tugendhat House´s Space, in: Iveta Černá-Dagmar Černoušková (ed.), Mies in Brno: The Tugendhat House, Brno 2013, s. 74–97.
 • Soutěže [Competitions.], in: Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha, Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013, s. 217–238.
 • Dva prostory Magdaleny Jetelové / Two spaces of Magdalena Jetelová, in: Olga Staníková (ed.), Magdalena Jetelová. (Des)orientation? Projekty z let 1982-2013 / Projects from 1982-2013, Olomouc 2013, s. 74 – 77.
 • Gas holder in context, in: Petr Volf – Rostislav Švácha – Tomáš Souček, 1492. The story of Dolní Vítkovice, Praha 2013, s. 190–197.
 • Introduction; Aristocratic Sports; Democratization of Sports; Sports in the Czechoslovak Republic; Communist Sports, Sports in the Restored Democracy, in: Rostislav Švácha (ed.), Naprej! Czech Sports Architecture 1567–2012, Praha 2012, s. 14-19; 46-58; 110-122; 189-199; 256-271.
 • [Chapters], in: Rostislav Švácha (ed.), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012, Praha 2012.
 • Příběh bazénu [The story of the swimming pool.], in: Helena Dáňová – Klára Mézihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 606–616.
 • Ještěd television transmitter and mountain-top hotel. Karel Hubáček, Zdeněk Zachař, Zdeněk Patrman, 1963 - 1973; Sial and Školka Sial; Between Environmentalism, Post-Modernism and the New Modernity (with J. Potůček), in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Liberec Association of Engineers and Architects, 1958 - 1990: Czech architecture against the stream, Řevnice 2012, s. 48–55, 69-95, 143–169.
 • Kostel sv. Michala v Olomouci: typ, architekti a patroni jeho stavby [Church of St Michael in Olomouc: the type, architects and patrons of its construction.], in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Olomouc 2012,  s. 104–111.
 • Josef Pleskot jako "památkář" [Josef Pleskot as a "preservator".], in: Norbert Schmidt (ed.), Josef Pleskot. Na cestě, Ostrava 2012, s. 20–25.
 • Architektura baroka v Olomouci [The architecture of Baroque in Olomouc.], in: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620–1780 2. Katalog, Olomouc 2010, s. 27–47.
 • Un itinérarire d´ouverture et de rapprochement: le pavillon Tchécoslovaque, in: Rika Devos – Mil de Kooning, L´architecture moderne a l´Expo 58, Bruxelles 2006, pp. 277–289.
 • Transformation of the Doric order and Prague Cubism, 1911-1914, in: Jacek Purchla-Wolf Tegethoff (edd.), Nation, Style, Modernism, Cracow-Munich 2006, pp. 97–106.
 • Of Fortresses and Burial Mounds, in: Jiří Švestka – Tomáš Vlček (edd.), Czech Cubism, 1909-1925, Praha 2006, pp. 352–357.
 • Prague, Capitale de la république Tchécoslovaque, in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, pp. 421–473 (co-author Jiří Pešek).
 • Capitalism and Collectivism in the New Czechoslovak State: Prague, Brno, Zlín, in: Eve Blau – Monika Platzer (edd.), Shaping the Great City: Modern Architecture in Central Europe, 1890-1937, Munich – London – New York 2000.
 • Karel Teige und die Originalität der tschechischen Avantgarde, in: Tomás Valena – Ulrich Winko (edd.), Prager Architektur und die europäische Moderne, Berlin 2005, pp. 105–118.

Articles

 • The Type of Jean Baptiste Mathey´s Church in Horní Jiřetín, Czech and Slovak Journal of Humanities: Historia Artium 2/2014, 105–115.
 • The Church of St. Michael in Olomouc and its type, Umění LXI, 2013, s. 398–421.
 • Denise Scott Brown o politice venturiovců, Stavba 20, 2013, s. 40.
 • Vittorio Gregotti se proplétá mezi hypermodernismem a konzervativností, Stavba 20, 2013, s. 58.
 • Intelektuální autobiografie Denise Scott Brownové, Stavba 20, 2013, s. 54.
 • Divadlo na Orlí [Theatre in Orlí Street.],  Stavba 20, 2013, s. 19–20.
 • Mies v českém zrcadle [Mies in the Czech mirror.], Era 21 13, 2013, s. 21–23.
 • Surrealism and Czech Functionalism, Umění LV, 2007, s. 316–328.
 • The Architects Have Overslept: Space as a Contruct of Art Historians, 1888–1914, Umění XLIX, 2001, s. 487–500.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • 2014 honour The Czech Chamber of Architects
 • 2013 Prize of the Ministry of Culture Czech Republic
 • Prize of the Academy of Sciences of the Czech Republic for the scholarly work Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958 [A History of Czech Visual Art,1939-1958], (2006; et al.)
 • Member of the Academic Council of the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, the editorial board of the periodicals Umění / Art and Stavba, and the Indigenous Council of the Club for the Support of Old Prague
ÚDU na Facebooku