Jana Marešová

Nahoru Contact

Mgr. Jana Marešová
Department of Documentation, archiv
A Institute of Art History ASCR,  Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E maresova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 518

Nahoru Personal profile

2005 –2013 doctoral studies at the Institute of Art History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

2002 one-semester study visit, Université Paul Valéry, Montpellier

1998 – 2004 Archive Studies and Auxiliary Historical Disciplines, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

History of the Archaeological Commission, sources for art history in the 17th to the 20th centuries

Nahoru Current projects

 • F. Mareš – J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Český Krumlov, sv. 2. Český Krumlov - edition of the manuscript

Nahoru Selected bibliography

Bibliography since 1994 (ASEP)


Books, edited compilations

 • František Mareš – Jan Sedláček, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov. Svazek druhý: Český Krumlov. Edice nedokončeného rukopisu / Inventar der Historischen Bau- und Kunstdenkmäler im politische Bezirk Böhmisch Krumau, Praha 2017 (edition of an unpublished manuscript).
 • Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu Pardubicko-Holicko Přeloučského, napsal V. K. Vendl [Edition of the uncompleted inventory of the artistic heritage of the Pardubicko-Holicko Přeloučsko administrative district compiled by V.K. Vendl], Praha 2007.

Chapters in books

 • Úvodní text, in: Pavel Vlček (ed.), Český Krumlov. Historické centrum, Prague 2016, pp. 6–9 (with Pavel Vlček).
 • „Byl již všude vítán jako známý...“ Schwarzenberský památkář Jan Sedláček, in: Martin Gaži (ed.), Památky Jižních Čech 6, České Budějovice 2015, pp. 22–28.
 • Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678 - 1682 [Heřman Jakub Černín on the Road across the Alps and the Pyrenees.II. A Travel Diary from 1678–1682.], Praha 2014. (preparation of documents, authors Z. Hojda, E. Chodějovská, A. Tesaříková, M. Hajná)
 • Soupis památek města Český Krumlov na počátku 20. století [List of sights of Český Krumlov at the beginning of the 20the century.], in: Martin Gaži a Petr Pavelec, Český Krumlov Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 891–898.
 • Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů [Johann Quirin Jahn on an art history tour: comments on eight Prague´s churches.], in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. s. 85–102. (with Martin Mádl)
 • Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic [The gentleman's tour of Heřman Jakub Černín from Chudenice] (Jana Husáková, together with Eva Bílková and Alexandra Tesaříková), in: J. Kubeš (ed.), Historie 2003. Celostátní vědecká konference. Pardubice 4.-5.12. 2003 [History 2003. National Academic Conference. Pardubice 4-5 December 2003], Pardubice 2004, pp. 89–119.
 • Epigrafické dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky [The epigraphic documentation of the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic] (together with Jiří Roháček), in: Dalibor Prix and Jiří Roháček (edd.), Epigraphica & Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004 [Epigraphica & Sepulcralia I. Collection of papers presented at the meetings on issues relating to sepulchre monuments, held by the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, from 2000 to 2004], Praha 2005, pp. 127–130.

Articles

 • Tajemství pozůstalosti historika umění (Osobní fondy Karla Chytila) / Secrets of an art historian’s legacy (Karel Chytil’s private collection), Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2), 2015, s. 54–62.
 • 80 let od úmrtí Karla Chytila (1857-1934) [80 years after the death of Karel Chytil (1857-1934)], Zprávy památkové péče 74, 2014, s. 255-256.
 • Věda a život v poznámkách historika umění. Poznámkové bloky Karla Chytila, Bulletin UHS 2007, č. 1, s.5–11.
 • Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti [The heritage of the listing activities of the Archeological committee], Zprávy památkové péče - Journal of Historical Heritage preservation 70, 2010, pp. 48-51.

Archive and documentation work

 • Hana Volavková (1904-1985), 2005, inventory (internal print)
 • Antonín Matějček (1889-1950), 2004, inventory (internal print)
 • Karel Chytil (1857-1934), 2004, inventory (internal print)
 • Olga Herbenová (1927-1990), 2005, inventory (internal print)
more
ÚDU na Facebooku