Jan Uhlík

Nahoru Contact

Mgr. et Mgr. Jan Uhlík, MBA
Department of Documentation, room no. 214
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E uhlik.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 518

Nahoru Personal profile

2016 - present Institute of Art History, CAS
2015 - present Institute of Monument Conservation, Faculty of Architecture CTU in Prague (Ph.D.)
2014 Institute of Art History CAS, Prague, Department of Topography
2004 - 2014 Institute for Art History, Faculty of Arts, Charles University, Prague (Mgr.)
1999 - 2004 Director, Financial Institutions Division, Živnostenská banka, a.s., Prague
1996 - 2000 Manchester Business School (University of Manchester), Manchester and University of Wales, Cardiff, United Kingdom (MBA.)
1993 - 2004 Živnostenská banka, a.s., Prague
1986 - 1992 Faculty of Science, Charles University, Prague and Faculty of Arts, Charles University, Prague (Mgr.)

Nahoru Research interests

architecture of the 19th and the first half of the 20th centuries; theory and history of monument conservation

Nahoru Current projects

 • Searching for provenance of movable cultural assets nationalised in 1945 from the citizens of German nationality in the region of northern Bohemia, NAKI II, project ID: DG16P02R004, 2016–2019  (member of the research team)
 • Transformation of rural architecture with emphasis on the development in the 19th and 20th centuries, NAKI II (in cooperation with CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering), project ID: DG16P02H023, 2016–2020 (member of the research team)
 • Research of the medieval sculpture and painting of the Pardubice Region. Personality of the architect František Schmoranz the elder and the regothization of buildings and their interior fittings within the region, within the framework Regional Cooperation among Regions and Institutes of CAS (in cooperation with the Chrudim Regional Museum), project ID: R300331701 (member of the research team)
 • Artistic Heritage of Moravia and Silesia

Nahoru Selected bibliography

BIBLIOGRAPHY FROM 1993 (ASEP)

BOOKS AND CHAPTERS IN BOOKS

 • Antonín Podlaha a chrám sv. Víta [Antonín Podlaha and St Vitus Cathedral], in: M. Ryantová – K. Uhlíková – J. Formánek – J. Císařová (eds.), Antonín Podlaha: Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov 2017, pp. 59–72.
 • [entries], in: D. Prix et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, 1. M – U, Praha 2017.
 • Jan Vejrych: Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice [Jan Vejrych: Life and Work of the Architect from Horní Branná near Jilemnice], Vrchlabí 2017.
 • Johann Aehrenthal a jeho šlechtická sídla ve 20. století [Johann Aehrenthal and His Aristocratic Residences in the 20th Century], in: K. Uhlíková (ed.), Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, Praha 2017, pp. 119–133.
 • Ulrich Ferdinand Kinsky a jeho šlechtická sídla ve 20. století [Ulrich Ferdinand Kinsky and His Aristocratic Residences in the 20th Century], in: K. Uhlíková (ed.), Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, Praha 2017, pp. 145–161.
 • [entries], in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha. A – L, Praha 2012.

ARTICLES

 • Hodnoty památek jako nástroj k analýze interakcí mezi teorií památkové péče a realizační praxí [Heritage Property Values as a Tool for Analysing the Interactions between Conservation Theory and Practice], Zprávy památkové péče 77, 2017, No. 6, pp. 642–648.
 • Kostel a jeho patroni – Dvě kapitoly ze stavebních dějin rotundy Narození Panny Marie v Holubicích [The Church and Its Patrons - Two Chapters from the History of Building the Rotunda of the Nativity of the Virgin Mary in Holubice], Dějiny staveb 2016, pp. 7–16 (with M. Hauserovou, M. Biedermanovou at al.)
 • Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka [One Hundred Years of Max Dvořák´s Catechism of Monument Conservation], Zprávy památkové péče 76, 2016, No. 6, pp. 664–666.
 • Jan Vejrych (1856–1926). Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice [Jan Vejrych (1856–1926). Life and Work of Master Builder from Horní Branná near Jilemnice], Fontes Nissae – Prameny Nisy 17, 2016, No. 1, pp. 18–37.
 • Dvě stě let od narození Františka Schmoranze staršího, architekta, stavitele a konzervátora památek [Two Hundred Years from the Birth of the Architect, Builder and Conservator of Monuments František Schmoranz the Elder], Zprávy památkové péče 74, 2014, No. 6, pp. 519–520.
 • Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jana Heraina [One Hundred Years since the Death of the Builder of Breweries and the First
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • co-author of the traveling exhibition Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů [Aristocratic Residences in the Shadow of Presidential Decrees], Sychrov, Sychrov Chateau (May – August 2017), Liberec, North Bohemian Museum in Liberec (October 2017 – January 2018), Chrudim, Chrudim Regional Museum (February – March 2018), Krásný Dvůr, Krásný Dvůr Chateau (April 2018 – July 2018)
 • author of the exhibition Památková péče na rozcestí [Monument Conservation at the Crossroads], Prague, Faculty of Architecture of CTU in Prague (November – December 2017)
 • organizer of the workshop Památková péče na rozcestí [Monument Conservation at the Crossroads], Prague, Faculty of Architecture of CTU in Prague, 28 November 2017
 • author of the exhibition Jan Vejrych: Architekt z Horní Branné u Jilemnice [Jan Vejrych: Architect from Horní Branná near Jilemnice], Jilemnice, Krkonoše Museum in Jilemnice, June – October 2017
ÚDU na Facebooku