Taťána Petrasová

Nahoru Kontakt

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
tajemník vědeckých informací

Oddělení 19. – 21. století
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 107
E petrasova.at.udu.cas.cz
T 222 221 646
F 221 183 515

Nahoru Osobní profil

1995 – dosud redaktorka časopisu Umění
1993 – dosud CSc., Ústav dějin umění AV ČR, Praha
2004 červen, stipendium The Attingham Trust, Velká Británie
1998 červenec, stipendium The Victorian Society, Velká Británie 
1980 – 1984 dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

architektura a sochařství 19. století

Nahoru Současné projekty

Účast na projektu GA ČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu, vedoucí projektu Dalibor Tureček, Ústav bohemistiky, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění, Plzeň – Praha 2015 (koeditoři Lenka Bydžovská, Pavla Machalíková a Tomáš Winter).
 • Tvary - formy - ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013 (koeditor Marie Platovská)
 • Mnichov-Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München-Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne, Praha 2012 (koeditor Roman Prahl)
 • Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2013 (koeditor Pavla Machalíková)
 • Člověk a stroj, Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století, Plzeň 2012, 62 s.
 • Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Praha 2010 (koeditor Pavla Machalíková).
 • Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 26. ročníku plzeňské konference, Praha 2007 (koeditor Helena Lorenzová).
 • Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890, Praha 2001 (koeditor Helena Lorenzová).
 • Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k prolematice 19. století, Praha 2001 (koeditor Helena Lorenzová).
 • Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském I. 1842–1871, Praha 1999 (spoluautor Marie Kostílková).
 • Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 19. ročníku plzeňské konference, Praha 1999 (koeditor Helena Lorenzová).

kapitoly v knihách

 • Od Worringera k Semperovi. Kubistická forma ve zpětném zrcátku, in: Lenka Bydžovská – Pavla Machalíková – Taťána Petrasová – Tomáš Winter (eds.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění, Plzeň – Praha 2015, s. 110–125.
 • Kulturní loajality jako metodologická otázka, in: Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století, Plzeň 2015, s. 1–24.
 • Mystifikace nebo vážná hra. Liběchovský Slavín, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2014, s. 157–165.
 • Dům mecenáše věd a umění, in: František Šmahel (ed.), Hlávkovy Lužany, Praha 2014, s. 83–92.
 • Tvary – formy – ideje, in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary - formy - ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 9–10.
 • Chrliče z doby oprav a dostavby (1861 – 1929) / Gorgoyles from the restoration and completion of St Vitus´ (1861 – 1929), in: Petr Chotěbor (ed.), Chrliče Svatovítské katedrály / The gargoyles of St Vitus´Cathedral. Praha 2012, s. 25–35.
 • [Kapitoly], in: Taťána Petrasová – Roman Prahl (eds.), Mnichov-Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München-Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne. Praha 2012.
 • Dvojí italské dědictví: architekt Pietro Nobile, in: Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (edd.), Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století, Praha 2012, s. 271–285.
 • The first Czech Translation (1783) of the five orders: Image rewrites text, in: K. Keserü – Z. Szegedy-Maszák (edd.), Text and image in the 19–20th Century Art of Central Europe, Budapest 2010, s. 59–68.
 • Josef Mocker and Prague’s Medieval Lanscape (1872–1899), in: Zoë Opačić (ed.), Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009, s. 224–240 (The British Archeological Association Conference Transaction, 32).
 • La Prague des fondateurs modernes (1850–1890), in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, s. 309–341 (spoluautor Jiří Pešek).
 • Architektura „státního“ klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu, in: Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890, Praha 2001, s. 28–60.
 • Sochařství romantického historismu, in: Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890, Praha 2001, s. 282–305.
 • The History of the Town Hall in Prague in the 19th Century, in: Jacek Purchla (ed.), Mayors and City Halls. Local Government and the Culutral Space in the Late Habsburg Monarchy, Cracow 1998, s. 183–188.
 • L’idée de la cathédrale de Pragu au 19e siècle, in: Roland Recht (ed.), L’art et révolutions. XXVI Congrès international d’histoire de l’art, Strassbourg 1992, s. 168–179.

články

 • Die unvollendete puristische Instandsetzung des hohen Turms des St.-Veits-Kathedale zu Prag (1879–1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern, Umění/ Art XLIX, 2001, s. 305–320.
 • The Origins of Prague Neo-Gothic Architecture, Umění/ Art XLV, 1996, s. 499–513.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • autorka výstav Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století (Plzeň 2012), Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění (Plzeň 2009, spoluautorka Markéta Theinhardtová), Stavitelé chrámu: Petr Parléř († 1399), Josef Mocker († 1899), (část Josef Mocker, Praha 1999–2000)
 • organizátorka plzeňských mezioborových sympozií www.plzensympozium.cz (od 1998)
 • 1999 Cena Josefa Krásy
ÚDU na Facebooku