Tomáš Valeš

Nahoru Contact

Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Department of Topography, (entry Resslova street)
A Institute of Art History ASCR, Veveří 97, 602 00 Brno
E tvales.at.seznam.cz
T +420 604 488 481

Nahoru Personal profile

2013 – the present external pedagogue Seminar of Art History, Masaryk University, Brno

2011 – scholarship Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte (stipendium Aktion, Ao. Prof. Dr. Monika Dachs-Nickel)

2008 – 2013 Doctoral studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

2008 – the present Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic (Brno office)

2006 – 2008 Art history, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, (Mgr.)

2003 – 2006 Art history, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, (Bc.)

Nahoru Research interests

Art of the early modern age, especially 17th- and 18th-century painting; sources for art history; patronage of religious orders; art history topography

Nahoru Current projects

 • collaborate on the exhibition Josef Stern (1716 – 1775), 5.6. – 28.9. 2015 – Archdiocesan Museum Kroměříž
 • Umělecké památky Moravy a Slezska [The Artistic Heritage of Moravia and Silesia]
 • baroque painting in Znojmo and the surrounding area in relationship to Lower Austria and Vienna
 • The Sculptor Ondřej Schweigl: the Role of the Artist and the Transformation of Art on the Threshold of the Modern Era. Together with Pavel Suchánek (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno), Czech Science Foundation P409/12/0617, 2012-2014

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

Books, edited compilations

 

 • Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka [Stories of glory and oblivion. Znojmo artists, their works of art and the fate of the late Baroque period.], Brno 2014
 • Zapomenuté poklady. Výtvarné umění na Dačicku v 17.– 19. století [Lost treasures. The Art in Dačice and surroundings in 17th-19th century.], Dačice 2013. (with J. Mikeš)
 • Work in Progress, Brno 2011.

Chapters in books

 • Stylová východiska tvroby Josefa Sterna a brněnské malířství okolo 18. století, in: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716 – 1775, Olomouc 2015, s. 1323.
 • Skici a jejich funkce v baroku v kontextu díla Josefa Sterna, in: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716 – 1775, Olomouc 2015, s. 4956. (with Petr Arijčuk)
 • [Entries], in: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716 –1775, Olomouc 2015.
 • Znojmo and Its Surroundings: Local Center, Periphery, or Something Completely Different?, in: Ondřej Jakubec (ed.), Central European and American Perspectives on Visual Arts in arly Modern Europe, Brno 2013, s. 130–147.
 • Jezuitská kaple na Ostré horce a malířská rodina Wohlhaupterů [Jesuit Chapel at Ostrá horka and the Wohlhaupter family of painters.], in: Hana Jordánková – Vladimír Maňas (edd.), Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578–1773), Brno 2013, s. 211–229.
 • Giovanni Maria Filippi nei paesi boemi [Giovanni Maria Filippi in the Czech Lands.], in: G. Tognoni – R. Turrini (eds.), La fabbrica della Collegiata. Vicende e personaggi legati alla costruzione della Collegiata di Arco a 400 anni dalla posa della prima pietra (7 novembre 1613 - 7 novembre 2013), Arco 2013, s. 111–124, 226–232.
 • Sv. Anežka Česká u Franze Antona Maulbertsche na Hradišti sv. Hypolita. Poznámky k výskytu jednoho ikonografického motivu na Moravě [St. Agnes of Bohemia by Franz Anton Maulbertsch in Hradište near Znojmo. Notes on the occurrence of one of the iconographic theme in Moravia.], in: Miroslav Šmied – František Záruba (edd.), Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby, Praha 2013, s. 285–294.
 • Telč, moravská výspa pražského barokního malířství [Telč, the Moravian outpost of Prague Baroque painting.], in: Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610–1674): Dílo a Doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha 2013, s. 263–274. (with M. Konečný)
 • Zatoulaný konvolut pozdně barokních kreseb v Olomouci a Josef Winterhalder ml. (1743–1807) [A Re-discovered ensemble of Late Baroque drawings in Olomouc and Josef Winterhalder the Younger (1743–1807).], in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis III., Praha 2012, s. 122–131, 217–220.
 • Josef Winterhalder ml. (1743–1807) a obraz Loučení sv. Petra a Pavla z Řeznovic [Josef Winterhalder jr. (1743–1807) and the painting of the Farewell of St. Peter and St. Paul from Řeznovice.], in: Muzeum Brněnska. Sborník 2012, Předklášteří 2012, s. 47–54.
 • Zjevení sv. Václava markraběti Vladislavu Jindřichovi a jeho manželce [Revelation of St. Wenceslaus to margrave Vladislau Henry and his wife.], in: Petr Tomášek (ed.), Moravská národní galerie, Brno, s. 130–131.
 • [Entries], in: Vladimírv Kelnar et al., Svatá Anežka česká - princezna a řeholnice, Praha 2011.
 • Migration und Integration. Künstler im frühneuzetlichen Znaim – ihre Herkunft und Arbeitsreisen, in: Filip Komárek – Michal Konečný (eds.), „Ani spolu, ani bez sebe...“ Interdisciplinarita v dějinách umění. Sborník příspěvků z III. ročníku konference studentů doktorských programů dějin umění 10.-12. 9. 2010, Brno 2011, s. 105–112.
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Hrádku u Znojma. Církevní patronát jako umělecko-historický problém [The chuurch of SS. Peter and Paul in Hrádek near Znojmo. Church patronage as an art-historical problem.], in: Tomáš Valeš (ed.), Work in Progress, Brno 2011, s. 43–58.
 • Ifj. Josef Winterhalder (1743–1807). Maulbertsch legkiválóbb freskófestô tanítványa. Fejezetek egy készülô monográfiából, in: Késö Barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807), Budapest 2009, s. 69–117.
 • Umělecké památky Líšně v průběhu staletí [Art in Líšeň during the centuries.], in: Pavel Krafl (ed.), Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, Brno 2009, s. 167–174.
 • Zapomenutá a znovuobjevená náboženská bratrstva a jejich podporovatelé jako objednavatelé uměleckých děl [Forgotten and rediscovered religious confraternities and their supporters as arts patrons.], in: V. Maňas, Z. Orlita, M. Potůčková, (eds.), Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Olomouc 2010, s. 50-55.
 • Josef Winterhalder d. J. (1743 - 1807), Maulbertschs bester Schüler in Fresko, in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 27–143.
 • Josef Winterhalder d. J. (1743 - 1807), „Meine gedanken haben in dero Schätzbahren Zeilen einen gwichtigen Resonnanz erhalten...“. Josef Winterhalder d. J. und seine Korrespondenz, in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 235–251.
 • "Das übrige wird Monsieur Schweigl besser wissen". Die Anmerkungen Josef Winterhalders d. J. über Barockkünstler in Znaim und Umgebung aus dem Jahr 1800 ["Das übrige wird Monsieur Schweigl besser wissen". Notes of Josef Winterhalder the Younger on painters in Znojmo and surroundings from the 1800.] (with Lubomír Slavíček), in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 267–279.
 • "Will jemand meiner unbedeuthend eingedenkt mich in Vorschein bringen...". Josef Winterhalder d. J. in zeitgenössischen Biographien ["Will jemand meiner unbedeuthend eingedenkt mich in Vorschein bringen...". Josef Winterhalder the Younger in the light of the contemporary biographies.] (with Lubomír Slavíček), in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 281–303.
 • "...mit guten allegorischen Gedanken". Ikonographische Anmerkungen und Konzepte im Schaffen von Josef Winterhalder d. J. ["...mit guten allegorischen Gedanken". Iconographical notes and concepts in the work ot Josef Winterhalder the Younger.], in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 253–265 (Lubomír Slavíček).
 • Dva „ztracené“ obrazy Paula Trogera z Klášterního Hradiska u Olomouce [Two Paul Troger´s „lost“ pictures from Klášterní Hradisko near Olomouc], in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová-Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 183–191.

Articles

 • Brněnský palác šlechtičen a jeho umělci [Palace of Noble Ladies in Brno and its artists.], Brno v minulosti a dnes 27, 2014, s. 63–79.
 • „Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Riße verfertigt …“ Brněnský sochař Ondřej Schweigl (1735–1812) jako kreslíř, dekoratér a architekt ["Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Risse verfertigt...". The Brno sculptor Andreas Schweigl (1735 - 1812) as graphic artist, decorator, and architect.], Opuscula Historiae Artium 62, 2013, s. 122–137.
 • Franz Anton Maulbertsch a malby poutního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji [Franz Anton Maulbertsch and paintings in Pilgrimage Church of the Flagellated Saviour in Dyje.], Památková péče na Moravě 2013, s. 79–90. (with R. Miltová)
 • Michael Angelo Unterberger und seine Nachfolger im Dienst des böhmischen und mährischen Adels [Michael Angelo Unterberger and his successors in the service of the Bohemian and Moravian aristocracy.], Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 67, 2013, s. 174–183.
 • Neznámá skica Franze Xavera Wagenschöna [An unknown sketch by Franz Xaver Wagenschön.], Opuscula historiae artium 60, 2011, s. 140–147.
 • Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně [Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger and the Confraternity of the Immaculate Conception of our Lady in Podivín.], Opuscula Historiae Artium F 54/55, 2011, s. 74–79.
 • Umělci a dvorní umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách [Artists and court artistic craftsmen in the Valtice church registers of 17th and 18th centuries.], Opuscula Historiae Artium 11, 2011, s. 42–65. (with M. Konečný)
 • Memorie barokního preláta nebo reprezentace rytíškého řádu? Franz Anton Maulbertsch a Hradiště sv. Hypolita/Pöltenberg u Znojma [Memoriae of a Baroque Prelate or Representation of the Knight´s Order? Franz Anton Maulbertsch and Hradiště sv. Hypolita/Pöltenberg near Znojmo.], Ars 43, 2010, s. 241–258.
 • Neue Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs [The new findings to work of Franz Anton Maulbertsch at Prague.], Umění 58, 2010, č. 2, s. 158-163. (with Marek Pučalík)
 • Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725–1804) [Notes on Martin Knoller´s (1725–1804) sojourn in Vienna], Opuscula Historiae Artium F 52, 1998, s. 111–117.
more
ÚDU na Facebooku