Tereza Johanidesová

Nahoru Contact

Mgr. Tereza Johanidesová
Department of Historiography and Theory of Art
A Husova 4, 110 00 Prague 1, room nr. 203  
johanidesova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 511

Nahoru Personal profile

since 2019 Insitute of Art History, CAS, Prague 
since 2018 Publishing Department of Directorate-General, National Heritage Institute
since 2014 Institute for Art History, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Ph.D. studies
2017 Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, 2-months-long research stay 
2011–2018 Václav Havel Library, Department of Documentation
2010–2016 Institute of Information Science and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Bc.
2010–2014 Institute for Art History, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Mgr. 
2007–2010 Institute for Art History, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Bc.

Nahoru Research interests

historiografie a metodologie dějin umění 20. století, problémy uměleckohistorické terminologie, osobní a institucionální archivy k dějinám umění 20. století

Nahoru Selected bibliography

Books, edited volumes

  • Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech. Sborník příspěvků z interdisciplinární konference studentů magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorandů konané na Ústavu dějin umění FF UK ve dnech 22. a 23. září 2016 [el. dokument], Praha 2019.
  • Má to smysl: Rozhovory s Václavem Havlem 1964–1989, Praha 2019.

Chapters in books

  • O jednom pojmu astrologického původu. Nepostižitelnost vlivu v dějinách umění, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds.), Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět: sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Prague 2015, pp. 291–298.

Articles

  • „Úzkost z vlivu“ v dějinách umění, Umění, 63, 2015, pp. 250–262.
  • Výukové centrum Rolex v Lausanne, Knihovna plus [online]. 2013, Nr. 1. Retrievable at http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus131/johan.htm
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

  • Ocenění v Druhém bienále mladých autorů časopisu Umění/Art 2017. První místo za studii „Úzkost z vlivu“ v dějinách umění.
ÚDU na Facebooku