Taťána Petrasová

Nahoru Contact

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
Deputy Director for Information

Department of 19th to 21st Centuries Art, room no. 107
A Institute of Art History ASCR, Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
E petrasova.at.udu.cas.cz
T +420 222 221 646, +420 221 183 515
F +420 222 221 646

Nahoru Personal profile

2004 scholarship The Attingham Trust, GB

1995 – the present Editor of the periodical Umění

1993 CSc., Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic

1980–1984 Art history, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University

in Prague

Nahoru Research interests

19th-century architecture and sculpture

Nahoru Current projects

 • Involvement in the Project GAP406/12/0347 - The Discursivity of the Literature of XIXth Century in the Czech - Slowac Context (2012-2016, GA0/GA), head project Dalibor Tureček, Institute of Czech Studie, University of South Bohemia in České Budějovice

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books, edited compilations

 • Tvary - formy - ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury [Shapes – Forms – Ideas. Studies and essays on the history and theory of architecture.]. Praha 2013 (co-editor Marie Platovská)
 • Mnichov-Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München-Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne. Praha 2012 (co-editor Roman Prahl)
 • Člověk a stroj v české kultuře 19. století. [Man and Machine in Czech Culture 19th Century.] Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha 2013 (co-editor Pavla Machalíková)
 • Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století [Man and Machine, in: Man and Machine. Machine Aesthetics in 19th-Century Czech Visual Art.], Plzeň 2012, 62 pp. (co-author Markéta Theinhardt)
 • Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvů z 23. ročníku k problematice 19. století [The Body and Corporeality in in 19th-Century Czech Culture. Proceedings of the 23th annual symposium on 19th-century issues], Praha 2001 (co-editor Pavla Machalíková).
 • Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 26. ročníku plzeňské konference [Neglect and Unpopularity in 19th-Century Czech Culture. Proceedings of the 26th annual Plzeň conference], Praha 2007 (co-editor Helena Lorenzová).
 • Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890 [History of Czech Visual Art III. 1780–1890], Praha 2001(co-editor Helena Lorenzová).
 • Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k prolematice 19. století [The Phenomenon of Death in 19th-Century Czech Culture. Proceedings of the 20th annual symposium on 19th-century issues], Praha 2001 (co-editor Helena Lorenzová).
 • Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském I. 1842–1871 [The Society for Completing the Construction of the Church of St. Vitus in Prague Castle I. 1842-1871], Praha 1999 (co-author Marie Kostílková).
 • Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 19. ročníku plzeňské konference [Salons in 19th-Century Czech Culture. Proceedings of the 19th annual Plzeň conference], Praha 1999 (co-editor Helena Lorenzová).

Chapters in books

 • Chrliče z doby oprav a dostavby (1861 - 1929) / Gorgoyles from the restoration and completion of St Vitus´ (1861 – 1929), in: Petr Chotěbor (ed.), Chrliče Svatovítské katedrály / The gargoyles of St Vitus´Cathedral. Praha 2012, s. 25–35.
 • [Chapters], in: Taťána Petrasová – Roman Prahl (eds.), Mnichov-Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München-Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne. Praha 2012.
 • Dvojí italské dědictví: architekt Pietro Nobile [Double Italian heritage: Architect Pietro Nobile.], in: Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (edd.), Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století, Praha 2012, s. 271–285.
 • The first Czech Translation (1783) of the five orders: Image rewrites text, in: K. Keserü – Z. Szegedy-Maszák, Text and Image in the 19–20th Century Art of Central Europe. Proceedings of the International Conference Organized at the Eötvös Lorand University of Budapest, September 21-22,2009, Budapest 2010, pp. 59–68.
 • Josef Mocker and Prague’s Medieval Landscape (1872–1899), in: Zoë Opačić (ed.), Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009, pp. 224–240 (The British Archaeological Association Conference Transaction, 32).
 • La Prague des fondateurs modernes (1850–1890) in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, pp. 309–341 (co-author Jiří Pešek).
 • Architektura „státního“ klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu [The Architecture of "State" Neoclassicism, Palladianism and the Beginnings of Romantic Historicism], in: Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890 [History of Czech Visual Art III. 1780–1890], Praha 2001, pp. 28–60.
 • Sochařství romantického historismu [The Sculpture of Romantic Historicism], in: Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890 [History of Czech Visual Art III. 1780–1890], Praha 2001, pp. 282–305.
 • The History of the Town Hall in Prague in the 19th Century, in: Jacek Purchla (ed.), Mayors and City Halls. Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy, Cracow 1998, pp. 183–188.
 • L’idée de la cathédrale de Prague au 19e siècle, in: Roland Recht (ed.), L’art et révolutions. XXVI Congrès international d’histoire de l’art, Strassbourg 1992, pp. 168–179.

Articles

 • Die unvollendete puristische Instandsetzung des hohen Turms des St.-Veits-Kathedale zu Prag (1879–1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern [Unfinished Purist Reconstruction of the High Tower of St Vitus Cathedral in Prague (1879 - 1911): a Source of Knowledge and of Errors.], Umění / Art XLIX, 2001, pp. 305–320.
 • The Origins of Prague Neo-Gothic Architecture, Umění / Art XLV, 1996, pp. 499–513.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Co-author of the exhibitions: Body and corporeality in 19th-century Czech visual art (Plzeň 2009), Builders of churches: Petr Parléř († 1399), Josef Mocker († 1899), (part of Josef Mocker, Praha 1999–2000)
 • organiser of the Plzeň interdisciplinary symposia www.plzensympozium.cz (since 1998)
 • 1999 Josef Krása Prize
ÚDU na Facebooku