Petra Trnková

Nahoru Contact

Mgr. Petra Trnková, Ph.D.
Department of Documentation, room no. 212
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E ptrnkova.at.gmail.com
T +420 221 183 712
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2009 – the present Institute of Art History, CAS, Prague
2018 external lecturer, Institute for Art History, FF UK
2017 external lecturer, Department of Photography, FAMU
2012 Research visit – Technische Universität, Vienna
2009 – 2013 Assistant professor, Masaryk University, Brno
2008 – 2009 Graduate Intern, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA, Collection of Photographs
2008 – 2011 Curator of the collection of photographs, Moravian Gallery in Brno
2004 – 2005 Research visit – Albertina, Vienna
2003 – 2008 Art history and theory, Masaryk University, Brno, (Ph.D.)
1995 – 2001 Art history, aesthetics, Masaryk University, Brno, (Mgr.)

Nahoru Research interests

History of photography, 19th-century art and culture, the cultural milieu of the Bohemian and Moravian Germans in the late 19th century and the first half of the 20th, poststructuralist theory, photo-collection management

Nahoru Current projects

 • Reflections on the Calotype and Early Photography on Paper in Central Europe, supported by the Czech Grant Foundation, 2017–2019, ID 17-00682S
 • Cataloguing and digitization of the photographic collection of the IAH CAS

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books

 • Fotografie především [Photography First], Brno 2017 (co-editor, author)
 • Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoys Romantic Order, Prague 2015, (editor, author)
 • Andreas Groll (1812–1872) – neznámý fotograf, Praha – Vienna 2015, (co-editor, author)
 • Krajina – sídlo – obraz. Průvodce k výstavě, Praha 2015, (in co-operation with Petr Šámal)
 • Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století / příklady z českých a moravských sbírek [After Nature. 19th-century photography and art in Bohemian and Moravian collections], Brno 2013.
 • Buquoys’ Rožmberk. Visual Culture of an Aristocratic Seat in the Period of Romantic Historicism / Buquoyský Rožmberk. Vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu, Praha 2013 (in collaboration with Jan Ivanega and Petr Šámal).
 • The Buquoy Landscape. Ruined and Surviving Buildings in and around Nové Hrady / Buquoyská krajina. Zaniklé i dochované stavby v Nových Hradech a okolí, Praha 2012 (in collaboration with Martin Krummholz and Jan Ivanega)
 • Josef Kunzfeld. Fotograf a muzeum / fotograf a město [Photographer and the museum / photographer and the city], Brno 2011.
 • Oudadate Pix: Revealing a photographic archive, Praha 2010.
 • Technický obraz na malířských štaflích. Umělecká fotografie a česko-němečtí fotoamatéři, 1890–1914 [The Technical Image on a Painter’s Easel. Art-photography and Czech-German photoamateurs, 1890–1914], Brno 2008.

Chapters in books

 • Unbearable (and Irresistible) Charm of 'Duplicates', in Julia Bärnighausen – Costanza Caraffa – Stefanie Klamm – Franka Schneider – Petra Wodtke (eds.), Photo-Objects. On the Materiality of Photographs and Photo-Archives in the Humanitites and Sciences, Berlin: Edition Open Access/Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 2017, nonpag.
 • Archeologia jednej (środkowo)europejskiej mikrofotografii, in: Marta Zietkiewicz – Małgorzaty Biernacka (edd.), Odkrywanie "peryferii". Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2017, pp. 43-60
 • Projekční mikroskop dr. Schuha a „daguerrotypie v praxi“, in Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (edd.), Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, Praha 2018, pp. 182–192.
 • Archäologischer Frühling. Aufnahmen historischer Baudenkmäler in Böhmen, in: Monika Faber (ed.), Andreas Groll. Wiens erster moderner Fotograf, (1812–1872), Wien 2015, pp. 237–245.
 • Knights, Pilgrims, Tourists, Archaeologists and Antiquaries at Rožmberk, in Petra Trnková (ed.), Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy’s Romantic Order, Praha 2015, pp. 244–263.
 • The Charm of Old Photography and the Story of a Modern Medium. The progress of interest in 19th-century photography, in: Antonín Dufek (ed.), Full Spectrum. Fifty years of collecting photography. The Moravian Gallery in Brno, Brno 2011, pp. 43–47.
 • The Liechtensteins as Photography Collectors. Five notes on the interpretation of the Lednice collection, in: Petr Czajkowski (ed.), Portraits of Italian monuments on drawings and historic photographs from the Liechtenstein collections / Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek, Brno 2012, pp. 149–157.
 • Lost and Found: Digitizing a photographic archive, in: Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix: Revealing a photographic archive, Praha 2010, pp. 87–101.
 • Fotografie po „dějinách umělecké fotografie“ [Photography after “the history of art photography“], in: Marta Filipová – Matthew Rampley (eds.), Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace, Brno 2008, pp. 93–110.

Articles

 • The Beginnings of Photography in Central Europe: Friedrich Franz and the First Daguerreotypes in Brno, History of Photography 39, 2015, č. 2, s. 121–141, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03087298.2015.1040241#.VXliNfntmko
 • “Stašek’s” Cross-Section of a Plant: Another daguerreotype photomicrograph, Daguerreotype Journal 2, 2015, č. 2, s. 38–47, http://www.daguerreobase.org/en/journal
 • Fotografové ve službách aristokracie. Vizuální reprezentace buquoyského panství za Jiřího Jana Jindřicha Buquoye v polovině 19. století [Photographers in the Service of the Aristocracy: The Visual Representation of the Buquoy Estate under Georg Johann Heinrich Buquoy in the Mid-19th Century], Umění / Art LIX, no. 2 (2011), pp. 145–160.
 • Purified “Czech” History of Photography, Photoresearcher 2007, No. 10, pp. 32–37.

more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Co-ordinator of the project Rescuing Memory: the Restoration of Buquoy Property and its Place in Czech Cultural Identity, 2011–2015, project was supported by the Czech Ministry of Culture through the NAKI research programme, No. DF11P01OVV033.
 • Co-curator of the exhibition Andreas Groll (1812–1872): Unknown Photographer (Galerie hlavního města Prahy 2016)
 • Co-author of the exhibition Landscape – mansion – image: romantic order of Jiří Jan Buquoy, Alšova jihočeská galerie in Hluboká nad Vltavou, 2015
 • Curator of the photographic collection of the IAH CAS (since 2009)
 • Specialist coordinator of the project Resurrected Treasure: Tools for Processing the Collection of Historical Photographs. (2009–2010) The Financial Mechanisms of the European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) and The National Training Fund (Research Support Fund block grant) No. A/CZ0046/2/0016
 • Rector’s Prize for doctoral thesis, Masaryk University (2008)
 • Co-author of the exhibition The Buquoys’ Rožmberk. Photographs, plans, drawings and graphics from the collections of the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Rožmberk nad Vltavou 2013)
 • Co-author of the Buquoy Landscape Discovery Trail (Nové Hrady 2012)
 • Author of the exhibition L'étude d'après nature. Photography and the Arts in the 19th Century (Brno 2012)
 • Author of the exhibition The Buquoys’ Nové Hrady. Photographs, plans, drawings and graphics from the collections of the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Nové Hrady 2012)

Exhibition Andreas Groll (1812–1872) – The Unknown Photographer

Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy’s Romantic Order

<em class="default-language">Buquoyský Rožmberk</em>

L'étude d'après nature

ÚDU na Facebooku