Petr Uličný

Nahoru Contact

Ing. arch. Petr Uličný

Department of Early Modern Art

E: petrulicny.at.seznam.cz

Nahoru Personal profile

2017 – IAH CAS, grant project "Archduke Ferdinand II of Tyrol (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck"
2014 – 2016 architect and freelance arthistorian
2009 – 2013 freelance arthistorian working on a project “Architecture, Urbanism a Landscape of Frýdlant´s manor of Albrecht of Waldstein (1621–1634)“
1999 – 2009 architect and freelance arthistorian
1992 – 1995 Academy of Fine Arts in Prague, Studio of Conceptual Art, prof. Miloš Šejn
1990 – 1999
Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture

Nahoru Research interests

medieval, renessaince and baroque architecture, Czech architecture, Albrecht of Waldstein, Rudolf II., Charles IV., architectonic symbolics and imitation, Holy Sepulchre, Jerusalem, Easter liturgy, synagogues, gardens, geometry in architecture

Nahoru Current projects

Archduke Ferdinand II of Tyrol (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck,
P 409/17-25383S, 2017-2019 (team member)

Prague – Residence of Ferdinand I. of Habsburg and his Cultural Circles (1526–1564), Czech Science Foundation, No. 13-16963S (team member)

Nahoru Selected bibliography

Books, editorial works

 • Architektura Albrechta z Valdštejna: Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635, Prague 2017, 2 vols (co-author).
 • Valdštejnský palác v Jičíně, Jičín 2011 (with Barbora Klipcová).
 • Jičínsko na plánech z Trauttmansdorffského archivu, exhibition catalogue, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 25. 9 – 7. 11. 2010, Jičín 2010 (with Barbora Klipcová).

kapitoly v knihách

 • Kristus z Litovle a topografie Svatého týdne (Jeruzalémské kaple), in: Vladimír Maňas (ed.), Gotické klenoty v kapli sv. Jiří v Litovli, Litovel 2012, pp. 61–69.
 • Christ in Motion: Portable Objects and Scenographic Environments in the Liturgy of Medieval Bohemia, in: Christian M. Billing – Pavel Drábek (eds.), Czech Stage Art and Stage Design (=Theatralia/Yorick 2011/1), Brno 2011, pp. 24–64.
 • Boží hrob a Svaté pole: Jeruzalémská topografie sedleckého kláštera, in: Radka Lomičková (ed.), Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium. Kutná Hora 18.–20. září 2008 / Sedletz. Geschichte, Architektur und Kunstschaff en im Sedletzer Kloster im mitteleuropaischen Kontext um die Jahre 1300 und 1700. Internationales Symposium, Kuttenberg. 18.–20. September 2008, Prague 2009, pp. 215–249.
 • Analytická rekonstrukce Královské zahrady Pražského hradu 1535–1620), in: Sylva Dobalová, Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj, Prague 2009, attachment.
 • Jičín ve středověku, Jičín centrem frýdlantského vévodství, Jičín a Jičínsko po Valdštejnovi, in: Eva Chodějovská – Eva Semotanová (eds.), Historický atlas měst české republiky XV: Jičín, Prague 2008, pp. 3–11.
 • Architektura kartuziánského kláštera ve Valdicích, in: Jaromír Gottlieb – Barbora Klipcová (eds.), Kartouza ve Valdicích. Uzamčený svět I: Historie kláštera 1627 – 1782, Průvodce výstavou. Zámecká galerie Regionálního muzea a galerie v Jičíně 30. 11. 2008 – 1. 3. 2009, Jičín 2008, pp. 55–57.
 • Elemente von Waldsteins Jičín, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht von Waldstein: Inter arma silent musae?, Prague 2007, pp. 229–238.
 • Der Garten des Waldsteiner Casinos bei Jičín, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht von Waldstein: Inter arma silent musae?, Praha 2007, pp. 239–244.
 • Jak mělo vypadat Valdštejnovo Casino? Výsledky stavebně historického průzkmu, in: Valdštejnovo město Jičín. Minulost – Budoucnost, Sborník referátů z konference konané v Jičíne dne 10. října 2001, Jičín, 2006, pp. 56–61.
 • Architektura dvora Valdštejnova casina u Jičína, in: Valdštejnovo město Jičín. Minulost – Budoucnost, Sborník referátů z konference konané v Jičíne dne 10. října 2001, Jičín, 2006, pp. 62–75.

články

 • The Making of the Habsburg Residence in Prague Castle, Umění, 65, 2017, in print.
 • Vyšehrad v době Karla IV. Neznámá tvář královského hradu v ikonografii z počátku 17. století, Staletá Praha, 33, 2017, in print.
 • The Choirs of St Vitus’s Cathedral in Prague: A Marriage of Liturgy, Coronation, Royal Necropolis and Piety, Journal of the British Archaeological Association 168, 2015, pp. 186–233.
 • The Palace of Queen Anne Jagiello and Archduke Ferdinand II of Tyrol by the White Tower in Prague Castle, Historie – Otázky – Problémy VII/2 (Prag – Residenz des Habsburges Ferdinand I. 1526–1564), 2015, pp. 142–161.
 • Hans and Paul Vredeman de Vries in Rudolf II’s Prague Castle, Studia Rudolphina, 15, 2015, pp. 48–63.
 • Albrecht di Wallenstein e gli architetti italiani in Bohemia, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, 9, 2014, pp. 273–284 (with Barbora Klipcová).
 • Prague’s belvederes and loggias: Two faces of the imperial city’s recreational architecture, Studia Rudolphina, 13, 2014, pp. 30–50.
 • Valdštejnský palác v Praze: Revidované dějiny, nové souvislosti, Průzkumy památek, 21, 2014, 2, pp. 21–68.
 • Kristův hrob a jeho pražští ochránci: Z topografie kláštera kanovníků Božího hrobu na Zderazi v Praze, Staletá Praha, 30, 2014, 2, pp. 18–47.
 • Domenico Pugliani: A New Face in the History of Wallenstein Palace in Prague, Umění, 61, 2013, pp. 206–220 (with Barbora Klipcová).
 • Architektura pražských synagog 16. a 17. století, Umění, 61, 2013, pp. 120–137.
 • Prostor a rituál: Velikonoční slavnost v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, Studia mediaevalia Bohemica, 4, 2012, 1, pp. 7–33.
 • Zámecká grotta v Teplicích, Zprávy památkové péče, 72, 2012, pp. 182–186.
 • The Provost and Court Church of St. James in Jičín and Roman Architecture around 1600, Studia Rudolphina, 11, 2011, pp. 27–48.
 • Maniera of the Architecture of Albrecht of Wallenstein, Umění, 59, 2011, pp. 194–213.
 • Kristus v pohybu. Přemístitelné objekty v liturgii středověkých Čech, Umění, 59, 2011, pp. 126–144.
 • Chóry katedrály sv. Víta v Praze, Průzkumy památek, 18, 2011, 2, pp. 47–82.
 • Nová data ke stavbě Valdštejnského paláce v Praze, Zprávy památkové péče, 71, 2011, pp. 8–13 (with Tomáš Kyncl and Josef Kyncl).
 • Zahrady Albrechta z Valdštejna. Nové poznatky, Zprávy památkové péče, 71, 2011, pp. 21–28.
 • Nejstarší veduta Staroměstského náměstí v Praze, Zprávy památkové péče, 69, 2009, pp. 316–317.
 • Synagoga v Jičíně, Zprávy památkové péče, 69, 2009, pp. 433–443.
 • Kartuziánský klášter – věznice ve Valdicích, Zprávy památkové péče, 69, 2009, pp. 116–122 (with Petr Fidler).
 • Archeologický a stavebně historický průzkum barokní Valdštejnské zahrady Libosad u Jičína, Zprávy České archeologické společnosti, 2009, Supplementum 75, pp. 36–37 (with Vojtěch Kašpar and David Polcar).
 • Příběh jičínského semináře, Průzkumy památek, 14, 2007, 1, pp. 115–131.
 • Ke konceptu obnovy a dokončení areálu Valdštejnova Libosadu u Jičína, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 2007, 2, pp. 7–10.
 • Staroměstské opevnění v Praze v dokumentaci Rudolfa Hlubinky, Průzkumy památek, 13, 2006, 1, pp. 76–88.
 • Opevnění města Trutnova, Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2003–2004, 2006, pp. 85–106.
 • Kostel sv. Jakuba v Jičíně a jeho příspěvek k architektuře kolem roku 1400: symbolika, geometrie, konstrukce, Průzkumy památek, 12, 2005, 2, pp. 121–150.
 • Svatá města Jeruzalém a Řím v sakrální topografii Prahy, Logos, 2004, 1–2, pp. 114–122.
 • Opevnění města Jičína v 16. století, Průzkumy památek, 11, 2004, 1, pp. 126–143.
 • Fotografická dokumentace Centrální komise pro zachování památek ve Vídni, Zprávy památkové péče, 63, 2003, pp. 174–176.
 • Valdštejnovo casino u Jičína, Průzkumy památek, 10, 2003, 1, pp. 121–144.
more
ÚDU na Facebooku