Pavla Machalíková

Nahoru Contact

Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
head of the department

Department of Art of the 19th to 21st Centuries, room no. 105
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E machalikova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 514
F +420 222 221 646

Nahoru Personal profile

2004 PhD., Faculty of Arts, Charles University, Prague
2001 Collegium Budapest, Institute for Advanced Study (Junior Fellow)
2001 – present Institute of Art History, CAS
1992 – 1993 Mount Hollyoke College, Massachusetts
1992 – 1999 Mgr., history of art, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Nahoru Research interests

19th-century art, theory of art and aesthetics at the turn of the 18th and 19th centuries, historicisms and the reception of medieval art in the Czech lands, interactions between folk and academic art in the 19th century

Nahoru Current projects

 • preparing a book and an exhibition "Go to the Countryside! Visual Arts and Folk Culture in the Czech Lands from 1800 to 1960", together with Tomáš Winter (IAH CAS), Milan Pech (KTF UK) and Vladimír Czumalo (KTF UK)
 • participant in the research project Work of Art as a Means of Communication, a monograph "Art and Tradition" in preparation, framework Strategies AV21

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books, edited compilations

 • Cirkus pictus. Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1960 [Cirkus pictus – Wondrous Beauty and a Miserable Existence: The Visual Arts and Literature 1800–1950], Řevnice – Cheb – Praha, Artefactum 2017 (co-editor Tomáš Winter)
 • Umění a tradice, Prague 2017 (co-editor Tomáš Winter)
 • František Tkadlík 1786–1840, Praha 2017 (co-authors Šárka Leubnerová, Radim Vondráček and Markéta Dlábková)
 • Nespatříte hada [Not A Single Snake in Sight]. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Prague 2016 (co-editor Tomáš Winter)
 • Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století [An Invisible Loyalty? Austrians, Germans, and Czechs in the Czech Culture of the 19th Century. Proceedings from the 35th Interdisciplinary Symposium about the 19th Century], Prague 2016 (co-editors Taťána Petrasová a Václav Petrbok)
 • Rembrantova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění [Rembrandt´s Tram. Cubism, Tradition, and the ‘Other’ Art], Plzeň – Prague 2015 (co-editors Tomáš Winter, Lenka Bydžovská and Taťána Petrasová)
 • Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně [Joseph Führich: from Chrastava to Vienna], Praha 2014 (co-author Petr Tomášek)
 • Člověk a stroj v české kultuře 19. století [Man and Machine in the Art and Culture of the 19th Century]: Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha 2013 (co-editor Taťána Petrasová)
 • Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století [Body and Corporeality in the Art and Culture of the 19th Century], sborník příspěvků z 29. mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha 2010. (co-editor Taťána Petrasová)
 • Objevování středověku. Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století [Discovering the Middle Ages. Three chapters on the reception of Gothic art in the Czech lands in the late 18th and early 19th centuries], Praha 2005.

Chapters in books

 • Dětský svět a "umění nepoučeného" v 19. století [The World of Children and Untutored Art in the 19th Century], in: Pavla Machalíková – Tomáš Winter (eds.), Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Prague 2016, pp. 13–31 (with D. Dobiáš).
 • České versus německé? Diskuse o stylu v Praze ve dvacátých letech 19. století [The Czech vs the German? Discussing the Style in Prague of the 1920s], in: Václav Petrbok – Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (eds.), Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století, Prague 2016, pp. 146–156.
 • Naturalistické versus naivní. Umění 19. století a lidové umění na stránkách Uměleckého měsíčníku [Naturalistic versus Naive. The art of the 19th Century in the Umělecký měsíčník Journal], in: Rembrantova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění [Rembrandt's Tram. Cubism, Tradition and "Other" Art], Plzeň – Prague 2015, pp. 130–136.
 • Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě: František Horčička a ti druzí [From Restoration to Forgery, from Forgery to the Inspired Creation: František Horčička and the Others], in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (eds.), Historické fikce a mystifikace. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2014, s. 79– 92 (with Roman Prahl).
 • Panorama a techniky iluze [Panorama and Technique of Illusion] , in: Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (eds.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století, Prague 2013, pp. 103–114.
 • Svatá Anežka Česká a jeji obraz v českém umění 19. století [Saint Agnes of Bohemia and her Image in the Visual Art of the 19th Century], in: Miroslav Šmied – František Záruba (eds.), Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby, Prague 2013, pp. 337–352.
 • Josef Bergler a ilustrace [Josef Bergler and Illustrations], in: Roman Prahl, Grafika v Praze 1800-1830 a Josef Bergler, Prague 2007, pp. 76–83.
 • Památník, kámen, skála. K jednomu motivu na hranici přírody a umění z doby kolem roku 1800 [Monument, rock, rockface. A motif on the borderline between nature and art from the period around 1800], in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Prague 2006, pp. 295–302.
 • Parky – sentimentální oázy [Parks - Sentimental Oases], in: Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně. Sbírka Patrika Šimona (kat. exhib.), Olomouc 2004, pp. 149–156.
 • Památníky a pomníky [Monuments and Memorials], in: Roman Prahl (a kol.), Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1830, Prague 2004, pp. 236–244.
 • Les premières recherches de Vincenc Kramář en histoire de l´art: entre architecture gothique et théorie de l´art [Vincenc Kramář's First Research in Art History: Between Gothic Architecture and Art Theory.], in: Jana Claverie – Hélène Klein – Vojtěch Lahoda – Olga Uhrová (edd.), Vincenc Kramář, un théoricien du cubisme à Prague, Paris 2002, pp. 140–146.

Articles

 • ´Whence come these terrible images...´How 19th century Bohemia began to show an interest in folk art and popular imgery, Umění/Art, 64, 2016, 497–515.
 • Realismus, alegorie a malba. Hipolyt Soběslav Pinkas v AJG [Realism, Allegory, and Painting: Hipolyt Soběslav Pinkas in the AJG], Art and antiques, 2016, 12+1, p. 111.
 • Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky, Epigraphica et Sepulcralia, 6, 2015, pp. 413–424.
 • Akademik mezi divochy. Gottfried Lindauer v Plzni [An Academic Among Savages: Gottfried Lindauer in Plzeň], Art and Antiques, 14, 2015, 7–8, pp. 16–22
 • The Sacred Image in Bohemia in the first third of the 19th Century, Umění/Art, 62, 2014, 6, pp. 529–551.
 • Handwerklicher Hintergrund und Perspektiven akademischer Studien. Zum Frühwerk Joseph Führichs in Böhmen, RIHA Journal 2013, pp. 1–34. www.riha-journal.org
 • Holy Image of the Early 19th Century: Incentives and Reception, sborník mezinárodního kongresu dějin umění CIHA 2012, Nürnberg 2013.
 • Rodinná kronika rodiny Führichů [Family Chronicle of the Führich Family], Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia 17, Liberec 2012, pp. 71–81.
 • „Čeští“ nazaréni v Itálii ve 20. letech 19. století: František Tkadlík a Josef Führich [The „Czech“ Nazarenes in Italy in the 1820s: F. Tkadlík and J. Führich], in: Z. Hojda (ed.), Ach Italia, cara mia! Čechy a Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2012, pp. 442–452.
 • Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu Abelovy smrti od Františka Tkadlíka  [Frantricide as a subject of early 19th century: a Painting of the Death of Abel by F. Tkadlík], in: Lucie Peisertová /ed./, Zločin a trest v české kultuře 19. století, sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2011, pp. 308–320.
 • Zázemí řemesla a perspektivy akademických studií. K ranému dílu Josefa Führicha v Čechách [A Background in Crafts and the Perspective of Academic Studies: On the Early Works of Joseph Führich in Bohemia], Umění/Art LIX, 2011, pp. 20–39.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Co-organizer of the conference Art and Traditions /The "High" and "Low" in the Visual Arts (AKC Prague, November 26–27 2015) and an international workshop on nazarenism: Local Roots – European Connections (Regional Gallery Liberec, September 10–11, 2014)
 • Co-editor (from 2011) and Editor-in-Chief (from 2017) of Umění/Art journal
 • Local editor of RIHA Journal (www.riha-journal.org) (from 2009)
 • Co-organizer of the interdisciplinary conferences in Pilsen (from 2009)
 • Author of the exhibitions: Cirkus pictus: The World of Cirque in the Czech Art from 1800 to 1950 (Gallery of Fine Arts in Cheb); Joseph Führich: from Chrastava to Vienna (Regional Gallery Liberec – National Gallery Prague) and co-author of exhibitions: František Tkadlík 1786–1840 (OGL 2017); Not A Single Snake in Sight (OG Liberec 2017), Rembrandt´s Tram: Cubism, Tradition and the „Other“ Art (ZčG Plzeň 2015)

František Tkadlík 1786-1840

Not a Single Snake in Sight: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Rembrandt´s Tram. Cubism, Tradition, and ‘Other’ Art

<em class="default-language">Konference Local Roots - European Connections (OGL 2014)</em>

ÚDU na Facebooku