Pavel Vlček

Nahoru Contact

Prof. PhDr. Pavel Vlček
Department of Early Modern Art, room. no. 101
A Institute of Art History ASCR, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E vlcek.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 548

Nahoru Personal profile

2010 Professor at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

2002 Associate Professor at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

1992– the present Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic and Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

1988–1992 Department of historical construction surveys, State Institute for the Reconstruction of Listed Towns and Buildings (Czech acronym SÚRPMO), Prague

1987 Prague Centre for Monument Conservation, Prague; State Restoration Workshops, Prague

1975–1987 Prague City Museum; Regional Centre for Monument Conservation and Nature Conservation, Ústí nad Labem; Regional Museum, Teplice

1974 PhDr., Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

1968–1974 Art history – history, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

Architecture of antiquity, the Renaissance, the Baroque, and the 19th century, historical typology

Nahoru Current projects

 • Involvement in the Project: Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století [A Transformation of Rural Architecture with Emphasis on the Development of the 19th and 20th Centuries], NAKI DG16P02H02H023, 2016–2020 (together with Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering)

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

Books, editorial work

 • Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí [St. Lawrence Church in Jablonné v Podještědí.], Praha 2014.
 • Umělecké památky Prahy. Velká Praha A-L [Artistic heritage sites in Prague. Greater Prague. A - L.], Praha 2012.
 • Encyklopedie českých zámků [Encyclopaedia of Czech Castles], Prague 1994, 1996, 1997, 2004, 2006
 • Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov [The Artistic Heritage of Prague – The Old Town and Josefov], Prague 1996
 • Encyklopedie českých klášterů [Encyclopaedia of Czech Monasteries], Prague 1997, 20022 (together with P. Sommer and D. Foltýn)
 • Praha 1610–1700, Prague 1998
 • Ilustrovaná encyklopedie českých zámků [Illustrated Encyclopaedia of Czech Castles], Prague 19991, 20012
 • Umělecké památky Prahy, Malá Strana [The Artistic Heritage of Prague, the Lesser Town], Prague 1999
 • Umělecké památky Prahy, Hradčany a Pražský hrad [The Artistic Heritage of Prague, Hradčany and Prague Castle], Prague 2000
 • Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách [Encyclopaedia of Architects, Master-Builders, Masons, and Stonecutters in the Czech Lands], Prague 2004

Chapters in books

 • Špitál v Kuksu jako památkářský problém, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková  – Dalibor Prix (eds.),  Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 617–625.
 • [Chapters], in: Petr Krajči – Radomíra Sedláková (eds.), Slavné pražské vily. Sto a jeden dům s příběhem, Praha 2012.
 • Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Praha 7, Praha 2011.
 • Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011.
 • Renesanční kostely, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds.), Umění české reformace (1380 - 1620), Praha 2010, s. 245–259.
 • [Entries], in: Biografický slovník českých zemí. Sešit 12. D-Die, Praha 2009.
 • Architekt František Škabrout (1858–1899), in: Mojca Jenko, Monika Pemič (eds.), Od Narodnego doma do Narodne galerije, Ljubljana 2009, s. 49–56.
 • Petr Ulrich (ed.), Slavné stavby Prahy 6, Praha 2009, s. 15–33.
 • Carlo Lurago a vojenské stavby 17. století v Praze [Carlo Lurago and military buildings in 17th-century Prague], Staletá Praha XVII, 1987, pp. 121–45
 • Stavitel Kryštof Dientzenhofer [Christoph Dientzenhofer, master builder], in: Historická architektura. Věda - výzkum – praxe [Historical Architecture. Science – Research – Practice], Prague 1995, pp. 201–12

Articles

 • Vrcholně barokní fara v Žebnici a typologie farních budov z druhé poloviny 18. století, Památky západních Čech. Studie a zprávy 3, 2013, s. 33–46.
 • St. Peter und Paul-Kirche in Kralovice und Bonifaz Wolmut?, Studia Rudolphina 2011, s. 25–38.
 • Práce na soupisu pražských památek, Zprávy památkové péče 70, 2010, s. 56.
 • Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lucas von Hildebradt. Zur Problematik des Guarinismus in Mitteleuropa, Umění/Art LII, 2004, 310 ff.
 • František Maxmilián Kaňka, Umění/Art XL, 1992, pp. 180–227 (together with Pavel Zahradník)
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • First prize of the Czech Literary Fund for 1999 for Umělecké památky Prahy [The Artistic Heritage of Prague]
 • Prize of the Dictionary of the Year for 2005 for Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách [Encyclopaedia of Architects, Master-Builders, Masons, and Stonecutters in the Czech Lands]
ÚDU na Facebooku