Matěj Kruntorád

Nahoru Contact

Mgr. Matěj Kruntorád
Department of Topography, Brno
A Veveří 97, 602 00 Brno (entrance from Resslova Street)
kruntorad.at.udu.cas.cz

Nahoru Personal profile

since 2018 IAH CAS, Department of Topography, Brno 
since 2012 National Heritage Institute, Regional Office in Brno, Department of Research and Documentation 
since 2011 Theory and History of Art, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (PhD.) 
2008 – 2011 art history, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Mgr.) 
2005 – 2008 art history, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Bc.)

Nahoru Research interests

history and theory of heritage and its restoration, medieval sculpture, heritage research, art in the public space after 1950, topography

Nahoru Current projects

 • Artistic Monuments of Moravia and Silesia, vol. IV (R/Ž)

Nahoru Selected bibliography

Chapters in books

 • Restaurování díla Mistra Pavla z Levoče bratry Kotrby, in: Mária Novotná (ed.), Majster Pavol z Levoče a jeho doba, Levoča 2018, pp. 101–111.
 • Kopie a faksimile děl Mistra Pavla z Levoče a jejich funkce / Copies and facsimiles of the works of Master Paul of Levoča and their functions, in: Dušan Buran (ed.), Originál & kópia v múzeu: zborník zo seminára a diskuzného fóra / Original & Copy in the Museum: Proceeding of the Conference and Discussion Forum, Bratislava 2015, pp. 3–18.
 • [Hesla], in: Lenka Kalábová – Michal Konečný (eds.), Dlouhá cesta za krásou, Průvodce výstavou na hradě Pernštejně, Kroměříž 2014.

Articles

 • Hospodářský dvůr v Alinkově ve světle výsledků stavebně-historického průzkumu, Jižní Morava, 54, 2018, pp. 241–265. (with J. Malaníková)
 • "Já mám pouze jedno přání, totiž, aby náš kostel byl opravdu krásný." Renovace kostela sv. Vavřince v Olešnici, Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela, 19, 2017, pp. 46–63.
 • Z průzkumů domů jihomoravských měst a městeček, Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela, 18, 2016, pp. 125–133. (with L. Šabatová)
 • Zámek Hajany a jeho stavební vývoj, Průzkumy památek, 22, 2015, nr. 1, pp. 120–132.
 • Originál a faksimile Olivetské hory v Olomouci, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy, 304, 2012, pp. 18–27.
 • Torzo Ukřižovaného z Polné, Opuscula historiae atrium, 61, 2012, nr. 1, pp. 50–57.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • člen redakce internetového webu artalk.cz (od roku 2009)
ÚDU na Facebooku