Martina Hrabová

Nahoru Contact

Mgr. Martina Hrabová, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Prague 1, Room No: 208
T +420 221 183 515

Nahoru Personal profile


Since 2017
– Institute of Art History, CAS
2016 Sri Aurobindo Archives, Pondicherry, India, research stay
2010–2016 Doctoral studies, Institute of Art history, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Ph.D.
2013 French Government Fellowship, Fondation Le Corbusier, Paris, research stay
2013 School of Architecture, University of Texas at Austin, study visit
2012–2013 Fulbright Visiting scholar at the Institute of Fine Arts, NYU, New York
2011–2013 GAUK, series of research stays mainly in Paris, Fondation Le Corbusier.
2009–2011 National Heritage Insitute, Guarantor of the Prague Reservation Area
2008 Département de l’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Université de Bourgogne, Dijon, one-semester fellowship
2004–2010 Graduate studies, Institute of Art history, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

History and theory of modern architecture; International Avant-garde; Architecture and Photography; Media; Architecture and Sociology; Transnational Networks

Nahoru Current projects

In the backstage of the atelier: the new findings about the organisation of Le Corbusier's work. Postdoctoral project, IAH CAS

Nahoru Selected bibliography

 

Chapters in Books

  • Friedrich Nietzsche a Le Corbusier. Myšlenkové paralely, in: Dagmar Černoušková–Dalibor Chatrný (eds.), Do říše umění vede mnoho bran. Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc., k nedožitým 75. narozeninám, Brno 2018, pp. 92–105.
  • Pension Arosa, in: Hubert Guzik (ed.), Bydlet spolu: kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století, Praha 2017, pp. 116–121.
  • Vila v přestrojení (Villa in disguise. A standard architectural survey of modern architecure), In: Vladislav Razím – Petr Macek (eds.), Zkoumání historických staveb, Praha 2012, pp. 92–94.

Articles

  • Between Ideal and Ideology: the Parallel Worlds of František Sammer, Umění LXIV, No. 2, 2016, pp. 137–166.
  • A Reverse History of Modernism: What Connects Prague to Le Corbusier?, Room One Thousand, No. 2, Berkeley, Spring 2014, pp. 64–80.
  • Le Corbusier in the services of the Tatra Works in Czechoslovakia, Zlatý Řez, No. 35, Spring 2013, pp. 50–57.
  • Studium či návštěva? Karel Hannauer jako zprostředkovatel zahraničních vlivů na českou avantgardní architekturu (Student or Visitor? Architect Karel Hannauer: A Bridge between Foreign and Czech Avant-Garde Architecture), Umění LX, No. 3–4, 2012, pp. 303–311.
  • Gramatika krásy: Práce Ludwiga Miese van der Rohe pro Brno a Barcelonu (Grammar of Beauty: Works of Ludwig Mies van der Rohe for Brno and Barcelona), Architekt, No. 1, 2012, pp. 58–68.
  • Zapomenutá funkcionalistická vila architekta Karla Hannauera (Forgotten Functionalist Villa of the Architect Karel  Hannauer), Průzkumy památek, No. 1, 2009, pp. 128–141.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

ÚDU na Facebooku