Markéta Svobodová

Nahoru Contact

Mgr. Markéta Svobodová, PhD., née Večeřáková
Department of Topography, room no. 102
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E marketa.svobodova.at.seznam.cz
T +420 221 183 598
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2006 – 2009 Junior grant from the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Osobnost a dílo architekta Františka Kalivody (1913-1971) v kontextu evropské avantgardy [The personality and work of the architect František Kalivoda (1913-1971) in the context of the European avant-garde]

2002 – 2005 Grant project of the Czech Science Foundation: Čeští a slovenští studenti na Bauhausu [Czech and Slovak students at the Bauhaus]

2001 – 2007 Docotral studies, Faculty of Arts, Charles University, Olomouc, (2002-2004 maternity leave), PhD.

1991 – 1996 Theory and history of the visual arts, Faculty of Arts, Charles University, Olomouc

Nahoru Research interests

Culture of the 19th-21st centuries

Nahoru Current projects

 • Involvement in the Project: Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století [A Transformation of Rural Architecture with Emphasis on the Development of the 19th and 20th Centuries], NAKI DG16P02H02H023, 2016–2020 (together with Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering)
 • Entries in: Umělecké památky Moravy a Slezska, 4. díl [The Artistic Heritage of Moravia and Silvia 4. volume]
 • Entries in: Databáze divadelní architektury [Database of Theatre Architecture](2009) - www. theatre-architecture.eu

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books

 • Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny [Crematorium in the process of secularisation in the Czech lands in the 20th century. Ideological, construction and typological changes.], Praha 2013

Chapters in books

 • Proti -ismům / mezi racionalitou a expresí. Vlastislav Hofman architekt / Against -isms / between rationality and expression. Vlastislav Hofman, architekt, in: Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci / A Tribute to Invention, Ostrava 2017, pp. 43–55.
 • [Entries], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha M-Ž [The Artistic Heritage of Prague. Greater Prague], Praha 2017.
 • Zdeněk Rossmann – virtuálním architektem v době hospodářské krize [Zdeněk Rossmann - a virtual architect in the time of economic crisis.], in: Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (eds.), Zdeněk Rossmann / Horizonty modernismu, Brno 2015, pp. 96–117.
 • Masarykova chata na Šerlichu, Tyršův dům v Praze, Zimní stadion v Praze, Státní stadion v Praze, Městské lázně v Hradci Králové, Sokolovna v Praze na Vinohradech, Sportovní hala v Praze, Plavecký stadion v Praze Podolí, Tenisový dvorec v Praze, Rozhledna Bára u Chrudimi [Masaryk cottage on Šerlich; Tyrš house in Prague; Ice stadium in Prague; State stadium in Prague; Municipal bathhouse in Hradec Králové; Vinohrady Sokol centre in Prague; Sports hall in Prague; Swimming stadium in Prague; Tennis courts in Prague; Lookout tower at Chrudim.], in: Švácha, R. (ed.), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha 2012, pp. 124–127, 130–133, 150–153, 154–157, 162–165, 178–181, 204–207, 208–211, 244–247, 314–317.
 • [Entries], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha A-L, Praha 2012.
 • Divadlo Disk [Disk theatre.], in: Švácha, R. (ed.), Sial. Praha 2010, pp. 242-245.
 • Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí [Roškot Theatre.], in: Igor Kovačevič (ed.), Theatre architecture in Central Evrope (kat. exib.), Praha 2010, pp. 352-356.
 • Architektonický vývoj sakrálních staveb Církve československé husitské ve 20. - 40. letech 20. století [Architectural development of religious architecture in 1920s - 1940s.], in: Aleš Filip - Norbert Schmidt (ed.), Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie k sakrální architektuře. Synésis 2, Brno 2009, pp. 84-97.
 • [Entries], in:  Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006.
 • Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu [The history and conceptual content of the architectural type of crematoria in inter-war Czechoslovakia], in: Epigraphica & Sepulcralia II, Prague 2009, pp. 267–287.
 • Architektur, Geschichte und Bedeutung von Masaryks Staatlichem Stadion Strahov, in: Sport-Stätten-Kultur. Historische Sportanlagen und Denkmalpflege. ICOMOS – Hefte des Deutschen National Komitees XXXVIII (together with Miloš Kopřiva), Berlin 2002, pp. 47–53.
 • Fotograf Jindřich (Heinrich) Koch [The photographer Jindřich (Heinrich) Koch], Slovácko XLVII / 2005. Společenskovědní sborník pro Moravsko-Slezské pomezí [A social sciences review for the Moravian-Silesian border region], pp. 311–320.
 • Studentky z Československa na Bauhausu 1919-1933: Výmar – Desava – Berlin [Female students from Czechoslovakia at the Bauhaus 1919-1933: Výmar – Desava – Berlin], in: Žena Umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005 [The female artist at the turn of the 19th and 20th centuries. Proceedings from the international conference held at the Museum of Central Bohemia in Roztoky on 11-12 October 2005], Roztoky u Prahy 2005, pp. 333 – 344.
 • [Entries], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana [The Artistic Heritage of Prague. The Lesser Town], Prague 1999.
 • [Entries], in: Soňa Ryndová – Vladislava Valchářová (ed.), Povolání: architekt(ka) [Profession: Architect (Female)] (exh. cat.), Nová síň, Prague 2003.
 • [Entries], in: Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách [Encyclopaedia of Architects, Master-Builders, Masons, and Stonecutters in the Czech Lands], Academia Prague 2004.
 • [Entries], in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky [New Encyclopaedia of Czech Visual Art. Supplement](ed. Anděla Horová), Academia Prague 2006.

Articles

 • František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno, Umění LXII, 2014, č. 2, s. 141–153.
 • „Mein lieber Ka“. Letters from László Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933–1946, Umění LXII, 2014, č. 2, s. 154–160.
 • Užitá typografie a knižní grafika v díle architekta Františka Kalivody [Applied typography and book graphics in the work of the architect František Kalivoda.], Umění LIX, 2011, č. 5, s. 426-436.
 • Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu [Czechoslovak Students of Architecture at the Bauhaus], Umění/Art LIV, 2006, no. 5, pp. 406-419.
 • Když se led proboří…Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století [When the Ice Breaks... Spas, Baths and Swimming Pools in Czech Architecture of the 19th and 20th Centuries], Umění/Art XLVIII, 2000 [2001], no. 5, pp. 351–368.
 • Změny liturgického prostoru v pražské meziválečné sakrální architektuře [Changes in Liturgical Space in Prague inter-war Sacral Architecture], Umění/Art XLVI, 1998 (published 1999), no. 6, pp. 548–558.
 • Krematoria v české architektuře 10.-30. let 20. století. Jejich historie, architektura a ideový obsah [Crematoria in Czech Architecture, 1910-1939. Their History, Architecture and Conceptual Content], Umění/Art XLV, 1997, no. 1, pp. 72–92.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

Collaboration with the periodicals Umění a řemesla, Architekt, Stavba, A2, Literární noviny.

ÚDU na Facebooku