Mahulena Nešlehová

Nahoru Contact

PhDr. Mahulena Nešlehová
Department of Art in the 19th to 21st Centuries, room no.101
A Institute of Art History ASCR, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E neslehova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 548

Nahoru Personal profile

1992 – Senior researcher, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
1991 – 1992 Researcher, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
1989 –
Member, Czechoslovak Section (now Czech Section), International Art Critics Association
1975 – 1985
External collaborator, National Gallery and Institute for Art Theory and Art History of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
1968 – 1975 Research assistant, National Gallery, Prague 1975 PhDr., Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Prague
1968 – 1974 Studies in art history and aesthetics, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Prague
1962 – 1966 Studies in art education and Russian language, Faculty of Education, Charles University, Prague

Nahoru Research interests

History and theory of modern Czech art in the European context – in particular the second half of the 20th century

Nahoru Current projects

 • Exhibition and monograph Reality surpasses fiction. Assemblage as a creative principle in the Czech art of the second half of the 20th century. In continuation of the exhibition in Dům pánů z Kunštátu, Brno (9.9 – 14.11. 2010).
 • Retrospective exhibition of Pavel Nesleha (1937 – 2003), planned for 2018
 • Exhibition of Vlastislav Hofman (1884 – 1964), planned for 2017
 • Exhibition and monograph The hypnotist of modern painting: Bohumil Kubišta and the unrest of the early European Avant-garde

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books

 • Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci / A Tribute to Invention, Ostrava 2017.
 • Bohumil Kubišta grafika [Bohumil Kubišta Prints], Prague 2014
 • Jan Koblasa grafika Prints, Prague 2014
 • Jan Koblasa grafika - hlubotisky, intaglio - prints, Prague 2010
 • Demartini, Prague 2010 (co-edithor P. Wittlich)
 • Vlastislav Hofman, Praha 2004 (co-authors Rostislav Švácha, Jiří Hilmera). (English version 2005).
 • Jan Koblasa, Praha 2002 (also available in German).
 • Poselství jiného výrazu. Pojetí „informelu“ v českém umění 50. a první poloviny 60. let [A Message with a Different Expression. The concept of the "informal" in Czech art in the 1950s and early 1960s], ARTetFACT, Praha 1997.
 • Bohumil Kubišta, Praha 1984 (2nd edition 1993).

Edited compilations

 • Les beaux-arts tchèques des années soixante, in: M. Wellner-Pospisil et J-G. Páleníček (edd.), Culture tchèque des années 60, Paris 2007, pp. 209–258.
 • Impulses of Futurism and Czech Art, in: Günter Berghaus (ed.), International Futurism in Arts and Literature, Berlin – New York 2000, pp. 122–143.

Book chapters

 • Architektonické řešení sakrálního prostoru malíře Jiřího Valenty [Architectural designs for sacred space by the painter Jiří Valenta.], in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary - formy - ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 45–51.
 • Hugo Demartini, in: Lenka Pastýříková (ed.), Hugo Demartini 1931 2010, ... a měl rád ženy, Praha 2013, s. 9–10.
 • Rok 1912 v díle Bohumila Kubišty [The year 1912 in the work of Bohumil Kubišta.], in: Otto Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha 2012, s. 128–136.
 • Poznámka k fotografickým cyklům [A note on the photographic series.], in: Petr Wittlich (ed.), Pavel Nešleha. Stopy síly / Traces of force. Fotografie z let 1971 – 2002 / The photographs from 1971 2002, Praha 2012, s. 91–94.
 • Epos o Gilgamešovi v pojetí sochaře Jana Koblasy [The Epic of Gilgamesh as interpreted by sculptor Jan Koblasa.], in: Marie Rakušanová (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 18–32
 • Informelní projevy [Informel features.], in: Rostislav Švácha - Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 1958–2000, pp. 123-141.
 • Racionální a přeludná obrazivost [Rational and illusionary fantasy.], in: Rostislav Švácha - Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 1958–2000, pp. 179–197.
 • Umění kresby [The art of drawing.], in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2, 1958–2000, pp. 597–625.
 • Mezi meditací a expresí. Podněty arte povera, redukce výtvarných prostředků a dynamika výrazu [Between meditation and expression. Stimuli of arte povera, reduction of artistic means, and dynamics of expression.], in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2, 1958–2000, pp. 627–647.
 • Různost realistického zobrazení, objekty a enviromenty [The difference of realistic depiction, objects and environments.], in: Rostislav Švácha - Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2, 1958–2000, pp. 649–667.
 • Pozice skupiny Zaostalí forever [The position of the Zaostalí forever group], in: Zaostalí forever, Praha 2007, pp. 65–70, 78–89.
 • Nová řeč – nové významy [New language – new meanings], in: Robert Piesen, Praha 2001, pp. 91–105.

Journal articles

 • Koblasův mnohohlas [Koblasa´s polyphony.], Ateliér 25, 2012, s. 1.
 • Objevná výstava Jaroslava Laciny [A revealing exhibition of Jaroslav Lacina.], Ateliér 25, 2012, s. 12.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

Curator of a number of exhibitions, including: Zaostalí Forever, (Praha 2007); Vlastislav Hofman, (Praha 2004); Jiří Valenta, (Praha 1995, Bochum 1996), Bohumil Kubišta, (Praha 1993); Český informel, (Praha 1991); 2006 Prize of the Czech Association of Art Historians, 1984 Honorary mention from the Odeon publishing house for monograph on the painter Bohumil Kubišta

<em class="default-language">Pocta Aleši Veselému. Bez začátku, bez konce. Museum Kampa, Praha 2. 2. - 28. 2. 2016.</em>

<em class="default-language">Informel a jeho přesahy. GVU v Chebu, 21. 1. - 29. 3. 2015</em>

Bohumil Kubišta – Prints

<em class="default-language">Pavel Nešleha. Možnosti zobrazení. Galerie VŠUP, Praha 2013</em>

ÚDU na Facebooku