Ludmila Hůrková

Nahoru Contact

Mgr. Ludmila Hůrková
Department of Topography, room no. 103
A Institute of Art History ASCR, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E hurkova.at.udu.cas.cz
T+420 221 183 365

Nahoru Personal profile

2011 – present Doctoral studies – Architecture and Urbanism (Field of Studies: History of Architecture and Care for Historical Monuments), Faculty of Architecture (Czech Technical University, ČVUT), Prague
2008 – present work fellow of the project - Theatre Architecture in Central Europe (TACE)
2004 – present Art History Institute of the Academy of Sciences in the Czech Republic (AV ČR), Prague
1992 – 1999 study field – Theory and History of Arts, Filosophical Faculty of the Palacký University, Olomouc

Nahoru Current projects

 • Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století [A Transformation of Rural Architecture with Emphasis on the Development of the 19th and 20th Centuries], NAKI DG16P02H02H023, 2016–2020 (together with Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering)
 • Umělecké památky Moravy a Slezska [The Artistic Heritage of Moravia and Silesia]
 • SGS ČVUT, Research of Czech villages in Romanian Banat
 • SGS ČVUT, Social Rise and Fall and its Reflection in Architecture, SGS12/203/OHK1/3T/15, European Social Fund, Study mission while appraising monumental potential of Prague, r.no. CZ.2.17/3.1.00/36329, Prague - Adaptability (OPPA) - lecturer (co-solver of the grant)
 • Database of Theatre Architecture (2009) - www. theatre-architecture.eu

Nahoru Selected bibliography

Bibliography since 1993 (ASEP)

CHAPTERS IN BOOKS

 • [Entries], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha M-Ž [The Artistic Heritage of Prague. Greater Prague], Praha 2017.
 • Dům se sloupovou podsíní v Ropici [House with a Column Arcade in Ropice] (co-author Klára Mezihoráková), in: Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví [The Artistic Heritage of the Duchy of Teschen], Praha 2016, s. 179–191.
 • [Entries], in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby v Praze – Troji [Famous Buildings in Prague – Troja], Prague 2014.
 • [Entries], in: Rostislav Švácha – Michal Kohout (eds.), Česká republika – moderní architektura- Čechy [The Czech Republic – Modern Architecture - Bohemia], Prague 2014.
 • Jan Patočka a hledání přirozeného světa v architektuře šedesátých let [Jan Patočka and the Search for Natural World in Architecture of the Sixties], in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary – formy – ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury [Shapes – Forms – Ideas. Studies and Essays about the History and Theory of Architecture], Prague 2013, p. 201–215.
 • Pre-Sial and an Attempt to Humanise Architecture, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Liberec Association of Engineers and Architects. 1958-1990: Czech Architecture against the Stream, Prague, Olomouc 2012, p. 16-39.
 • Univerzitní areál Albertov, Vinohradská sokolovna, Poliklinika na Karlově náměstí, Dům Černý pivovar [University Campus Albertov, Sokol house in Vinohrady, Medical Centre at Karlovo náměstí, The house Černý pivovar], in: Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2 [Famous Buildings in Prague 2], Praha 2011, p. 200-203, 230-233, 237-244.
 • Pre-Sial a pokus o zlidštění architektury [Pre-Sial and an Attempt to Humanise Architecture], in: Rostislav Švácha (ed.), Sial, Praha 2010, p. 8-35.
 • Městské divadlo Kladno, Krušnohorské divadlo Teplice, Městské divadlo Most [Municipal Theatre in Kladno, Theatre of Ore Mountains in Teplice, Municipal Theatre in Most], in: Igor Kovačevič (ed.), Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe, Prague 2010, p. 296-301, 316-321, 444-449.
 • Kde budeme žít zítra [Where we will live tomorrow] (with Rostislav Švácha), in: Vít Havránek (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let [Action, Word, Movement, Space: Experiments within Art of the Sixties], Prague 1999, p. 114-145.

ARTICLES

 • Texty Karla Hubáčka a Miroslava Masáka z počátku skupiny SIAL [Texts of Karel Hubáček and Miroslav Masák from the beginnings of the group SIAL], Umění XLVII, 1999, p. 113–121.
 • Hermann Muthesius a vila v Litoměřicích [Hermann Muthesius and the villa in Litoměřice], Architekt 2008, p. 4, p. 84.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Cena nakladatelství Academia za "nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2017" dvojsvazkové knize Umělecké památky Prahy. Velká Praha M/Ž, ed. Dalibor Prix (uděleno editorovi a kolektivu autorů)
 • Kurátorka výstavy Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku, Zlín, 14/15 Baťův institut, 1. 10. – 31. 10. 2018
ÚDU na Facebooku