Lenka Panušková

Nahoru Contact

Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.
Department of Medieval Art, room no. 209
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E  panuskova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 507
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

September 2018 James Marrow Travel Grant, Fitzwilliam Musem, Cambridge
March – June 2016 Centre for Medieval and Early Modern Studies, University of Kent, Canterbury (visiting scholar)
2014 – 2015
– lecture series Srovnávací ikonografie Východu a Západu (Comparative Iconography of East and West), UDU FF UK (with Hana Hlaváčková)
2011
– Moritz Csáky Stipendium, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
2011 – the present
external lecturer, Department of English Language and ELT Methodology, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
2010
Universität Trier (DAAD Scholarship)
2009 – the present
Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
2007 – 2008
Universität Konstanz (Herbert-Quandt-Stiftung)
2005 – 2009
Doctoral studies at the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
2001 – 2005
History of art and culture, Faculty of Arts, Trnava University, Slovakia

Nahoru Research interests

Early medieval book illumination, especially Anglo-Saxon, iconography of medieval art, astronomical and astrological manuscripts, female piety in the Middle Ages

Nahoru Current projects

 • Reflecting Jerusalem in Medieval Czech Lands (Czech Science Foundation, 19-12859S), head of the project

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

BOOKS, EDITORIAL WORK

 • Lenka Panušková (ed.), The Velislav Bible: Finest Picture-Bible of teh Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Amsterdam University Press 2018.

CHAPTERS IN BOOKS

 • The Books of Genesis and Exodua in the Picture Bibles: Looking for an Audience, in: eadem (ed.), The Velislav Bible: Finest Picture-Bible of teh Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Amsterdam University Press 2018, pp. 87–140.
 • Die Vorliebe König Wenzels IV. für Astronomie und Astrologie. Was steht hinter den Diagrammen des Codex Clm 826?, in: Milada Studničková – Maria Theisen (eds.), Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375–1450), Prague 2018, pp. 82–97.
 • Die astrologischen Handschriften Wenzels IV. als Medium der Herrscherlegitimation, in: Martin Bauch – Julia Burkhardt – Tomáš Gaudek – Václav Žůrek (eds.), Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln – Weimar – Wien 2017, pp. 305–324
 • Obraz priestoru a času v anglosaskej knižnej maľbe: Príklad Tiberiovho žaltára (Cotton Tiberius C. VI) a žaltára pre opátstvo Bury St. Edmunds (Vat. Reg. Lat. 12) [The Image of Space and Time in the Anglo-Saxon book painting: Example of Tiberius and Bury St. Edmund Psalters], in: Jan Chlíbec - Zoë Opačić (edd.), Setkávání: Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Prague 2015, pp. 318–332.
 • Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters, in: Martina Maříková - Christian Zschieschang (edd.), Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Osteuropa, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, pp. 99–118.
 • Zlatnictví, klenoty, relikviáře [Goldsmithery, jewellery, reliquaries.], in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Prague 2014, pp. 543-546 and 551-558 (with Klára Benešovská).
 • Ikonografie planet [The Iconography of Planets.], in: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách III. Středověká pojednání o souhvězdích. Traktát o uspořádání stálic na nebi v rukopise Praha, NK XXVI A 3, Prague 2013, pp. 257–293.
 • Michael Scotus Liber de signis et imaginibus celi in Codex Cusanus 207: Eine kunsthistorische Analyse [Michael Scot´s Liber de signis et imaginibus celi im Codex Cusanus 207. An iconographical case study.], in: Rudolf Simek (ed.), Johannes von Gmunden: Zwischen Astronomie und Astrologie (= Studia Medievalia Septentrionalia, Bd. 22), Wien 2012, pp. 151–160.
 • Velislavova biblia v typologických vzťahoch: Úvaha o obsahu rukopisu a jeho konceptorovi [The Velislav Bible in typological affinities. Reflection of content and its conceptor.], in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (edd.), V zajetí středověku: Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Prague 2011, pp. 53–60.
 • Codex Cusanus 207, [catal. entr.], in: Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, Prague 2010, pp. 326–337.
 • Codex Cusanus 208, [catal. entr.], in: Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, Prague 2010, pp. 338–345.
 • "Boh sa neustále zaoberá geometriou." Svet ako dokonalé architektonické dielo a jeho Stvoriteľ ["God is constantly concerned with geometry." The world as a perfect work of architecture and its Creator], in: Kateřina Horníčková - Michal Šroněk (edd.), Žena ve člunu: Sborník Hany J. Hlaváčkové [Woman in a Boat: A Festschrift for Hana J. Hlaváčková], Prague 2007, pp. 239–253.
 • Mária Egyptská a jej postavenie v stredoeurópskom kontexte [Mary of Egypt and her status in a Central European context], in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26.-27. októbra 2006 [Art in Slovakia in Historical and Cultural Contexts. Proceedings from the conference held in Trnava on 26-27 October 2006.], Trnava 2007, pp. 131–137.

Articles

 • Gott mit Zirkel und Waage: Trinitätsdogma in Eadwig-Evangeliar [God with compasses and scales. The Trinitarian doctrine in the Eadwig Gospel.], Umění, 57, Nr. 6, pp. 518–536.
 • Die Velislav-Bibel in neuem Licht, Umění, 56, 2008, Nr. 2, pp. 106–118.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • co-organizer of the international workshop (Trans)Missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers, 25–26 September 2017
 • author of the exhibition  "30 let bez Krásy" [30 Years Without Krása], Window Gallery, IAH CAS, March - October 2015
 • co-organizer of the series of lecture "Middle Ages in Motion"
 • invited lecture: Mühlenallegorie in Bild und Wort, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, June 2013
 • co-organizer of the international conference Královský dvůr a město [Royal Court and the City], Prague, IAH CAS, Academic conference centre, 3th - 5th February 2011
ÚDU na Facebooku