Kristina Uhlíková

Nahoru Contact

Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D.
Department of Documentation, room no. 214
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E uhlikova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 518

Nahoru Personal profile

2002 – 2009 Institute of Art History, Faculty of Arts, Charles University in Prague (Ph.D.)

1992 – 1999 History and theory of visual art and archive studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, (Mgr.)

Nahoru Research interests

Cultural history of the Czech lands in the 20th century, history of preservation of monuments and historiography of art history

Nahoru Current projects

 • Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz, Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, díl I., Město Litoměřice, Edice rukopisu.

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

Books, editorial work

 • Karel Friedrich Kühn, Verzeichnis der Kunstgeschichtlichen und Historischen Denkmale im Landkreis Friedland. Edice nedokončeného rukopisu [Karl Friedrich Kühn: A Register of Art-Historical and Historical Heritage Sites in the Friedland District. Transcription of an unfinished manuscript], Praha 2013.
 • Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (18781939) [Zdeněk Wirth, the first two periods of life (1878 – 1939).], Praha 2010.
 • Zdeněk Wirth pohledem naší doby [Zdeněk Wirth in contemporary view.], Praha 2010. (co-editor Jiří Roháček)
 • Jan Valchář, Josef Soukup, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Ledeč nad Sázavou [Inventory of the historical and artistic heritage of the administrative district of Ledeč. Edited version of an unfinished manuscript.], Praha 2010. (co-editor Jan Sommer)
 • Kristina Kaplanová, Štěpán Vácha, Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě [Cathedral of St. Lawrence in Vysoké Mýto], Vysoké Mýto 2001.
 • Národní kulturní komise 1947–1951 [National Cultural Committee, 1947 -1951], Praha 2004.

Chapters in books

 • Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce. [Negotiations on the claims of the Czechoslovak Republic for artworks from Austrian collections after the First World War.] In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.–20. dubna 2013 v Jičíně. Semily 2013, s. 446-457.
 • Denkmalpflege und nationales Kulturerbe: die Nationalisierung der Denkmäler in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg [Conservation of Monuments and National Cultural Heritage: the Nationalisation of Monuments in Czechoslovakia after World War II], in: Robert Born, Alena Janatková, Adam S. Labuda (edd.), Die Kunsthistoriographien in Ostmiteleuropa und der nationale Diskurs, Berlin 2004, s. 435–447.

Article

 • Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny [Quandaries over artistic materials confiscated from the property of the former Austro-Hungarian royal family.], Zprávy památkové péče 74, 2014, č. 4, s. 283–292.
 • Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce; 1. část; Období 1945–1947 [Josef Scheybal and his part in the confiscation of movables from the properties of German nationals after the Second World War. 1st part 1945-1947.], Fontes Nissae XV, 2014, č. 2, s. 2–13.
 • Zapojení německy píšících badatelů do dvou projektů soupisů památek v českých zemích [Involvement of the German writing researchers into the two projects of inventories of the art sights in the Czech lands.], Práce z dějin Akademie věd 5, 2013, č. 1, s. 25–46.
 • Historik umění Zdeněk Wirth (1878 - 1961) [The art historian Zdeněk Wirth (1878 - 1961).], Monument revue 1, 2012, č. 1, s. 34-35.
 • První publikované uměleckohistorické topografie v Čechách [The first published art historical topographies in Bohemia.], Zprávy památkové péče 70, 2010, s. 44–48.
 • Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl – Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky [Zdeněk Wirth and topography of monuments. Part 2.], Zprávy památkové péče LXVIII, 2008, s. 233–237.
 • Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl – Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou [Zdeněk Wirth and topography of monuments. Part 1.], Zprávy památkové péče LXVIII, 2008, s. 145–151.
 • Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945 – 1958 [Protection of sacral monuments in Czech lands in 1945 - 1958], Zprávy památkové péče LXV, 2005, č. 4, s. 335–343.

 

more
ÚDU na Facebooku