Kateřina Dolejší

Nahoru Contact

Mgr. Kateřina Dolejší (Mlčáková), Ph.D.
Department of Topography, (entry Resslova street)
A Institute of Art History ASCR, Veveří 97, 602 00 Brno, Czech Republic 
E dolejsi.at.iach.cz; dolejsi.at.udu.cas.cz
T +420 532 290 264
F +420 532 290 264

Nahoru Personal profile

2004 – 2014 Ph.D. studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
2003present Institute of Art History, CAS, Brno
1999 – 2002
Art history, Masaryk University, Brno, (Bc.)
1996 – 2002 History, Latin language and literature, Masaryk University, Brno, (Mgr.)

Nahoru Research interests

Emblem studies, art history topography (in particular art handicraft), editing Latin sources for art history, old books

Nahoru Current projects

 • Umělecké památky Moravy a Slezska [The Artistic Heritage of Moravia and Silesia]

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

Books

 • Průvodce Olomoucí, umělecké památky města [Guide to Olomouc. Art monuments of Olomouc.], Olomouc 2011. (with Leoš Mlčák and Jakub Potůčk)

 

Chapters in books

 • Nicolaus Avancini (1611–1685), Pietas Victrix (The Victory of the Piety), In: Kateřina Fajtlová – Miroslav Kindl (eds.), Horses in Tutus: Festivities at the Court of Emperor Leopold I, Olomouc 2017, pp. 82–84.
 • Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663 [St. Francis Xavier in the Emblematic Illustrations of a Jesuit Publication in Olomouc from the Year 1663], in: Pavel Štěpánek (ed.), Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích [Saint Francis Xavier and the Jesuit culture in Czech lands], Olomouc 2014, s. 67-75.
 • [Entries], in: Jiří Fiala – Zdeněk Kašpar (eds.), Pamětihodnosti města Olomouce. 1. díl, Olomouc 2013.
 • Arcibiskupské rezidence Hukvaldy, Frýdlant nad Ostravicí a Skalička [Archbishop´s residences Hukvaldy, Frýdlant nad Ostravicí a Skalička.], in: Martina Miláčková (ed.), Arcibiskup Theodor Kohn (1893 - 1904). Neklidný osud talentovaného muže, Olomouc 2012, s.  54-61.
 • K dějinám Olomouckého hradu ve 12. až 16. století [On the history of the Olomouc castle from the 12th - 16th centuries.], in: Ondřej Jakubec (ed.), Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2010, s. 113-130. (with Leoš Mlčák)
 • Oslava sv. Jana Nepomuckého, mučedníka zpovědního tajemství [The celebration of St. John of Nepomuk, the martyr of confessional secret.]. in: Jiří Kroupa – Martina Miláčková – Leoš Mlčák (eds.), Josef Ignác Sadler 1725-1767, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2011, s. 71-74.
 • Zobrazení legendy o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary [The Artistic rendering of the legend of the miraculous victory of Jaroslav of Šternberk over the Tatars.], in: Martin Elbel – Ondřej Jakubec (eds.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města 1/ Úvodní svazek, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2010, s. 107-113. (with Leoš Mlčák)
 • Oslava Jména P. Marie [Celebration of the Name of the Virgin Mary.], in: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka edd., Olomoucké baroko 2/ Výtvarná kultura let 1620-1780, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2010, s. 274-275, kat. č. 116.
 • Soubor desíti emblematických rytin (Výzdoba tisku: Divus Franciscus Xaverius magnus indiarum apostolus…) [Collection of ten emblems graphics. (Decoration of print: Divus Franciscus Xaverius magnus indiarum apostolus...).], in: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko 2/ Výtvarná kultura let 1620-1780, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2010, s. 274-275, kat. č. 242.
 • Dürerovská a flötnerovská inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera [The inspiration from Dürer´s and Flötner´s works in production of bellfounder and tinner Lukáš Gleixner from Jihlava.], in: Petr Kroupa, – Eva Dvořáková (eds.), Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka, Národní památkový ústav v Brně, Brno 2010, s. 97-119.
 • Poznámky k malířské výzdobě šebetovské rezidence v albu hradiského konventuála Dionýse Strausse [Comments on painting decoration of Šebetov residence in the portfolio of the conventual of Hradisko – Dionýs Strauss], in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 507-520. (with Leoš Mlčák)
 • Barokní legenda o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary u Olomouce [The baroque legend of the miraculous victory of Jaroslav of Šternberk over the Tartars near Olomouc], in: Jezuitský konvikt, Olomouc 2002, pp. 253–266.

 

Articles

 • A Dual Triumph. The Triumphal Arch Built by the Jesuits of Olomouc in 1699, Opuscula historiae artium, 16, 2016, 1, pp. 34-54.
 • Klášterní Hradisko a Svatý Kopeček. Premonstrátská stopa v panorámatu Olomouce [Canonry Hradisko and The Holy Hill. Premonstratensian trail in panorama of Olomouc.], in: Památky tvůrci panorámat našich měst. Sborník vydaný při příležitosti Dnů evropského dědictví 2011, Olomouc 9.-11. září 2011, Statutární město Olomouc, Olomouc 2011, s. 30-34. (Text v populárně vědeckém příležitostném tisku.)(Text in the popular scientific occasional printing)
 • Město Olomouc jako antický hrdina [The city of Olomouc as an antique hero.], in: Duše památek: duch barokní Olomouce. Sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti Dnů evropského dědictví 2010, Olomouc, 11.-12. září 2010, Statutární město Olomouc, Olomouc 2010, s. 25-35.
 • Olomoucký barokní malíř Dominik Mayer (1653-1715) [Olomouc Baroque Painter Dominik Mayer (1653-1715)], in: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 298, 2009, s. 3-16. (with Leoš Mlčák)
 • Domus, in qua libri florent. Dům, kde se daří knihám – Denisova č. 21 [A house in which books flourish – Denisova street no. 21], in: Marie Kubešová (ed.), Památky, řemesla a lidová kultura. Sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví v Olomouci 6.–8. 9. 2007 [Monuments, trades and popular culture. Proceedings of a seminar to mark the European Cultural Heritage Days in Olomouc on 6–8 September 2007], Olomouc 2007, pp. 78–93.
 • K dějinám Olomouckého hradu ve 12. až 16. století [On the history of Olomouc Castle in the 12th to the 16th centuries], in: Sborník z konference Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě (Olomouc, 20–22. 11. 2007) [Proceedings of the conference on The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Olomouc, 20-22 November 2007)], with the printers.
 • „Historie jednoho písmenka“ – příspěvek dějin umění k poznávání kulturní tradice a národní identity ["The history of one small letter" – a contribution by art history to a better knowledge of cultural tradition and national identity] , in: Tatiana Sedová (ed.), Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14.–16. 3. 2005 [The social sciences and humanities through the eyes of young people. Proceedings of a meeting in Třešť on 14–16 March 2005], Bratislava 2006, pp. 137–145.
more
ÚDU na Facebooku