Jan Dienstbier

Nahoru Contact

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.
Editor of the Journal Umění/Art, Room no. 210
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
T +420 221 183 507

Nahoru Personal profile

2017present Editor of the Journal Umění/Art
2017–2018 Alfred Bader Scholarship
2016present Lecturer at the Faculty of Humanities, Charles University
2015–2016 Researcher at the Faculty of Humanities, Charles University
2011–2018 Ph.D. studies in Art History, Faculty of Arts Charles University
2011–2014 Independent Consultant in IT
2009–2011 Lecturer at the Technical University in Liberec
2004–2011 Mathematical statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University (Ph.D.)
2001–2010 History, Faculty of Arts Charles University in Prague (Mgr.)
1998–2004 Mathematical Statistics and Probability, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University

Nahoru Research interests

Medieval Mural Painting, Iconography of Medieval Art, Medieval Secular Art

Nahoru Current projects

 • member of the research team of the project "The Image of the Enemy. Visual Manifestations of Anti-Semitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present Day", NAKI II, DG18P02OVV039 (2018–2021)

Nahoru Selected bibliography

Bibliography since 1994 (ASEP)

Books, editorial work

 • Nástěnné malby na kruchtě klarisek a v kostele Božího Těla a Panny Marie v Českém Krumlově, in:  Daniela Rywiková – Roman Lavička (edd.): Ordo et Paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění, Ostrava 2017, pp. 167–184 (with Petr Skalický)
 • Král nebo konvent? Otázky nad ikonografií emauzského typologického cyklu, in: Kateřina Kubínová et al. (edd.): Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, Prague 2017, pp. 128–148.
 • Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (edd.), Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Prague 2016, pp. 125–138.
 • Prostor pro výtvarnou inovaci? Středověké nástěnné malby v městských farních kostelech v českých zemích, in: Jan Hrdina – Kateřina Jíšová (edd.): Městský farní kostel v českých zemích ve středověku (Documenta Pragensia Supplementa, sv. 6), Prague – Dolní Břežany 2015, pp. 293–322.
 • “Applied Arts” in the Church Interiors, in: Aleš Mudra – Michaela Ottová (edd): (Art) without borders. Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250–1550), Prague 2015, pp. 139–171. (with Jan Klípa, Aleš Mudra, and Helena Zápalková)
 • Znovu nalezení objednavatelé? Heraldické památky a malby v Krušnohoří,  in: Michaela Ottová – Aleš Mudra (edd.), Trans Montes, Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Prague 2014, pp. 205–222.

Articles

 • Neidhart’s Pranks and Mural Paintings in Medieval Bohemia, Umění/Art, 65, 2017, pp. 438–459
 • Vain and Transitory Love. Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors, Umění/Art, 65, 2017, pp. 2–25.
 • Nástěnné malby v kostele sv. Havla na Zbraslavi, Památky středních Čech, 30, 2016, 2, pp. 59–64. (with Jan Fiřt)
 • The Image of the Fool in Late Medieval Bohemia, Umění/Art, 64, 2016, pp. 354–370.
 • Zákonitosti klonování vetřelců. Pomníky ve veřejném prostoru coby nástroj PR a marketingu, Bulletin UHS, 2015, 1-2, pp. 8–10.
 • Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století, Umění/Art, 63, 2015, pp. 434–457. (with Ondřej Faktor)
 • Středověké nástěnné malby v suterénu broumovské fary, Průzkumy památek, 22, 2015, 2, pp. 3–18. (with Ondřej Faktor and Jan Royt)
 • Mezi vzpomínkou, exemplem a obrazem. Nástěnné malby v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem, Umění/Art, 60, 2012, pp. 109–126. (with Petr Skalický)
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Membership in scholarly associations: UHS – Czech Association of Art Historians (since 2017 Elected Member of the Committee)
ÚDU na Facebooku