Jan Chlíbec

Nahoru Contact

PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.
Department of Medieval Art, room no. 207
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E chlibec.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 715
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2011 Scholarship of The Foundation Dr. Robert and Lina Tell-Dürr – Casa Zia Lina (Italy)
2004 Ph.D., Faculty of Philosophy and Arts, Palacký University Olomouc
2002 Scholarship of The Foundation Dr. Robert and Lina Tell-Dürr (Elba)
1999 Scholarship of The Rockefeller Foundation (Bellagio)
1997– the present Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
1988, 1997 scholarship of The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti Florencie)
1984 – 1996 Curator at the National Gallery in Prague
1981 – 1983 Editor in the Odeon publishing house, Prague
1979 Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
1973 – 1978 Art history and ethnography, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

 

 

 

Nahoru Research interests

Late Gothic art, Italian Renaissance sculpture

Nahoru Current projects

 • Monumenta mortis et memoriae. Sepulchral Sculpture in the Visual Arts of Medieval Bohemia (CSF, project no.18-06201S, 2018–2020)
 • member of the project team Gotique and Early Renaissance Art in the Eastern Bohemia: Research, Interpretation, Presentation, NAKI II, project no.: DG16P02B003 (2016−2020)

Nahoru Selected bibliography

Books, edited compilations

 • Bernardinské slunce nad českými zeměmi, [Bernardino Sun above the Czech Lands], Prague 2016.
 • Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské [Meetings: Studies in the Medieval Art Presented to Klára Benešovská], Prague 2015 (co-editor Zoë Opačić)
 • Figure & Lettering. Sepulchral sculpture of the Jagiellonian period in Bohemia, Prague 2014 (co-author Jiří Roháček).
 • V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala [Captured by the Medieval Image. Book of Studies Presented to Jubilee of Karel Stejskal], Prague 2011, (co-editor Klára Benešovská)
 • Italští sochaři v českých zemích v období renesance [Italian sculptors in the Czech lands during the Renaissance period.], Prague 2011.
 • Savonarola a Florencie – jeho působení a estetické názory [Savonarola and Florence – His Impact and Aesthetic Views], Prague 2008 [2009]. (co-author Tomáš Černušák)
 • Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách [Italian Renaissance Sculpture in Czech State and Private Collections], Prague 2006.
 • Italské renesanční bronzy [Italian Renaissance bronzes], Prague 1992.

Chapters in books

 • Klášterní kostel Čtrnácti sv. Pomocníků jako rodová nekropole, in: Petr Hlaváček et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018, s. 139–167.
 • Theatrum Europaeum, in: Václav Matoušek, Tomáš Janata, Jan Chlíbec, Václav Matoušek, Roman Urbani, Růžena Zimová, Třebel 1647. A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art history, Geoinformatics, and Ethnology, Praha 2017, s. 24–29 (spoluautor Václav Matoušek).
 • Kellerův mědiryt obléhání Plzně a jeho deriváty v dobové grafické produkci, in: Minulostí západočeského kraje 50, Plzeň 2015 [2017], s. 51–54.
 • Dne 9. prosince 1437. Znojemský chrám sv. Mikuláše v době smrti císaře Zikmunda, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (eds.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 279–297 (spoluautorka Klára Benešovská).
 • Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I., in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia 6, Praha 2015, s. 91–104.
 • Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia 6, Praha 2015, s. 471–474.
 • Bildhauerkunst der Renaissance im rosenbergischen Dominium, in: Martin Gaži – Jaroslav Pánek – Petr Pavelec (eds.), Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 472–485.
 • Inspirace bronzového lesku [Inspiration of a Bronze Glance], in: Tomáš Winter et al (edd.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění [Rembrandt's Tram. Cubism, Tradition and "Other" Art]. Prague 2015, pp. 160-173.
 • Výtvarné dílo jako turistická zastávka. Skupina Oplakávání Guida Mazzoniho v Benátkách a její inspirativní vliv [A Sculpture as a Tourist's Stop. Lamentation Group of Guido Mazzoni in Venezia and Its Inspirative Influence], in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (edd.), Meetings: Studies in the Medieval Art Presented to Klára Benešovská, Prague 2015, pp. 151–163.
 • Nový podnět k diskusi o náhrobním monumentu Viléma z Rožmberka [A New impulse in the discussion of the sepulchral monument of Vilém of Rožmberk.], in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia IV., Prague 2013, pp. 203–210.
 • Náhrobní monument Barbory Celské ve Svatovítské katedrále v Praze [The Sepulchral monument of Barbora Celská in St Vitus Cathedral in Prague.], in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia IV., Prague 2013, pp. 523–528.
 • Mistr Týnské kalvárie - jablko sváru českých dějin umění [Master of Týn Calvary - an apple of discord in Czech art history.], in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (edd.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila [Book in Honour of Ivo Hlobil], Prague 2012, pp. 118–128.
 • European journeys by Bohemian "heretics". Reasons of Savonarola´s popularity in the Land of "heretics", in: Norberto Gramaccini – Marc Carel Schurr (edd.), Kunst und Kulturtransfer zur Zeit Karls des Kühnen, Bern 2012, pp. 309–325.
 • Monochromie a její významové roviny v českém středověkém umění [The Monochromy and its semantic levels in the Czech medieval art.], in: Klára Benešovská– Jan Chlíbec (edd.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala [Captured by the Medieval Image. Book of Studies Presented to Jubilee of Karel Stejskal], Prague 2011, pp. 86-97.
 • Podobizna Ladislava Pohrobka ve Svatovítské katedrále? [A portrait of Ladislas the Posthumous in the St Vitus´s Cathedral?.], in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů – Boemia plena est ecclesiis, Prague 2010, pp. 454–461.
 • Some Remarks on the Aristocratic Patronage of Franciscan Observants in Jagiellonian Bohemia, in: Zoe Opačić (ed.), Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009, pp. 215 – 228 (The British Archaeological Association Conference Transaction, 32).
 • Utrakvistický názor na výtvarné umění a Francesco Petrarca [The Utraquist position on visual art and Francesco Petrarca], in: Ars vivendi. Professori Jaromír Homolka ad honorem. Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium V (edd. Aleš Mudra, Michaela Ottová). Prague 2006, pp. 433 – 443.
 • Poznámky k figurálnímu sepulkrálnímu sochařství jagellonské doby [Notes on figural sepulchral sculpture in the Jagiellonian period], in: Dalibor Prix - Jiří Roháček (edd.), Epigrafica & Sepulcralia I, Prague 2005, pp. 79–101.
 • [Entries]: Christoph Brockhaus – Gottlieg Leinz (edd.), Die Beschwörung des Kosmos – Europäische Bronzen der Renaissance Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg 1994, pp. 64–65, 74–75, 87, 142, 152–153, 169–170, 203, 237, 245–246, 259–260.

Articles

 • The Contest between the Utraquist Chalice and Bernardino Sun, Umění, 61, 2013, pp. 494–519.
 • Europa Jagellonica 1386 - 1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců [Europa Jagellonica 1386 - 1572. Art and culture in Central Europe under the Jagiellonian dynasty.], Ateliér, 25, 2012, p. 12, 16. (co-author Klára Benešovská)
 • Královský sňatek [A Royal Marriage.], Ateliér, 24, 2011, pp. 1–2.
 • Die Grabmäler der Passauer Werkstätten in Böhmen [Sepulchral Work of Passau Workshops in Bohemia.], in: Das Münster, 55, 2002, pp. 319 – 328.
 • A description of Guido Mazzoni's Lamentation in Venice by a Bohemian traveller in 1493, The Burlington Magazine 146/1186, 2002, pp. 19–21.
 • Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary – Aldringena a rodu Lichtenštejnů [Gothic and Renaissance Sculptures from the Veneto region in the collections of Carlos Clary-Aldringen and the Lichtenstein family], Umění/Art, 49, 2001, pp. 410–425.
 • Názory Girolama Savonaroly na výtvarné dílo a jejich vztah k české reformaci [The views of Girolamo Savonarola on visual art and their relationship to the Czech Reformation], Umění/Art, 47, 1999, pp. 278–294.
 • Small Italian Renaissance Bronzes in the Collection of the National Gallery in Prague, Bulletin of the National Gallery in Prague, 3–4, 1994, pp. 36–52.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Member of the Board for the Foreing Relations, Czech Academy of Sciences
 • Curator of the exhibitions: Italian Renaissance bronzes, Prague, 1992–1993; The  Master of the Calvary in the Týn Church, Prague, 1990; Medieval craftwork, Prague, 1991
ÚDU na Facebooku