Ivo Purš

Nahoru Contact

Mgr. Ivo Purš
Department of Early Modern Art, room no. 204
A Institute of Art History ASCR, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E purs.at.udu.cas.cz
T +420 222 118 505
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2005–2011 Ph.D., Institute for Art History, Faculty of Arts, Charles University in Prague

1989–1998 Mgr., Art history, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

Late Renaissance and Mannerist visual art, alchemistic iconography and culture in the 16th century, illustrations in 16th- and 17th-century pre-scientific and scientific literature, historical book collections.

Journalistic work, concentrating on monument conservation and art history

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books, edited compilations

 • Alchemy and Rudolf II: Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, Prague 2016 (co-editor Vladimír Karpenko).
 • Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, 2 vols, Prague 2015 (co-editor Hedvika Kuchařová).
 • Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu [The Star. Archduke Ferdinand II of Tyrol and his Summer Palace in European Context.], Praha 2014 (co-editor Ivan Muchka, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová).
 • Kutnohorská iluminace [The Illumination of Kutná Hora.], Kutná Hora 2010. (with Milada Studničková)
 • Alchymická mše. Sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství [The Alchemic Mass. A collection of texts on the connections between alchemy and Christianity], Prague 2008 (co-editor Jakub Hlaváček).

Chapters in books

 • Heinrich Khunrath v zrcadle svého Divadla, in: Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha, Prague 2017, pp. 161–318.
 • Die Bibliothek Erzherzog Ferdinands II. auf Schloss Ambras, in: Sabine Haag – Veronika Sandbichler (eds.), Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst. Jubiläumsausstellung, Innsbruck 2017, pp. 99-103.
 • Perspective, vision and dream: notes on the plate "Oratory-Laboratory", in: Tomáš Nejeschleba – Jiří Michalík (eds.), Heinrich Khunrath´s Amphitheatrum sapientiae aeternae: Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. Olomouc 2015, pp. 50–89.
 • Alchemie, Astrologie und Naturerkenntnis im Umfeld der letzten Herren von Rosenberg, in: Martin Gaži –Jaroslav Pánek – Petr Pavelec (eds.), Die Rosenberger: Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, pp. 252–265.
 • Jaroš Griemiller a jeho "růženná zahrada filozofská". Zdroje, struktura a symbolika, in: Jaroš Griemiller z Třebska, Rosarium philosophorum 1578. Růženná zahrada filozofská, Prague 2015, pp. 249-349.
 • Die Alchemie und der Prager Hof Kaiser Rudolfs II. [The alchemy and the Prague court of emperor Rudolf II.], in: Goldenes Wissen. Die Alchemie – Substanzen, Synthesen, Symbolik, Wiesbaden 2014, pp. 129–138 (co-author Vladimír Karpenko).
 • Zápalná zrcadla císaře Rudolfa II. a jeho alchymická laborace [The burning mirrors of Emperor Rudolf II and his alchemical processes.], in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Prague 2013, pp. 86–99.
 • Soukromá koruna císaře Rudolfa II. a kabala [The private crown of Emperor Rudolf II and the Cabala.], in: Lubomír Konečný, Anna Rollová, Rostislav Švácha (eds.),  Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Prague 2013, pp. 161–184.
 • Růžové zahrádky alchymických filosofů a jejich historický kontext [The rose gardens of alchemical philosophers and their historical context.], in: Drahocenná perla v růžové zahradě. Alchemikální florilegia, Prague, 2012, pp. 7-47.
 • Kunstkamera jako Švankmajerův mikrokosmos [Kunstkamera as Švankmajer´s microcosm.], in: František Dryje – Bertrand Schmitt (eds.), Jan Švankmajer. Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Řevnice 2012, pp. 195–217.
 • Duchovní svět Rudolfa II. a kabala [The intellectual world of Rudolf II and the Cabbala], in: Alexander Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) [A Life's Journey. Rabbi Jehuda Leva ben Becalel (ca. 1525–1609)], Prague 2009, pp. 198–219.
 • René Alleau a tradiční vědy [René Alleau and traditional science], in: René Alleau, Hermés a dějiny věd. Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici [Hermes and the history of science. Essays on the archaeology and ethnology of knowledge with special reference to the history of alchemy and the Hermetic tradition], 2nd expanded edition, Prague 2005, pp. 220–249.
 • Život a osud „filosofa a lékaře“ Michaela Maiera [The life and fate of the "philosopher and doctor" Michael Maier], in: Michael Maier, Atalanta fugiens. Prchající Atalanta neboli Nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody[Atalanta fugiens. Atalanta fleeing, or: New alchemic emblems expressing the secrets of nature], Prague 2006, pp. 374–448.
 • Rosarium philosophorum Jaroše Griemillera z Třebska [Jaroš Griemiller of Třebsko's Rosarium philosophorum] , in:Opus Magnum. Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společnostech v Českých zemích [Opus Magnum. A book on sacred geometry, alchemy, magic, astrology, the Cabbala, and secret societies in the Czech lands] , Prague 1997, pp. 77–87.

Articles

 • Oswald Croll und die Symbolik des Titelblattes seines Werkes Basilica chymica, Studia Rudolphina, 15, 2015, pp. 64-87.
 • Erzherzog Ferdinand II., die Astrologie und das Lustschloss Hvězda (Stern) [The Archduke Ferdinand of Tyrol, Astrology, and the Hvězda (Star) Summer Palace.], in: Studia Rudolphina, 14, 2014, pp. 15–29.
 • Jakub Horčický (Sinapius) und seine Nobilitation [Jakub Horčický (Sinapius) and His Ennoblement.], in: Studia Rudolphina, 14, 2014, pp. 101–113 (co-author Josef Smolka).
 • Die Privatkrone Rudolfs II. und die Kabbala [The private crown of Emperor Rudolf II and the Cabala.], Studia Rudolphina 2013, pp. 86–95.
 • Die Tischglocke Rudolfs II: über ihren Urheber und ihre Bedeutung [The table-bell of Rudolf II: of its author and its significance.], Studia Rudolphina, 10, Praha 2010, pp. 89–104. (collaboration Beket Bukovinská)
 • „Zbytečné cennosti a cenné zbytečnosti? K povaze a osudu alchymických rukopisů Rudolfa II. v majetku královny Kristýny a Isaaca Vossia.“ [Useless valuables and valuable uselessness? To nature and history of alchemic manuscripts of Rudolf II possessed by the Queen Christine and Isaac Vossius] Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 20, 2008, Prague, Národní knihovna ČR, s. 33–62.
 • Christoph Harant und rudolphinische Alchemisten [Krystof Harant and rudolphins alchemists.], Studia Rudolphina, 9, 2009, with the printers (co-author Jaroslava Hausenblasová).
 • Das alchemistische Traktat des Marcus Eugenius Bonacina von 1616 über Trinkgold [Alchemical tract of Marcus Eugenius Bonacinus of the 1616 about Aurum Potabile], Studia Rudolphina, 8, 2008, pp. 77–90.
 • Das Interesse Erzherzog Ferdinands II. an Alchemie und Bergbau und seine Widerspiegelung im seiner Bibliothek [Archduke Ferdinand of Tyrolia´s (1529-1595) interest in alchemy and mining, and its reflection in the content of his library.],Studia Rudolphina, 7, 2007, pp. 75–109.
 • Anselmus Boëtius de Boodt, Pansophie und Alchemie [Anselmus Boëtius de Boodt, pansophy and alchemy.], Acta Comeniana, 18, 2004 pp. 43–90.

Translations

 • Eugène Canseliet, Alchymie vysvětlená na základě svých klasických textů [Eugène Canseliet , Alchemy Explained on the Basis of its Classical Texts.], Praha 2014 (with Jakub Hlaváčk).
 • Hrabě de Saint-Germain, Nejsvětější Trinosofie [Count de Saint - Germain , The Most Holy Trinosophia.], Praha 2013.
 • Michael Maier, Atalanta fugiens. Prchající Atalanta neboli Nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody[Atalanta fugiens. Atalanta fleeing, or: New alchemic emblems expressing the secrets of nature], Prague 2006 (together with Jakub Hlaváček).
 • René Alleau, Hermés a dějiny věd. Druhé, rozšířené vydání. Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici [Hermes and the history of science. Second, expanded edition. Essays on the archaeology and ethnology of knowledge with special reference to the history of alchemy and the Hermetic tradition], Prague 2005 (with a collective of translators).
 • Bernard Roger, Objevování alchymie. Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech [Discovering alchemy. Hermetic art in fairy tales, histories, and freemason rituals], Prague 2005 (together with Jakub Hlaváček).
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

Prize of the Academy of Sciences of the Czech Republic for the project Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského – kulturně historické a uměleckohistorické aspekty [Research into the library of Ferdinand of Tyrol – aspects relating to the history of art and culture] (2009); member of the Studia Rudolphina Centre; member of the editorial board of the review Logos.

ÚDU na Facebooku