Ivo Hlobil

Nahoru Contact

Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

A Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 118
E hlobil.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 504
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2014 Professor emeritus Palacký University Olomouc
2001 Appointment of a professor history of art
1994 – the present
staff Institute of Art History, Academy of Science of the Czech Republic
1992 – the present habilitated, teaching at the Department of Art History, Faculty of Arts Palacký University Olomouc
1982 – 1992 Institute of Theory and History of Art of the Czechoslovak Academy of Sciences
1980 CSc., Institute of Theory and History of Art of the Czechoslovak Academy of Sciences
1971 PhDr., Faculty of Arts, Charles University in Prague
1964 – 1969 History of Arts, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

mediaeval and early renaissance art in Bohemian Lands, theory of heritage preservativ

Nahoru Current projects

 • Involvement in the Project Imago, Imagines: Metamorphoses of their Function in the Medieval Bohemian Lands (GA ČR, 13-39192S, 2013-2017)
 • work on a corpus of sculptures first half 14th century in Bohemian Lands
 • preparing publications The Master of the Michle Madonna and the Beginning of the European-wide Significance of Bohemian Sculpture Under the Luxembourg Dynasty in the 14th Century

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

Books, editorial work, catalogues

 • Gotické Madony na lvu/ Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli [Gothic Madonnas on a lion / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli.], Olomouc 2014. (co-editor Jana Hrbáčová)
 • Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka [John of Luxembourg. Culture, art and devotion in Moravia and Silesia during the rule of the first Luxembourg.], Ostrava 2012 (co-editor Daniela Rywiková)
 • Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů [On the ground of the conservative theory of preservation of art historical monuments], Praha 2008. (editor Marek Perůtka)
 • Humanism and early Renaissance in Moravia Olomouc 1999, s. 127–222, 239–269, 270–271. (co-author Eduard Petrů)
 • Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III Olomoucko, Olomouc 1999. (co-editor Marek Perůtka)
 • Ultimi fiori del medioevo. Dal gotica al rinascimento in Moravia e nella Slesia [The Last Flowers of the Middle Ages.], Olomouc 2000. (ed.)
 • Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře [Madonna from Těšín and the valuable sculptures by Peter Parler], Praha 2002. (co-editor Helena Dáňová)

Chapter in books and editorial works

 • Sv. Benedikt [St. Benedict], in: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (eds.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2014, s. 84-85, kat. č.II13.
 • Oslavení sv. Václava [The celebration of St. Wenceslas], in: Helena Zápalková (ed.), Anton Petter. Oslavení sv. Václava. Restaurování 2012-2014, Olomouc 2014, s. 1117.
 • [Entries], in: Ivo Hlobil – Jana Hrbáčová (eds.), Gotické Madony na lvu/ Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli, Olomouc 2014.
 • Madona s lotosovými květy ve Velkém Meziříčí. Italizující dezénová polychromie na soše Michelského mistra z 30. let 14. století [Madonna from Velké Meziříčí with lotus blossoms.], in: Ivo Hlobil – Daniela Rywiková (eds.), Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012, s.  107–117.
 • Gotické chrliče předhusitské doby / Gothic gargoyles of the pre-Hussite period, in: Petr Chotěbor (ed.), Chrliče Svatovítské katedrály / The gargoyles of St Vitus´Cathedral. Praha 2012, s. 17–23.
 • Pochází Madona Svatokopecká z Itálie? [Does Madonna of the Holy Hill come from Italy?.], in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Olomouc 2012,  s. 130–135.
 • Parléři [The Parlers.], in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 509–513.
 • Katedrála [The Cathedral.], in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 485–508. (co-authors Klára Benešovská and Zuzana Všetečková)
 • Mistr Michelské madony - druhý život; Katalog vystavených děl Mistra Michelské madony [Master of the Michelská Madonna - second life.], in: David Majer (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 433-450, 451–472.
 • Der Meister der Madonna von Michle und der Segnende Auferstehungschristus in St. Marienthal [Master of the Michelská Madonna and the blessing resurrected Christ in St. Marienthal Abbey, a Cistercian Nunnery, in Lusatia.] , in: M. Winzeler – U. Kahl (eds.), Für Krone, Salz und Kelch. Wege von Prag nach Zittau, Zittau 2011, s. 78–83.
 • The reception and first criticism of Aloïs Riegl in the Czech protection of historical monuments, in: Framing formalism: Riegl´s Work. Commentary by Richard Woodfield, Critical Voices in Art, Theory and Culture, 2001, s. 183–192.
 • Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 15. století [The Mount of Olives at the Church of St. Maurice from the 1530s], in: Alena Martyčáková (ed.), Sborník sympozia "Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století, Brno 2001, s. 45–51.
 • Zur öffentlichen und privaten Kunst in Mähren zu Beginn der Neuzeit [On Public and Private Art in Moravia in Early Modern Age.], in: Dietmar Popp - Robert Suckale (edd.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 283–288.

Articles

 • Die Glorifikation des heiligen Wenzels – ein abgelehntes Werk des Wiener Malers Anton Petter aus dem Jahre 1844 für den Olmützer Dom, Journal of Humanities. [The glorification of St Wenceslas - the rejected painting by the Viennese artist Anton Petter from 1844 for the Olomouc cathedral.] in: Historia Artium II, 2014, s. 148-159.
 • Turmwächter oder letzter Baumeister der Karlsbrücke? [Watchman or the Last Builder of Charles Bridge?.], in: Umění/Art LXII, 2014, s. 163-164, 209.
 • Der spätgotische Turmwächter des Altstädter Turms der Karlsbrücke. Neue Fragen einer einzigartigen Statue [The Late Gothic Tower Watchman in the Old Town Tower of Charles Bridge. New questions about a unique sculpture.], in: Umění 2013, s. 257–267.
 • Oplakávání od brněnských minoritů: restaurování a interpretace [The Brno relief of The Mourning of Christ: Restoration and Interpretation.], in: Umění 2012, s. 401–407.
 • Der Meister der Michler Madonna - Wege und Stand der Forschung [Master of Madonna from Michle - the passage and proceedings of the research], Czech and Slovak Journal of Humanities. Historia Artium 2012, s. 24–41.
 • Zum Stand der Diskussion um die Teschener Madonna [To the discussion about the Madonna of Těšín]. Kunstchronik LXI, 2008, Heft 5, s. 231–239.
 • Die tschechische Kunstforschung und die Bronzegruppe des hl. Georg auf der Prager Burg [Czech art history and the bronze statue of St George at Prague Castle], in: Umění/Art LV, 2007, s. 3–27.
 • Die Klosterneuburger Löwenmadonna angeblich eine Falschung. Analyse einer falschen Behauptung [The Madonna on the Lion from Klosterneuburg is allegedly a fake. Analysis of a false claim], in: Umění/Art LV, 2006, s. 85–98.
 • Die Bauskulptur an der Frontseite des Parler-Turms am St.Veitsdom zu Prag [Architectonic Sculpture on the Front of the Parlerite Tower of St Vitus Cathedral in Prague.], in: Umění/Art XLIX, 2001, s. 290–304.

more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • member of the editorial board Umění/Art
 • member of the Scientific Board NHI, Directorate-General
 • member of the Supervisory Board Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
ÚDU na Facebooku