Ivan P. Muchka

Nahoru Contact

PhDr. Ivan P. Muchka
Department of Early Modern Art, room no. 219
A Institute of Art History CAS, Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic 
E muchka.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 513

Nahoru Personal profile

2004 PhDr.
2003 – the present Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
1986 Institute for Art Theory and Art History, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
1975 State Institute for the Conservation of Monuments and Protection of Nature, Head of Department for Accessible Monuments
1969 State Institute for the Conservation of Monuments and Protection of Nature, Prague
1963 – 1969 Art history, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

History and theory of architecture in the 16th to the 18th centuries, theory and practice of monument conservation

Nahoru Current projects

 

 

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books, edited compilations

 • Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu [The Star. Archduke Ferdinand II of Tyrol and his Summer Palace in European Context.], Praha: Artefactum, 2014. 569 s.
 • Rudolfínská Praha 1576–1612. Průvodce / Rudolphine Prague 1576–1612. A Guidebook, Prague 2006 (co-editor Jaroslav Pánek et al.).
 • Architektura renesance [Architecture of the Renaissance], Prague 2001.
 • Aristokratická sídla období klasicismu [Aristocratic Residences in the Classicist Period], Prague 1999 (co-author Jiří Kuthan).

 

Chapters in books

 • Architektura posledních Rožmberků v evropském kontextu [The architecture of the last two Rosenbergs in a European context], in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 36–55.
 • Několik obecných poznámek k vydání publikace o zámku v Mimoni [Some general remarks on the publication of the castle in Mimoň.], in: Květa Křížová et al., Zámek v Mimoni. Zbytečně zbořená památka, Mimoň 2013, s. 195–196.
 • Profánní architektura posledních Rožmberků [Secular architecture under the last members of the Rosenberg family.], in: Peter Balog et al., Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 420–425.
 • Zahrady Albrechta z Valdštejna v Praze [The Gardens of Albrecht von Wallenstein in Prague], in: Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Prague, 2007, 114–126 (co-author Sylva Dobalová). (German version Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?)
 • Renesance, in: Příběh Pražského hradu [The Story of Prague Castle], Prague 2004, pp. 241–334. (English version also published)

 

Articles

 • Replika královské rezidence v Postupimi [Replica of the royal residence in Potsdam.], Zprávy památkové péče 72, 2012, s. 291–293.
 • Das Lustschloss Stern in Prag und die Villa Lante in Rom [The Summer Palace Star in Prague and Villa Lante in Rome.], Studia Rudolphina 2011, s. 127–132. (with Ivo Purš)
 • Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze [Renewal of the Large Grotto of Wallenstein Palace in Prague.], Zprávy památkové péče 71, 2011, s. 14–20. (with J. Čiháková)
 • Genua als ein Paradigma und eine Parallele zur Wallensteins Architektur [Genoa as a paradigm and a parallel of the architecture built for Wallenstein.], Studia Rudolphina 2010, s. 161–166.
 • Architektur in Prag und München um 1600 – eine Juxtaposition [Architecture in Prague and Munich about 1600 – juxtaposition], in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (edd.), München – Prag um 1600, Prague 2009, 143–154.
 • Rudolfinische Zentralbauten: mal connues, méconnues et inconnues, Studia Rudolphina VIII, 2008, pp. 7–17.
 • Vitruvius v pansofii 17. století. Synopsis architectonicae Henninga Hasemanna [Vitruvius in 17th-century pansophy. Synopsis architectonicae of Henning Hasemann], in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného / Essays for Lubomír Konečný, Prague 2006, pp. 31–46.
 • Die Inspirationsquellen der Grabdenkmäler in den böhmischen Ländern [Sources of inspiration for Czech epitaphs in the second half of the 16th century], in: Hans Vredeman de Vries und die Folgen. Ergebnisse des in Kooperation mit dem Muzeum Historyczne Miasta Gdanska durchgeführten internationalen Symposiums am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Marburg 2005, pp. 58–64.
 • Die Bautätigkeit Kaiser Ferdinands I. in Prag, in: Kaiser Ferdinand I., 1503–1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien 2003, pp. 249–258.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • Member of the executive committee of ICOMOS, member of the Academic Council of the National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, member of the Committee of Experts of the Department of Preservation of Monuments of Prague City Council, member of the Commission for Monuments and Objects of Cultural Value at the Ministry of Culture of the Czech Republic, member of the Programmes Council at the Ministry of Culture of the Czech Republic, member of the editorial board of the journal Zprávy památkové péče.
ÚDU na Facebooku