Helena Dáňová

Nahoru Contact

Mgr. Helena Dáňová, Ph.D.
Department of Medieval Art, room no. 210
A Institute of Art History, Husova 4, 110 00 Praha 1
E danova(at)udu.cas.cz
T +420 221 183 710 F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2013 – the present Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
2013 PhD., Faculty of Philosophy and Arts, Palacký University Olomouc
2001-2013 curator of the Old Masters Collection, National Gallery in Prague
1999-2001 deputy-in-chief, Grapheion - an international review of contemporary prints, books and paper art (in Czech and English versions)
1993 – 1999 Theory and history of art, Faculty of Philosophy and Arts, Palacký University Olomouc

Nahoru Research interests

medieval sculpture and medieval architecture in European context

Nahoru Current projects

 • Medieval architecture of the „royal and dowry“ towns in Bohemia
 • Programme of the Regional Co-operation (Academy of Sciences of the Czech Republic): Art of the Gothic and early Renaissance in the Eastern Bohemia (1200-1550)

Nahoru Selected bibliography

Bibliography since 1994 (ASEP)

Books, editorial work

 • Aller Welt zum Trost. Bildhauerei und Malerei im Komotauer und Kaadner Land 1350-1590 [All the World to Console. Sculpture and Painting in Chomutov and Kadaň Districts 1350-1590], Komotau 2014 (co-editor Renáta Gubíková).
 • Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012 (co-editors Klára Mezihoráková a Dalibor Prix).
 • Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740 [B] [Silesia – A Land of the Czech Crown. History and Culture 1300–1740], sborník mezinárodní vědecké konference, konané v Klášteře sv. Anežky České v Praze ve dnech 3. – 5. 4. 2007, Národní galerie v Praze 2008 (co-editors Jan Klípa and Lenka Stolárová).
 • Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře [The Těšín Madonna and Some Outstanding Sculptures by Petr Parléř], Exh. Cat., Prague 2002 (co-editor Ivo Hlobil).

Chapters in books

 • [27 cat. entries], in: Olga Kotková (ed.), German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue, National Gallery in Prague, Praha 2014.
 • Středověká architektonická skulptura presbytáře chrámu sv. Ducha v Hradci Králové [Medieval architectural sculpture of the presbytery of the church of the Holy Spirit in Hradec Králové], in: Ivo Hlobil – Milan Dospěl (eds.), Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550 [Gothic and early Renaissance Art in the District of Eastern Bohemia], Hradec Králové 2014, pp. 43–51.
 • Jacob Beinhart a Mistr olomouckých madon – možnosti spolupráce a kulturní výměna mezi regiony první třetině 16. století [Jacob Beinhart and Master of the Olomouc Madonnas – Opportunities for Cooperation and Cultural Exchanges between the Regions in the first third of the 16th Century], in: Jež, Radim – Pindur, David a kol., V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, Český Těšín 2013, pp. 87-98, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 5, 2012.
 • Dva neznámé pozdně gotické reliéfy ze sbírek Národní galerie v Praze / Zwei unbekannte spätgotische Reliefs aus den Sammlungen der Nationalgalerie in Prag. Zvláštní otisk statí z Bulletinu Národní galerie v Praze XX–XXI/2010–2011 vydaný u příležitosti výstavy, Praha 2011.
 • Socha Panny Marie v naději z Duban a její vztah k mladšímu oltáři z Duban [Sculpture of Maria Gravida from Dubany and its relationship to the younger Dubany Altarpiece], in: H. Dáňová, J. Klípa, L. Stolárová (eds.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740 [B] [Silesia – A Land of the Czech Crown. History and Culture 1300–1740]. Sborník mezinárodní vědecké konference, konané v Klášteře sv. Anežky České v Praze ve dnech 3. – 5. 4. 2007, Národní galerie v Praze, Praha 2008, pp. 819–827.
 • Maria Gravida, in: A. Niedzielenko, V. Vlnas (eds.), Slezsko: perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů [Silesia – Pearl in the Crown of Bohemia, Three Periods of Flourishing Artistic Relations]. Exh. Catalogue. Národní galerie v Praze 2006, kat. č. I.5.17, pp. 132–134. (Czech, German, English editions).
 • Chrám sv. Ducha v Hradci Králové. Příspěvek k poznání vývoje architektury kostela ve středověku [The St Spirit Church in Hradec Králové. A contribution to the history of architecture of the church during the mediaeval period], in: D. Prix (ed.), PRO ARTE. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, pp. 107–125.
 • cat. no. 2, cat. no. 7, cat. no 9, in: H. Dáňová – I. Hlobil (eds.), Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře [The Těšín Madonna and Some Outstanding Sculptures by Petr Parléř], Exh Cat., Národní galerie v Praze 2002 (Czech, Polish, German editions), pp. 96–99; 121–125; 162–166; 180–183.

Article

 • From Vincenc Kramář to the 21st Century. The Adventures of the Collection of Medieval Sculpture held by the National Gallery in Prague, Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze XXII–XXIII / 2012–2013, s. 6-22 (English), pp. 101-111 (Czech).
 • Hans Leinberger nebo Matthäus Kreniß? Ke stylovému původu neznámé sochy sv. Anny Samotřetí z Národní galerie v Praze [Hans Leinberger or Matthäus Kreniß? On the stylistic origins of the late Gothic relief The Virgin and Child with St. Anne at the National Gallery in Prague], in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix, Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, pp. 86-94.
 • Tyrolean Master Narciss of Bolzano and the Relief of the Assumption of the Virgin Mary in the National Gallery in Prague. Umění LX, č. 2, pp. 150–156.
 • The Late Gothic Relief in the National Gallery in Prague from the Workshop of Jörg Lederer. Umění LX, č. 1, pp. 62–67.
 • Die sitzende Jungfrau Maria aus der Nationalgalerie in Prag. Ein dem Meister des Kefermarkter Altars zugeschriebenes Relief, Bulletin of the National Gallery in Prague XX–XXI, 2010–2011, pp. 43–62 (German) a pp. 150–160 (Czech).
 • Relief aus dem Kloster Corona Mariae in Třebařov bei Krasíkov und die im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts tätige Olmützer Werkstatt, Bulletin of the National Gallery in Prague, XX–XXI, 2010–2011, pp. 22–42 (German) a pp. 138–149 (Czech).
 • Das vergessene Relief von Krasíkov – ein Beitrag zur spätgotischen Bildhauerei in Mähren, in: Bulletin Národní galerie v Praze, XIV–XV. Praha 2004–2005, pp. 86–95 (German) a 172–177 (Czech).
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • First prize in the category of „The Museum Best Book of the year 2014“ in the Gloria musaealis competition: Helena Dáňová – Renáta Gubíková (eds.), Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 [All the World to Console. Sculpture and Painting in Chomutov and Kadaň Districts 1350-1590], Chomutov 2014.
 • since 2013 – Executive Editor, Artefactum publishing house, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
ÚDU na Facebooku