Eva Janáčová

Nahoru Contact

PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.
Department of 19th to 21st Centuries Art, room no. 107
A Husova 4, 110 00 Praha 1
E janacova.at.udu.cas.cz
T +420 222 221 646

Nahoru Personal profile

2016 – present Institute of Art History, Czech Academy of Sciences
2012 – 2015 cooperation on the NAKI project ‘Daguerre’s drawing with light…’ – New methods and procedures for protection, care and access to cultural heritage in the daguerrotype
2011 – 2013 scholar at the Department for the Study of Religions, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
2010 – 2012 cooperation on the project Photographic image – art, technology, content, Academy of Performing Arts in Prague 
2009 – study at the Hebrew University in Jerusalem
2007 – study at the University in Haifa
2006 – study at the University in Haifa and Hebrew University in Jerusalem
2006 – study at the University in Konstanz
2002 – 2015 art history, Faculty of Arts, Charles University, Prague (Mgr., PhDr., Ph.D.)
2001 – 2009 religion studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (Bc., Mgr.)

Nahoru Research interests

Jewish visual culture and Israeli arts

Nahoru Current projects

 • head of the project "The Image of the Enemy. Visual Manifestations of Anti-Semitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present Day", NAKI II, DG18P02OVV039 (2018–2021)
 • Monumental Heritage of Moravia and Silesia - research of Jewish monuments
 • Visual culture of Zionism in Bohemia and Moravia

Nahoru Selected bibliography

CHAPTERS IN BOOKS

 • Židovské svátky a slavnosti v českém výtvarném umění. Vizuální vzpomínání, in: B. Soukupová – R. Godula-Weclawowicz – G. E. Karpińska (eds.), Národy – lidé – města – slavnosti, Praha 2018, pp. 127–145.
 • Cizinec ve vlastním městě: ostravský malíř Salomon Salomonowitz, in: Mezery v historii. / Lücken in der Geschichte. Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945, Cheb 2017, 31–37.
 • Izraelský grafik Otte Wallish (1906–1977), in: Anna Habánová – Ivo Habán (eds.), Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska / Auf Reisen. Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien, Liberec 2015, 76–83.Izraelští česko-němečtí výtvarníci, in: Anna a Ivo Habánovi (eds.), Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec 2013, s. 76–85.
 • Ludvík Blum – Malíř panoramatických pohledů na Jeruzalém, in: Židé a Morava. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. 11. 2012, XIX, Kroměříž 2013, s. 192–201.
 • Izraelský fotograf Rudi Weissenstein, in: Židé a Morava. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 9. 11. 2011, XVIII, Kroměříž 2012, s. 145–152.
 • Lola Beer Ebner. První dáma izraelské módy, in: Židé a Morava. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10. 11. 2010, XVII, Kroměříž 2011, s. 274–280.
 • Izraelští výtvarníci s moravskými kořeny, in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v 11. listopadu 2009 v Muzeu Kroměřížska, XVI, Kroměříž 2010, s. 181–188.
 • Země zaslíbená. Izraelští výtvarníci s českými kořeny, in: Milena Bartlová – Hynek Látal (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25. a 26. září 2008, Praha 2011, s. 305–314.
 • Anna Ticho. Izraelská výtvarnice s moravskými kořeny, in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v 15. listopadu 2006 v Muzeu Kroměřížska, XIII, Kroměříž 2006, s. 142–150.

ARTICLES

 • Svědek zašlých časů: Starý židovský hřbitov v Libni, in: Epigraphica et Sepulcralia, Vol. 7, 2018, pp. 403–420.
 • Deformace a náhrady lidských tváří v aškenázských iluminovaných rukopisech 13. a 14. století, in: Religio. Revue pro religionistiku, 1/2011, s. 83–106.
 • Výtvarné reprezentace židů ve středověku, in: Nový Orient 4/2010, s. 12–17.
 • Vznik a vývoj legendy o věčném židu od 13. do 17. století, in: Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 1-2/2008, s. 26–40.
 • Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele, in: Religio. Revue pro religionistiku, 1/2006, s. 69–86.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • curator and co-curator of the exhibitions: Otte Wallish: Forgotten greetings from Israel (Prague, 2017); From Znojmo to Tel Aviv (Znojmo, 2018); Zvi Tolkovsky – izraelský výtvarník (Prague 2013); „Žid je vždy nosem“: Vizuální antisemitismus v českých zemích (Olomouc 2012); Tomáš Ungár: Ve slovech se žije (Olomouc 2011); Zrcadlení. Současný český autoportrét (Budapest 2011); Původ, místo, krajina. Pojetí prostoru v dílech česko-izraelských fotografů (Prague 2010); Lola Beer Ebner. První dáma izraelské módy (Olomouc 2010); Made in Israel. Young Czech Artists at the Bezalel Academy (Tel Aviv 2009); Umění komiksu, komiksovost v umění (Warsav – Tel Aviv – Budapest – Košice – Sofia – Prague 2009 – 2011)
 • member of The World Union of Jewish Studies and The European Association for Jewish Studies
ÚDU na Facebooku