New books

Miloš Cvach: Není to socha!

Miloš Cvach: Není to socha!

Sochař Miloš Cvach (nar. 1945 ve Víru v okrese Žďár nad Sázavou) patří k umělcům, jejichž tvorba je v českém prostředí známa a reflektována pouze omezeně. Jednou z příčin je to, že v roce 1973 emigroval a usadil se v Paříži, kde žije dodnes. Kniha je první monografií, mapující souhrnně jeho život a dílo od figurálních prací, vzniklých na Akademii výtvarných umění v Praze, přes objekty a reliéfy, blízké minimalismu, až k současné tvorbě – reliéfům, autorským knihám, kresbám, grafikám a videu.

Orient oder Rom? History and Reception of a Historiographical myth (1901-1970)

Orient oder Rom? History and Reception of a Historiographical myth (1901-1970)

I když otázka počátků křesťanské estetiky již není hlavním cílem dnešní medievistiky, přesvědčivá odpověď na ni nebyla nikdy formulována. Jedním z důvodů tohoto zapomnění je osobnost rakousko-uherského historika umění Josefa Strzygowského, který byl později zdiskreditován pro své rasové a proto-nacistické myšlenky. Jeho emblematický spis Orient oder Rom (1901) vyšel téhož roku jako spis jeho vídeňského kolegy Aloise Riegla (Die Spätrömische Kunst-Industrie) a představoval jeho názorový protiklad. Debata se však netýká pouze Strzygowského: kořeny tohoto kritického konceptu sahají až do devatenáctého století, kdy Ruská, Rakousko-uherská a Osmanská říše bojovaly o ovládnutí sporných území a tyto konflikty se odrážely v humanitních vědách. Publikace Orient oder Rom vznikla z naléhavosti reflektovat tento klíčový hlavolam oboru. Snaží se rekonstruovat (ne)úspěchy této otázky, která byla podle Aloise Riegla "doposud nejdůležitější a nejzajímavější v celé historii lidstva". Kniha je souborem studií přednesených na stejnojmenné konferenci v Brně v únoru 2017, pořádané Masarykovou universitou a Ústavem dějin umění AVČR. Představuje současně jeden z výstupů projektu “The Heritage of Nikodim P. Kondakov in the Experiences of André Grabar and the Seminarium Kondakovianum”, podpořený AV ČR.

Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c.1375-1450)

Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c.1375-1450)

Třináct studií v anglickém a německém jazyce ukazuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně, a zkoumá, jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského období ovlivnily podobu rukopisných knih. Badatelé se zaměřují na vztah obrazu a textu, funkci vyobrazení, výzdobu hojně opisovaných Viklefových traktátů a kladou si otázku, co je husitská ikonografie. Zvlášní pozornost je věnována astronomickým, astrologickým a biblickým rukopisům. Sborník seznamuje s některými dosud nepublikovanými či málo známými bohemikálními památkami, jako je skvostně zdobený list antifonáře, který zakoupilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

Fondy a sbírky oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Fondy a sbírky oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Funds and Collections of the Department of Documentation of the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences is a unique collection of sources for the history of art in the field of history, preservation, and cultural policy in the Czech lands from the last decades of the 19th century to the present. It contains (often unpublished) research results of several generations of Czech art historians. Extensive design, graphic, photographic, artistic and other collections represent an exceptionally rich historical iconography documenting not only architectural but also movable monuments and urban and landscape features of Bohemia, Moravia, and Silesia. The publication provides basic information on these founds, and it is the first guideline for those interested in studying in the documentation department.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.

The publications Changes in rural architecture with an emphasis on development in the 19th and 20th centuries I is devoted to the development of rural construction in five administrative regions, which are mostly located in Moravia and Silesia. It focuses mainly on the 19th and 20th centuries as compared to the current situation. It offers the possibility of looking at the architecture of the Moravian and Silesian countryside from another, less common angle. The book also accompanies a travelling exhibition of the same name.

Cim 2. Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Cim 2. Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

This book follows the fortunes of one of the most valuable manuscripts to be preserved in the Czech Republic. In the library of the Prague Metropolitan Chapter, under the shelf mark Cim 2, there is to be found a lavishly illuminated evangeliary, which was produced towards the end of the Carolingian era, roughly in the late 870s. Until now no monograph had been devoted to this manuscript, and, although it is well known, it had remained on the margins of interest in the specialist literature. This book attempts to fill this gap. It reconsiders previous views and attempts to find answers to questions that are of fundamental importance in relation to the codex. In particular, a fresh look is taken at the enigmatic question of the origin of the manuscript, on which a number of illuminators worked, coming from various schools: Franco-Saxon ornamentalists, figure painters who perhaps came from Rheims, and scribes from Corvey in Saxony. The remarkable iconography with scenes of the calling of the apostles at last also receives a comprehensive analysis.

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

This collective publication deals with selected themes relating to inventories – a traditional and widely-used source for art-historical research. It covers a time span ranging from the Middle Ages to the 20th century. The work is not only concerned with presenting and interpreting specific examples, but also attempts to place the phenomenon of inventories in a broader cultural, social, and political context. It aims to show how the genesis and idea of compiling inventories is linked to more general changes in the way society functions and how the increased interest in classifying and cataloguing in certain eras is related to the philosophical attitudes of the time or to changes in certain social connections. The work also tries to define the concept of inventories from the viewpoint of art history and archives and to present possible ways of using them for research. In addition, it also takes into consideration other sources of a similar type and their informative value.

Josef Sudek: Topografie sutin/ The Topography of Ruins

Josef Sudek: Topografie sutin/ The Topography of Ruins

In 1945, photographer Josef Sudek (1896–1976) set out into the streets of Prague to document the damage wreaked by the Second World War. The result was a set of nearly 400 images capturing the injured urban landscape – damaged buildings, a scrapyard containing dismantled sculptures, and firefighting or anti-air raid measures. The exhibition at Prague City Gallery’s House of Photography (22 May – 19 August 2018) and the accompanying traveling exhibition shown the same year in various cities throughout Europe thanks to cooperation with the Czech Centers are the first comprehensive presentation of this nearly unknown part of Sudek’s work. The exhibition is accompanied by an extensive catalogue featuring five critical essays and a rich set of images. The texts – the first expert analyses of these photographs – place these works within the context of the historical events at the end of the war in Prague, and offer a comparison with images of Prague in 1945 shot by other photographers. In most photographs of historical events, the content tends to overshadow the quality of the images, but the exhibition and catalogue show that this common view does not apply to Josef Sudek – the depth and quality of his images reflect their authors’ sensitive, personal captivation by this difficult subject.

Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000

Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000

Naši čtenáři zatím neměli příležitost seznámit se s dějinami umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Tuto mezeru vyplňuje bohatě ilustrovaná týmová práce Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, která sleduje proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby; osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané "rodinky", skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které spojuje dohromady osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských nebo politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V "rodinkách" se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýznamnější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po současné umělce Veroniku Bromovou nebo Federica Díaze. Kniha vychází v české a anglické mutaci. /Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000, Praha: Artefactum – Arbor vitae societas, 2017, 992 s./

TZ_Dejiny_18_06_28_FINAL.pdf

The Star

The Star

The Star [Hvězda] Renaissance summer palace is one of the symbols of Prague. The authors of the book tried to put the Star into the context of Habsburg “leisure” architecture, but also pan-European context. Among the specific features of the Star that are analysed in detail are the six-pointed star ground plan, the surprisingly monumental character of the building, its seemingly pointless fortress-like character, and the multisemantic yet playful iconography of the white stucco reliefs in the interior, evoking ancient Rome. In the same way, the game preserve surrounding the building (which already in Renaissance had wide avenues intersecting in the form of a star) is interpreted by the authors as an important element helping to create the character of the Hvězda. A key role in its construction was played by the governor in Prague, Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595), who commissioned the building and was its “inventor”. The wealth of stucco decoration motifs is documented by more than seven hundred reproductions made specifically for this book. Texts: Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová

Dresden – Prag um 1600

Dresden – Prag um 1600

This publication of the Research Centre for Art and Culture during the Age of Rudolph II follows up on the proceedings of München–Prag um 1600 from 2009 and is a continuation of the project geared to mapping the contacts between the imperial court of Rudolph II and the royal courts of central Europe. This time as well, the volume presents the results of the international conference held in Dresden and Prague from 17 to 20 March 2015 in cooperation with Staatliche Kunstsammlungen Dresden. The first part of the volume shows the rich relationship between Prague and Dresden and the pan-European historical and cultural context around 1600 and the lesser known contacts between Augustus, the Elector of Saxony, and Wilhelm von Rosenberg. The individual, generally richly illustrated texts further map common interests relating to art, science, and culture and provide new knowledge of the transfer of artists between the two courts. The texts also document the exchange of scientific knowledge and emphasise the great importance of royal gifts.

Instant Presence: Representing Art in Photography

Instant Presence: Representing Art in Photography

Together with the digitisation of collections and the redefining of analogue archives, there has emerged a broad spectrum of new topics dealing with the fascinating subject matter of photography of art works. This results in unprecedented attention being paid to the various kinds of photographs housed in the photo libraries of art history institutions, the estates of art historians, artists and photographers, archives, museums or galleries, and reproduced in periodicals and publications on art history. Published in honor of Josef Sudek (1896–1976), a Czech photographer otherwise famous for his photographs of the misty window of his studio, the present book brings together experts on the photography of art works from leading European and American institutions as well as curators and art historians who specialise in Sudek and his work. The breadth of scope of this photographer, for whom making reproductions of fine art was a source of livelihood, helps to open a number of important questions which explore various problems related to the photographic representation of art. Editors: Hana Buddeus, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová Texts: Hana Buddeus, Costanza Caraffa, Antonín Dufek, Sarah Hamill, Amy Hughes, Geraldine A. Johnson, Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Megan R. Luke, Katarína Mašterová, Jan Mlčoch, Hélène Pinet, Rolf Sachsse First edition, in English, 319 pp., colour illustrations, name index, Praha 2017 ISBN 978-80-86890-09-8

Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht

Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht

Kniha autorů Štěpána Váchy (ÚDU AV ČR) a Radky Heisslerové mapuje malířskou produkci v Praze a v Čechách ve druhé třetině 17. století, středem jejich zájmu jsou vedle Karla Škréty další malířské osobnosti, které se tvořivým způsobem podílely na utváření barokní výtvarné kultury. /Štěpán Vácha - Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht, Praha: Academia, 2017, 664 s., ISBN 978-80-200-2801-3/

ÚDU na Facebooku