Collegium historiae artium 2015

14. 1. Jana MarešováKristina Uhlíková (IAH ASCR, Prague): Archeologická komise: „organizace aktivní s účelem probádati království České v příčině památek umění výtvarného“

28. 1. Ivo Purš (IAH ASCR, Prague): Perspektiva, vize a sen. Poznámky ke čtvrté tabuli z Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595/1609)

11. 2. Eliška RackováJiří Slavík (National Heritage Institute, Pardubice and Josefov): Lunetové římsy v Čechách v italských souvislostech

25. 2. Aneta Kantorová (The Faculty of Arts of the Charles University): Anglosaský král v roli autora

11. 3. Daniel Premerl (Institute of Art History, Zagreb): Saint Ivan the Hermit in the Croatian Early Modern Historiography and Iconography

25. 3. Martin Krummholz (IAH ASCR, Prague): Modlitby a chrám Františka Bílka

8. 4. Markéta Svobodová (IAH ASCR, Prague): Zdeněk Rossmann v systému kulturní politiky (architektura – scénografie – výstavnictví)

29. 4. Marjeta Ciglenečki (University of Maribor): The „Kurent“: Artistic Interpretations

13. 5. Miloslav Študent (Sdružení In Cordis): Loutnové nástroje a jejich zobrazování v 17. a 18. století

27. 5. Barbara Vujanović (Atelijer Meštrović, Zagreb): The Life and Work of Croatian Sculptor Ivan Meštrović: In the Light of Contacts with Czech Artists and Politicians

10. 6. Stanislava Fedrová (Institute of Czech Literature AS CR): Ekfráze a interpretace: opačné póly, vývojová stádia, nebo co vlastně?

24. 6. Maria Ludovica Piazzi (Università di Bologna): Agostino Mitelli

Attached file: CHA program (PDF)
ÚDU na Facebooku