Josef Ehm

Josef Ehm (1909–1989), a leading Czech photographer and teacher at the State School of Graphic Arts in Prague. He edited the periodical Fotografický obzor [Photographic Horizon] together with the photographer Jaromír Funke.

During the course of the year 1982, Prof. Ehm collected and donated to the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, those of his photographs that had previously been published in art history literature, for example in the books Vojtěch Volavka, J. V. Myslbek, Praha 1942, Albert Kutal, České gotické sochařství 1350 – 1450 [Czech Gothic Sculpture 1350 – 1450], Praha 1962, and České gotické umění [Czech Gothic Art], with an introduction by Jaroslav Pešina, Praha 1977; in the monograph Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1976; and in the book Jaromír Neumann, Český barok [Czech Baroque], Praha 1969, etc.

Up

Publications with photographs by Josef Ehm from the collections of the Institute of Art History since 1982

Umění české reformace (1380-1620) [The Art of the Czech Reformation (1380-1620)], Praha 2010

Velké dějiny zemí koruny české, Architektura [A Comprehensive History of the Czech Lands: Architecture], Praha 2009

Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách [Treasures of French Mediaeval Art in Bohemian and Moravian Collections], Olomouc Archdiocese Museum 2006

Záhady českých dějin [Mysteries of Czech History], Praha 2004

Dějiny kláštera augustiniánů [A History of the Augustinian Monastery], Praha 2004

Roman Prahl and collective, Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830 [The Art of Tombstones in the Czech Lands in the Years 1780-1830], Praha 2004

Velké dějiny zemí koruny české IVa [A Comprehensive History of the Czech Lands IVa], Praha 2003

Dějiny českého výtvarného umění III 1870–1890 [A History of Czech Visual Art III 1870–1890], Praha 2001

10 století architektury [10 Centuries of Architecture], Praha 2001

Kniha o Litomyšli [A Book on Litomyšl], 2001

Dějiny českého výtvarného umění IV [A History of Czech Visual Art IV], Praha 1998

Umělecké památky Prahy Staré Město Josefov [The Artistic Monuments of the Josefuv District of Prague Old Town], Praha 1996

ÚDU na Facebooku