Dictionary of Art Historians

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008) [A Dictionary of Art Historians, Critics, Theorists and Publicists in the Czech Lands (ca. 1800-2008)], edited by Lubomír Slavíček in cooperation with Polana Bregantová, Anděla Horová and Marie Platovská, Prague 2016, 1808 pp.

ÚDU na Facebooku