CZ EN
   
 
Matthew Rampley

Prof. Matthew Rampley

Oddělení historiografie a teorie umění

tel:
e-mail: rampley@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení historiografie a teorie umění.

Matthew Rampley studoval germanistiku a klasická studia na Oxfordské univerzitě (BA 1988) a dějiny umění na univerzitě v St. Andrews (Ph.D. 1993). V letech 2010–2019 pracoval jako profesor dějin umění na univerzitě v Birminghamu, kde byl i vedoucím školy jazyků, kultur, dějin umění a hudby. Od roku 2019 je hlavní výzkumným pracovníkem projektu Continuity / Rupture: Art and Architecture ve střední Evropě 1918–1939, financovaným ERC, na Masarykové univerzitě v Brně. V rámci ÚDU AV ČR se zaměřuje na paměť a kulturní šíření v dějinách umění, zejména na odkaz Aby Warburga. Zabývá se také přirozenými popisy umění, které vycházejí z teorie evoluce a neurověd.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Matthew Rampley – Markian Prokopovych – Nóra Veszprémi, Liberalism and Design Reform in the Habsburg Empire: Museums of Design, Industry and the Applied Arts, 1864–1918, New York 2020.

Matthew Rampley, The Seductions of Darwin: Art, Evolution and Neuroscience, University Park, Pennsylvania 2017.

Matthew Rampley, The Vienna School of Art History: Empire and the Politics of Scholarship, 1847–1918, University Park, Pennsylvania 2013.

Matthew Rampley – Charlotte Schoell-Glass – Andrea Pinotti – Kitty Zijlmans – Hubert Locher – Thierry Lenain (eds.), Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks, Leiden 2012.

Matthew Rampley – Marta Filipová (eds.), Možnosti vizuálních studií, Brno 2007.

Matthew Rampley (ed.), Exploring Visual Culture, Edinburgh 2005.

Matthew Rampley, The Remembrance of Things Past: Aby M. Warburg and Walter Benjamin, Wiesbaden 2000.

Matthew Rampley, Nietzsche, Aesthetics and Modernity, Cambridge 2000.

Aktuální projekty:

Příprava ediční řady Ars – Philosophia, Aesthetica, Theoria v nakladatelství Academia – edice esejů a přednášek Abyho Warburga

Neurověda, mozek a estetická teorie

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII