Vojtěch Lahoda

Nahoru Kontakt

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 105
E lahoda.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 514

Nahoru Osobní profil

od 1. 5. 2012 do 28. 2. 2017 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
2007 profesor pro obor dějiny a teorie umění, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
2000 – dosud vysokoškolský učitel Ústavu pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1999 docent pro obor dějiny a teorie umění, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
1993 2001 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
1985 CSc., Ústav dějin umění Československé akademie věd, Praha
1974 – 1979 dějiny umění a estetika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

dějiny a teorie modernismu a avantgardy v českých zemích v evropském kontextu

Nahoru Současné projekty

 • Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, NAKI II, id. kód: DG16P02M002, 2016–2020 (vedoucí projektu)
 • Soupis malířského díla Emila Filly.
 • Spolupráce na projektu StArt.
 • Příprava textu pro katalog výstavy Josefa Sudka v Kanadské národní galerii v Ottavě a v Jeu de Paume v Paříži.

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017 (spolueditorky Hana Buddeus a Katarína Mašterová)
 • Josef Sudek: V ateliéru / In the Studio (katalog výstavy), Praha 2017 (spolueditorka Katarína Mašterová)
 • Zdeněk Rykr a továrna na čokoládu, Praha 2016.
 • Brutalismus Emila Filly, Cheb 2014.
 • Hostující editor Teritoria kubismu / Cubist territories. Ars 47, 2014, č. 2.
 • Černá slunce. Odvrácená strana modernity, Ostrava 2012. (spoluautoři Lenka Bydžovská a Karel Srp)
 • Jan Autengruber 1887-1920, Praha – Plzeň 2009.
 • Josef Sudek. Reklama, Praha 2008.
 • Emil Filla, Praha 2007.
 • Local Strategies. International Ambitions. Modern Art in Central Europe 1918-1968, Prague 2006.
 • Libor Fára dílo, Praha 2006.
 • Zdenek Rykr. Elegie Avantgardy, Praha 2000.
 • Vincenc Kramář: Od starých mistrů k Picassovi, Praha 2000.
 • Dějiny českého výtvarného umění IV, 1890-1918, Praha 1998.

kapitoly v knihách


 • Cubism in Prague as a form art, in: Agnes Husslein-Arco – Alexander Klee (eds.), Klimt, Kupka, Picasso and others. Cubism – Constructivism – Form art, Belvedere Vienna 2016, str. 35–43.
 • Migration of images. Private collections of modernism and avant-garde and the search for Cubism in Eastern Europe, in: Petr Bäckström – Benedikt Hjartarson (eds.), Decentring the avant-garde, Amsterdam – New York: Rodopi, 2014, s. 187–194 (Avant-garde critical studies. 30).
 • Artists associations in exchange. Czech art in the Hagenbund, in:  Agnes Husslein-Arco – Matthias Boeckl – Harald Krejci (eds.), Hagenbund. A European Network of Modernism (1900 to 1938), Munich: Hirmer, 2014, s. 299-305.
 • Tintoretto modernista, in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.),  Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 320–327.
 • The canon of Cubism and the case of Vincenc Kramář. On the place of Czech Cubism in the history of modern art, in: H. Berg – L. Głuchowska (eds.), Transnationality, internationalism and nationhood. European Avant-Garde in the first half of the twentieth century, Leuven 2013, s. 131–144.
 • Pražský fantastický realismus. Jan Jedlička, Vladivoj Kotyza a Mikuláš Rachlík, in: Vojtěch Lahoda (ed.), Fantastický realismus 1960 – 1966. Jan Jedlička, Vladivoj Kotyza, Mikuláš Rachlík, Plzeň 2013, s. 19–107.
 • Picasso na Titanicu, in:  Lubomír Konečný, Anna Rollová, Rostislav Švácha (eds.),  Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013, s. 115–142.
 • Otto Gutfreund architekt(onik), in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary – formy – ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 189–199.
 • C´era una volta l´Est: il cubismo perduto, C. Eyerman (ed.), Cubisti Cubismo, Milano 2013, s. 85–101.
 • "Salát" modernosti Václava Nebeského a Emil Filla. Jak psát o československém moderním umění?, in: Marie Rakušanová (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 68–78.
 • Krása "nechápaná"; Poetika mlčení, in: Karel Srp (ed.), Jan Zrzavý. Božská hra, Řevnice 2012, s. 52–65,  212–233.
 • Emil Filla au carrefour du fauvisme et de l´expressionnisme, in: S. Barthélémy – V. Dupont (eds.), Les Migrations fauves. La diffusion du fauvisme et des expressionnismes en Europe centrale et orientale, Dijon 2012, s. 49–59.
 • Avardunud modernism, in: L. Pählapuu (ed.), Geomeetriline inimene. Eesti Kunstnikkude Rühm ja 1920.–1930. aastate kunstiuuendus / Geometrical Man. The Group of Estonian artists and art innovation in the 1920s and 1930s, Tallin 2012, s. 84–105.
 • Kupka and Čiurlionis, in: Monika Saukaite (ed.), Vizualioji kultura: problemos ir interpretacijos/Visual Culture: Problems and Interpretations, Acta Academiae Artium Vilensis 64, Vilniaus 2012, s. 65-75.
 • Herwarth Walden and the New Art from Prague, In: Andrea Hülsen-Esch – Gerhard Finckh (eds.), Der Sturm. Band II: Aufsätze. Katalog výstavy Von der Heydt Museum Wuppertal, 2012, s. 507–514.
 • Archeologie brutality a „sirnatých emocí". Tragédie. Divadlo světa. Civilizace. (Ne)přirozený svět? Tavicí kotel generace – Viktoria 9. Topičův salon, D 99 a Divadlo Větrník. Abeceda duševního prázdna. Pražské povstání. In Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice: Arbor vitae, 2011. s. 55–66; 113–126; 146–156; 157–161; 209–210; 201–222; 212–213; 245–253; 291–299.
 • The „beer“ alternative and the Slovak „simulated situations“: Křížovnická School of Pure Humor without a Joke in Prague, and Ján Budaj and the Temporary SAssociation of Intensive Experiencing in Bratislava / „Piwna“ alternatywa i slowackie „simulowane sytuacje“. Křížovnická Szkola Czystego Humoru bez Zartu v Pradze oraz Ján Budaj i Tymczasowe Towarysztwo Intensywnego Prezywania w Bratyslawie, in: Barbara Górska – Benjamin Koschalka (eds.), Happening Against Communism by the Orange Alternative/ Pomaranczova alternatywa – Happpeningiem w komunizm. International Cultural Centre/ Miedzynarodowe Centrum Kultury, Krakow 2011, s. 70–81.
 • Seekers, Preachers and Warriors: The Eight in Prague and Budapest, in: Csillqa Markója – Istvan Bardoly (eds.), The Eight. Katalog výstavy Janus Pannonius Museum Pécs 2010 (vyšlo 2011). s. 128–137.
 • Picasso and Central Europe after 1945, in: L. Morris – Ch. Grunenberg, Picasso. Peace and Freedom. Tate Liverpool 2010, s. 44–51. (spolupráce Piotr Bernatowicz)
 • Nový život umělce: Fillův archiv. Medailon Emila Filly, in: Tomáš Winter (ed.), Emil Filla. Archiv umělce. Galerie Středočeského kraje Kutná hora, 2010, s. 5–35, 53–57.
 • The „Secret Languague“, Music and the „Other Reality“: Čiurlionis, Kupka and Company, in: Austéja Čepuskaité – Helmutas Šabasevičius eds., Dialogues of Colour and Sound. Works by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries, Vilnius 2009, s. 18–27, 161–171.
 • Vražda formy a „rozkouskované tělo“, in: Marie Rakušanová - Karel Srp (edd.), Sváry zření. Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890-1918 (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Ostravě 2008, s. 30–47.
 • A Dashed Hope: Pablo Picasso and the Communist Bloc During the Cold War, in: Michal Anděl – Detlef Brandes – Jiří Pešek (edd.), Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland, Essen 2008, s. 85–96.

články

 • Teritoria kubismu / Cubist territories, Ars 47, 2014, č. 2, s. 109–112.
 • A. Pomajzlová (ed.), Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění. [Recenze], Umění 62, 2014, č. 1, s. 79-80.
 • Cubism Translated? Western Canon of Modernism and Central/Eastern European Art History,Volume 2 Issue 2, July 2010 – Special Issue on Art and Translation, s. 223-238(16). 2010-07-01. http://www.ingentaconnect.com/content/berg/aitj
 • Seeeing ´Around the Corner´. Josef Sudek and ´Uncanny´ Photography? Centropa 9, 2009, č. 1, s. 55-68.
 • Searching for a ´Democratic´ Shape in Czech Modernism at the Beginning of 1920s. Centropa 8, 2008, č. 1, s. 26-35.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Člen redakční rady časopisu Umění – Člen Advisory Board časopisu Art in Translation, Edinburgh. – Člen redakční rady Meno istorija ir kultura (Art History and Criticism), Kaunas, Litva. – Člen redakční rady Makslas Vesture un Teorija (Art History and Theory), Institute of Art History of the Latvian Academy of Art, Riga. – Člen rady pracoviště ÚDU AV ČR, v.v.i. – Člen nákupní komise OG Liberec. – Člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva kultury ČR.
 • Ocenění: 1991 Cena Josefa Krásy, Cena ASDA (Paříž), 1992 Cena Československé Akademie věd, 1999 Cena Akademie věd České republiky a Cena Nadání Marie a Josefa Hlávkových, 2008 nominace na cenu Magnesia Litera.
 • Kurátor a spolukurátor řady výstav, mj. Brutalismus Emila Filly (Cheb : Galerie výtvarného umění, 2014), Černá slunce (Ostrava 2011–2012), Konec avantgardy? (Praha 2011), Dialogues of Colour and Sound. Works by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries (Vilnius 2009), Jan Autengruber (Plzeň, 2009), Josef Sudek. The Commercial Photography for Družstevní práce (Jyväskylä 2003), Zdenek Rykr. Elegie Avantgardy (Praha 2000), Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi (Praha 2000).
 • Keynote-speaker: International Conference Art and Politics: Case-Studies From Eastern Europe, Art Institute Vytautas Magnus University Kaunas, Lithuania October 26-27, 2006, přednáška “Artist and Politics: Picasso and Communist Bloc during the Cold War“; “Affinity, Emulation or Adaption? “Cubism Remake” on Eastern Orbit”, konference Historizing the Avant-Garde, Kodaň, 20-22 listopadu 2009; Multiple Modernities through the Lens of International Cubism, Contemporary and Modern Art Perspectives (C- MAP) in a Global Age: A Program for Research at the Museum of Modern Art, New York, 22-23.2.2011; „Remake of Cubism: Local Possibilities“, na sympoziu Charting Cubism across Central and Eastern Europe, Metropolitan Museum of Art, New York, 14.2.2015. Přednášel na konferencích, sympoziích, universitách a institucích v USA, Velké Británii, Francii, Nizozemí, Dánsku, Švédsku, Finsku, Belgii, Švýcarsku, Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku a v Izraeli. Pro Vytautas Magnus University, Kaunas, přednášel zkrácený semestrální kurs pro magisterské studenty a doktorandy o vztahu malířství a fotografie v českém moderním umění.
ÚDU na Facebooku