Vendula Hnídková

Nahoru Kontakt

Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří: 103
E hnidkova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 365

Nahoru Osobní profil

2005 – dosud Ústav dějin umění AV ČR
2018 – 2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, Universtiy of Birmingham
2017 – 2018 Odborná asistentka, UMPRUM Praha
2015
Leonard A. Lauder Travel Grant (103rd CAA Annual Conference, New York)
2012
Getty Travel Grant (CIHA - 33rd Congress of the International Committee of the History of Art)
2010 Finnish Government's Scholarship, Aalto University, Helsinki
2005 – 2011
Teorie a dějiny designu a intermédií, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
2002  2003 Österreich Stipendium, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien
2001  2002
Aktion Stipendium, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien
1996 – 2004 Dějiny umění, pomocné vědy historické, Masarykova univerzita, Brno

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

architektura a design 19.-21. století

Nahoru Současné projekty

 • Idea, Ideal, Idyll: Garden Cities in Central Europe 1890s-1930s (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship)
 • kurátorka Window Gallery UDU (od 2012)
 • Umělecké památky Moravy a Slezska
 • spoluřešitelka grantu Architektura a česká politika v 19. – 21. století (2018–2022, UMPRUM Praha, hl. řešitel Jindřich Vybíral)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

knihy, editované sborníky

 • Moskva 1937 — architektura a propaganda v západní perspektivě, Praha 2018.
 • Hostující editorka Politika bydlení, ERA 21 18, 2018, č. 2.
 • Národní styl. Kultura a politika, Praha 2013.
 • Pavel Janák. Obrys doby, Praha 2009.

kapitoly v knihách

 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. V–Ž, Praha 2017.
 • Náš socialistický realismus, in: Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Martina Koukalová –Eva Novotná (eds.), Paneláci 2. Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989, Praha 2017, s. 78–89.
 • Češi mezi Čechy. Optimum existenčního minima — architektura pracovních a přesídleneckých táborů v Praze, in: Milena Bartlová, Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Praha 2017, s. 195-201.
 • Kladno – Rozdělov, in: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová (eds.), Paneláci 1. Padesát sídlišť v českých zemích, Praha 2016, s. 122-127.
 • Horejc a svět moderní architektury, in: Jaroslav Horejc (1886-1983). Mistr českého art deca, Praha 2016, s. 66-83.
 • Architektura a politická moc, in: Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol., Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 106-114 (s J. Vybíralem).
 • Soutěžní projekty na zástavbu Letné, Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze, Stadion pro 9. Všesokolský slet, Úpravy Pražského hradu, Soutěžní projekty na budovy parlamentu na Letné, Úřední budova ministerstva vnitra na Letné, in: Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol., Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 115, 116, 125-127, 129.
 • Brněnská architektura 19. a první poloviny 20. století, architekt Ludwig Mies van der Rohe a Vila Tugendhat, in: Jaromír Hanák (ed.), Vila Löw-Beer, Brno 2015, s. 33-41.
 • Die An- und Abwesenheit der Villa Tugendhat im Kontext der tschechischen Architektur, in: Kerstin Plüm (Hrsg.), Mies van der Rohe im Diskurs. Innovationen-Haltungen-Werke-Aktuelle Positionen, Bielefeld 2013, s. 159-170.
 • Prague Castle as a Symbol of Political Representation, in: Großmann, G., Krutisch, P. (eds.), Challenge of the Object, Nürnberg 2013, s. 480-481.
 • Czech Mountain Chalet on Sněžka, Renovation of Trade Fair Palace, IBA apartment Block, Otakar Binar, Zdeněk Zavřel, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Liberec Association of Engineers and Architects. 1958-1990: Czech architecture against the stream, Praha, Olomouc 2012, s. 138-141, 174-177, 182-185, 240-243, 284-287.
 • Husův sbor na Královských Vinohradech. Nalézání typu?, in: Lubomír Slavíček, Pavel Suchánek, Michaela Šeferisová Loudová (edd.), Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 277-285.
 • House Černín, in: Hans Ibelings, Kirsten Hannema (eds.), New European Architecture 10/11, Amsterdam 2010, s. 72-77.
 • Architektura ve slušné společnosti, in: Jiří Roháček, Kristina Uhlíková (eds.), Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Praha 2010, s. 209-225.
 • Co nezmůže jednotlivec, zmůže skupina. Zákulisní strategie přípravy Osada Baba, in: Cyril Říha (ed.), Nefoťte mě před knihovnou, Praha 2009, s. 95-106.
 • Maximální minimum milého prostoru, in: a1architects. Malý dům, Praha 2009, s. 11-15.
 • Pavel Janák a Artěl, in: Jiří Fronek (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908-1935, Praha 2009, s. 51-58. (Der Artěl und Pavel Janák, in: Jiří Fronek (ed.), Artěl 1908-1935. Tschechischer Kubismus im Alltag, Leipzig, Prag 2011, s. 51-59.)
 • Panel bez roucha, in: Cyril Říha, Lada Hubatová-Vacková (eds.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, Praha 2007, s. 57-64.

články

 • Hlávkův most — betonový produkt generační obměny, Umění 65, 2017, č. 1, s. 37-51.
 • Pracovní tábory v meziválečném Československu: konečné řešení nezaměstnanosti, ERA 21 16, 2016, č. 4, s. 41-43.
 • Moskva viditelná a neviditelná. Předvoj socialistického realismu v české architektuře, Umění 63, 2015, s. 458-464.
 • Sakrální, funerální, sekulární – architektura v dialogu se smrtí, ERA 21 14, 2014, č. 5, s. 22-25.
 • A Modern Residence Between Castle and Villa, Centropa 13, 2013, č. 2, s. 146-161.
 • Architektura na ose Praha-Moskva, ERA 21 12, 2012, s. 44-47.
 • Umění, identita a reprezentace. Bartoňové z Dobenína, Umění 60, 2012, č. 2, s. 109-126.
 • Kontexty architektonického kubismu, 67. bulletin Moravské galerie v Brně, 2011, s. 62-69.
 • Export expertů, ERA 21 10, 2010, č. 4, s. 52-56.
 • Rondokubismus versus národní styl, Umění 57, 2009, č. 1, s. 74-84, 112. Rondocubism versus National Style, in: RIHA Journal 0011 (08 November 2010).
 • Chtivost architektury. Autobiografické zápisky Pavla Janáka, Umění 57, 2009, č. 5, s. 477-494, 513.
 • Viděno vlastníma očima. Nález neznámého konceptu autobiografie Pavla Janáka, Umění 56, 2008, č. 3, s. 237-242, 273.
 • Pavel Janák und der tschechische „Nationalstil“. Aspekte einer architektonischen und nationalen Emanzipation, Kritische Berichte 35, 2007, č. 1, s. 75-85.
 • Rem Koolhaas. Utopie ve sférách globálního trhu, Revue Labyrint, 2006, č. 19-20, s. 212-214.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Prémie Otto Wichterleho (2013)
 • Idea, Ideal, Idyll: Garden Cities in Central Europe 1890s-1930s (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship)
 • Spoluřešitelka projektů Assymetrische Kunstgeschichte? Erforschung und Vermittlung ´prekärer´ Denkmälerbestände im Kalten Krieg (2013—2015, Humboldt Universität zu Berlin, hl. řešitelka Michaela Marek), grantu NAKI Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu (2013—2017, hl. řešitelka Lucie Zadražilová, UPM Praha) a Umění, architektura, design a národní identita (2012-2015, hl. řešitel Jindřich Vybíral, UMPRUM Praha)
 • autorka výstavy Národní styl. Kultura a politika (NG, Veletržní palác, 2013), spoluautorka stálé expozice Vily Löw-Beer v Brně (2015), spoluautorka výstavy Sucharda privátní (Muzeum Nadace S. Suchardy Praha, 2016, s M. Krummholzem)
 • redaktorka RIHA Journal (od 2017), členka redakčního panelu recenzí časopisu Centropa (2013-2015), členka redakční rady časopisu ERA 21 (od 2009) a Bulletinu UHS (2013), stálá korespondentka časopisu A10 New European Architecture (2011—2016)

Národní styl. Kultura a politika

ÚDU na Facebooku