Petr Zinke

Nahoru Kontakt

MgA. Petr Zinke

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří: 110, 111
E petr.zinke.at.centrum.cz
T +420 221 183 520
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2002 – dosud fotograf Ústavu dějin umění AV ČR
1999 – 2002 externí pedagog, katedra fotografie, FAMU, Praha
1993 –1998 umělecká fotografie, FAMU, Praha (MgA.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Vytváří profesionální fotografickou dokumentaci uměleckých děl oborů architektury, sochařství, malby, kresby, grafiky a užitého umění z oblasti českého a světového umění pro odbornou činnost pracoviště. Ve volné tvorbě se zaměřil na oblast výtvarné fotografie, práce s krajinnými motivy. Od roku 2002 hojně využívá kontaktního kopírování. V posledních letech se věnuje i využití barevných prvků v krajinnářské fotografii.

Nahoru Současné projekty

 • člen týmu grantového projektu Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II, id. kód DG16P02B003, 2016-2017)
 • člen týmu grantového projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu (NAKI II, id. kód: DG16P02R004, 2016-2019)
 • člen týmu projektu Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích (GAČR 13-39192S /2013-2017)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

fotografie v publikacích

 • Klára Mezihoráková, Kostel sv. Albrechta v Třinci, Praha 2016.
 • Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě, Praha 2016.
 • Jan Chlíbec, Bernardinské slunce nad českými zeměmi, Praha 2016.
 • Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure et Lettering. Sepulchral scuplture of the Jagiellonian period in Bohemia, Praha 2014.
 • Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, katalog výstavy, Praha 2010.
 • Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.,Praha 2010.
 • Kol. autorů, Velké dějiny zemí Koruny české - architektura, 2009.
 • Neregulováno, prales ve fotografii, Moravská galerie v Brně, Brno 2008.
 • Libor Jůn (ed.), Český svět: kulisy let 1948-1989, Lomnice nad Popelkou 2008.
 • Zuzana Všetečková, Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek XIII, 2006, příloha.
 • Zoë Opačić, Diamond vaults: innovation and geometry in medieval architecture, London 2005.
 • Jaroslav Bárta – Petr Čornej – Kateřina Dejmalová, Místa hodná paměti, Lomnice nad Popelkou 2002.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Výstavy

2018 “Struktury chaosu”, Stará synagoga, Plzeň
2013 "Rozpínání krajiny", Galerie u rytíře, Liberec
2012 "Venku", galerie AMU, Praha
2011 Galerie U rytíře, Liberec, s Danielou Vokounovou
2009 Setkání - Hora, Galerie Hůla, Kostelec nad Černými lesy
2008 Naše pralesy, Moravská galerie v Brně, Brno
2007 GALERIE G4 , Cheb
2006 „Oči vlčí“, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
2001 Experimentální krajina, Severočeské muzeum v Liberci
2001, „Obrysy“, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
1999 „Bez horizontu“, fotogalerie Velryba-FAMU, Praha
1997 The Crossing Borders“, Amsterdam
1997 Umělecké dílo ve veřejném prostoru, NG - Veletržní palác a Centrum Černý most
1996 Biennale Europea della fotografia d’Autore, Florencie

Zastoupení ve sbírkách

Moravská galerie v Brně, Muzeum umění města Benešova a soukromé sbírky.

Ukázky z tvorby

ÚDU na Facebooku