Mahulena Nešlehová

Nahoru Kontakt

PhDr. Mahulena Nešlehová
oddělení umění 19.–21. stoletíč. dveří 101
A Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1 
E neslehova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 548

Nahoru Osobní profil

1992 - dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1975 – 1985 spolupráce s Národní galerií v Praze a s Ústavem teorie a dějin umění Československé akademie věd, Praha
1968 – 1975 Národní galerie v Praze
1975 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1968 - 1974 dějiny umění a estetika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1962 - 1966 výtvarná výchova, ruský jazyk, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

dějiny a teorie českého modeního umění v evropském kontextu – především 2. polovina 20. století

Nahoru Současné projekty

 • Příprava publikace Realita je víc než fikce. Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 2. poloviny 20. století. Navazuje na realizovanou výstavu v brněnském Domě pánů z Kunštátu (9. 9. - 14. 11. 2010), nakladatelství Gallery
 • Příprava retrospektivy Pavla Nešlehy (1937-2003)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

publikace

 • Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci / A Tribute to Invention, katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2017.
 • Bohumil Kubišta - grafika, Praha 2014 .
 • Jan Koblasa - grafika prints, Praha 2014.
 • Jan Koblasa grafika - hlubotisky, intaglio - prints, Praha 2010.
 • Demartini, Praha 2010. (spolueditor P. Wittlich)
 • Vlastislav Hofman, Praha 2004 (spoluautoři Rostislav Švácha, Jiří Hilmera). (angl. vyd. 2005)
 • Jan Koblasa, Praha 2002 (též něm. vyd.).
 • Poselství jiného výrazu. Pojetí „informelu“ v českém umění 50. a první poloviny 60. let, ARTetFACT, Praha 1997
 • Bohumil Kubišta, Praha 1984 (2. vyd. 1993).

editované sborníky

 • Les beaux-arts tchèques des années soixante, in: M. Wellner-Pospisil et J-G. Páleníček (edd.), Culture tchèque des années 60. Paris 2007, s. 209–258.
 • Impulses of Futurism and Czech Art, in: Günter Berghaus (ed.), International Futurism in Arts and Literature, Berlin – New York 2000, s. 122–143.

kapitoly v knihách

 • České umění šedesátých let, in: Helena Musilová (ed.), Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth (kat. výst.), Jakub Sluka - Retro Gallery, Praha 2017, s. 12–22.
 • Poznámka k přátelství Vlastislava Hofmana s Bohumilem Kubištou, in: Erich Glik (ed.), Mezi modernou a avantgardou. Almanach na rok 1914, Univerzita Fr. Palackého, Olomouc 2016, s. 70–77.
 • Architektonické řešení sakrálního prostoru malíře Jiřího Valenty, in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary - formy - ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 45–51.
 • Hugo Demartini, in: Lenka Pastýříková (ed.), Hugo Demartini 19312010, ... a měl rád ženy, Praha 2013, s. 9–10.
 • Rok 1912 v díle Bohumila Kubišty, in: Otto Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha 2012, s. 128–136.
 • Poznámka k fotografickým cyklům, in: Petr Wittlich (ed.), Pavel Nešleha. Stopy síly / Traces of force. Fotografie z let 1971 – 2002 / The photographs from 19712002, Praha 2012, s. 91–94.
 • Epos o Gilgamešovi v pojetí sochaře Jana Koblasy, in: Marie Rakušanová (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 18–32
 • Informelní projevy, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 1958–2000, s. 123–141.
 • Racionální a přeludná obrazivost, in: Rostislav Švácha - Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 1958–2000, s.179–197.
 • Umění kresby, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2, 1958–2000, s. 597-625.
 • Mezi editací a expresí. Podněty arte povera, redukce výtvarných prostředků a dynamika výrazu, in: Rostislav Švácha - Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2, 1958–2000, s. 627–647.
 • Různost realistického zobrazení, objekty a enviromenty, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2, 1958–2000, s. 649–667.
 • Pozice skupiny Zaostalí, in: Zaostalí forever, Praha 2007, s. 65–70, 78–89.
 • Nová řeč – nové významy, in: Robert Piesen, Praha 2001, s. 91–105.

články

 • K objevu Kubištových malířských skic z Florencie, Umění / Art LVI, 2008, č. 3, s. 243–246.
 • Důstojná připomenutí Kubištova výročí, Prostor Zlín, roč. 22, 2015, č. 1, s. 16–21.
 • Neznámé kresby Bohumil Kubišty, Umění / Art LXIV, 2016, č. 3 - 4, s. 286–290.
 • Koblasův mnohohlas, Ateliér 25, 2012, s. 1.
 • Objevná výstava Jaroslava Laciny, Ateliér 25, 2012, s. 12.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Kurátorka řady výstav, mj.: Bohumil Kubišta - grafika (Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2014); Pavel Nešleha - Poutalo mě světlo ... (SČGVU v Litoměřicích 2014); Pavel Nešleha, Možnosti zobrazení (Galerie VŠUP Praha 2013); Pavel Nešleha, Sedimenty paměti IV. (AJG - Wortnerův dům, České Budějovice 2013); Realita je víc než fikce. Asambláž jako tvůrčí princip (Brno 2010), Zaostalí Forever, (Praha 2007); Vlastislav Hofman, (Praha 2004); Jiří Valenta, (Praha 1995, Bochum 1996); Č informel, (Praha 1991); 2006 Cena Uměleckohistorické společnosti; 1984 Čestné uznání nakladelství Odeon za monografii malíře Bohumila Kubišty.

Pocta Aleši Veselému. Bez začátku, bez konce. Museum Kampa, Praha 2. 2. - 28. 2. 2016.

Informel a jeho přesahy. GVU v Chebu, 21. 1. - 29. 3. 2015

Bohumil Kubišta - grafika. Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2014

Pavel Nešleha. Možnosti zobrazení. Galerie VŠUP, Praha 2013

ÚDU na Facebooku